Variabele: Teller Werknemer minimumpensioen 2/3

Een verbetering voorstellen

Naam

Teller Werknemer minimumpensioen 2/3

Afkorting

teller_wn_gebruikt_MP_23

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Teller van het aantal gewerkte jaren binnen het stelsel van werknemer om toegang te krijgen tot de minimumpensioenen.

Bron

DWH_INASTI_PB_RUSTPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

N Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/