Variabele: NACE-code

Een verbetering voorstellen

Naam

NACE-code

Afkorting

Nacec

Thema

Bedrijfssector

Definitie/omschrijving

Activiteitssector van de zelfstandige (Nace-bel-code)

Bron

DWH_INASTI_RGTI

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2008 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is afgeleid uit de RSVZ-variabele Beroep. Indien er geen beroep gekend is of indien het beroep wijzigt dan wordt er een conversie gemaakt van de Nace-code op basis van de Volkstelling van 1991. Vanaf 2011 zal de kwaliteit van deze variabele gevoelig verbeteren.
  • In 2008 onderging de Nace-Bel-nomenclatuur nogmaals wijzigingen.
  • Deze Nace-code wordt gebruikt tot op twee digits.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
01Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2008 - ∞
02Bosbouw en de exploitatie van bossen 01/01/2008 - ∞
03Visserij en aquacultuur 01/01/2008 - ∞
05Winning van steenkool en bruinkool 01/01/2009 - 31/12/2011
08Overige winning van delfstoffen 01/01/2008 - ∞
09Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw 01/01/2008 - ∞
10Verv. voedingsmiddelen 01/01/2008 - ∞
11Verv. dranken 01/01/2008 - ∞
12Verv. tabaksproducten 01/01/2008 - ∞
13Verv. textiel 01/01/2008 - ∞
14Verv. kleding 01/01/2008 - ∞
15Verv. leer en van producten van leer 01/01/2008 - ∞
16Houtindustrie en verv. artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; Verv. artikelen van riet en vlechtwerk 01/01/2008 - ∞
17Verv. papier en papierwaren 01/01/2008 - ∞
18Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 01/01/2008 - ∞
19Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten 01/01/2008 - ∞
20Verv. chemische producten 01/01/2008 - ∞
21Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 01/01/2008 - ∞
22Verv. producten van rubber of kunststof 01/01/2008 - ∞
23Verv. andere niet-metaalhoudende minerale producten 01/01/2008 - ∞
24Verv. metalen in primaire vorm 01/01/2008 - ∞
25Verv. producten van metaal, exclusief machines en apparaten 01/01/2008 - ∞
26Verv. informaticaproducten en van elektronische en optische producten 01/01/2008 - ∞
27Verv. elektrische apparatuur 01/01/2008 - ∞
28Verv. machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 01/01/2008 - ∞
29Verv. en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers 01/01/2008 - ∞
30Verv. andere transportmiddelen 01/01/2008 - ∞
31Verv. meubelen 01/01/2008 - ∞
32Overige industrie 01/01/2008 - ∞
33Reparatie en installatie van machines en apparaten 01/01/2008 - ∞
35Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 01/01/2008 - ∞
36Winning, behandeling en distributie van water 01/01/2008 - ∞
38Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning 01/01/2008 - ∞
41Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten 01/01/2008 - ∞
42Weg- en waterbouw 01/01/2008 - ∞
43Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 01/01/2008 - ∞
45Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 01/01/2008 - ∞
46Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen 01/01/2008 - ∞
47Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen 01/01/2008 - ∞
49Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 01/01/2008 - ∞
50Vervoer over water 01/01/2008 - ∞
51Luchtvaart 01/01/2008 - ∞
52Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 01/01/2008 - ∞
53Posterijen en koeriers 01/01/2008 - ∞
55Verschaffen van accommodatie 01/01/2008 - ∞
56Eet- en drinkgelegenheden 01/01/2008 - ∞
58Uitgeverijen 01/01/2008 - ∞
59Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 01/01/2008 - ∞
61Telecommunicatie 01/01/2008 - ∞
62Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten 01/01/2008 - ∞
63Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie 01/01/2008 - ∞
64Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 01/01/2008 - ∞
65Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 01/01/2008 - ∞
66Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 01/01/2008 - ∞
68Exploitatie van en handel in onroerend goed 01/01/2008 - ∞
69Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 01/01/2008 - ∞
70Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 01/01/2008 - ∞
71Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 01/01/2008 - ∞
72Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 01/01/2008 - ∞
73Reclamewezen en marktonderzoek 01/01/2008 - ∞
74Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten 01/01/2008 - ∞
75Veterinaire diensten 01/01/2008 - ∞
77Verhuur en lease 01/01/2008 - ∞
78Terbeschikkingstelling van personeel 01/01/2008 - ∞
79Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 01/01/2008 - ∞
80Beveiligings- en opsporingsdiensten 01/01/2008 - ∞
81Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging 01/01/2008 - ∞
82Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten 01/01/2008 - ∞
84Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 01/01/2008 - ∞
85Onderwijs 01/01/2008 - ∞
86Menselijke gezondheidszorg 01/01/2008 - ∞
87Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 01/01/2008 - ∞
88Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 01/01/2008 - ∞
90Creatieve activiteiten, kunst en amusement 01/01/2008 - ∞
91Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 01/01/2008 - ∞
92Loterijen en kansspelen 01/01/2008 - ∞
93Sport, ontspanning en recreatie 01/01/2008 - ∞
94Verenigingen 01/01/2008 - ∞
95Reparatie van computers en consumentenartikelen 01/01/2008 - ∞
96Overige persoonlijke diensten 01/01/2008 - ∞
97Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2008 - ∞