Variabele: Jaren vereist Volledige Loopbaan

Een verbetering voorstellen

Naam

Jaren vereist Volledige Loopbaan

Afkorting

jaren_vereist_voll_loopbaan

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Aantal vereiste jaren voor een volledige loopbaan.

Bron

DWH_INASTI_PB_RUSTPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele kan ook uitgedrukt zijn in dagen, met name 14040 dagen voor een volledige loopbaan.

Internationale compatibiliteit

/