Variabele: Identificatienummer van de sociale zekerheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatienummer van de sociale zekerheid

Afkorting

INSZ

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

  • Het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) is een uniek persoonsnummer dat sinds 1990 door alle instanties van de sociale zekerheid wordt gebruikt.
  • Het INSZ wordt door de KSZ op anonieme wijze gehercodeerd naar een nieuw uniek nummer.

Bron

DWH_INASTI_ECLIPZ

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/1956 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Op basis van dit uniek gecodeerd identificatienummer kunnen de verschillende administratieve databanken aan elkaar gekoppeld worden.
  • Het INSZ-nummer komt in de meeste gevallen overeen met het rijksregisternummer. Voor personen die niet over een rijksregisternummer beschikken, werd er een gecodeerd KSZ nummer (bisregister- of terregisternummer) bepaald. Het gaat hierbij om mensen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister maar wel gekend zijn bij de sociale zekerheid.

Internationale compatibiliteit

/