Variabele: Beslissing Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

Een verbetering voorstellen

Naam

Beslissing Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

Afkorting

Gri_cod

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Inhoud van de beslissing van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

Bron

DWH_INAMI_CMI

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De invaliditeit wordt erkend door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, op basis van een gedetailleerd verslag dat wordt opgemaakt door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling. De Raad moet een beslissing nemen binnen de vier laatste weken van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid.
  • Een erkenning gebeurt steeds voor een bepaalde periode. Na deze periode kan de adviserend geneesheer een voorstel doen om de periode te verlengen, en neemt de GRI de beslissing of de periode effectief verlengd wordt.
  • In 2011 zijn deze codes herzien. Het is echter mogelijk dat de oude codes nog voorkomen in de databank, omdat ze niet meer zijn geactualiseerd.
  • In 2016 zijn de codes herzien. Het gaat nu om de reden van het einde van het dossier.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
04Onderzoek HCGRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 080.
05Voorlopige beslissing + aanvullende inlichtingen ziekenfonds 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 geschrapt.
06Voorlopige beslissing + enquête verpleegster of adjunct controleur 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 geschrapt.
07Voorlopige verlenging + onderzoek GCGRI of geneesheer-inspecteur 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 070.
070In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de erkenning van de invaliditeit van betrokkene verder erkend tot en met ee/ee/eeee, maar ook besloten om betrokkene door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur te laten onderzoeken. In afwachting mag de betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 07.
071Voorlopige verlenging + onderzoek GCGRI of geneesheer-inspecteur (HVD) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 geschrapt.
077In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de erkenning van de invaliditeit (na wederinstorting) van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee, maar ook besloten betrokkende door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur te laten onderzoeken. In afwachting mag de betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 72.
08Onderzoek door HCGRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 080.
080In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkent tot en met ee/ee/eeee, maar ook besloten het dossier van de betrokkene te laten onderzoeken door de Hoge Commissie van de G.R.I.. In afwachting mag betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 de codes 04 en 08.
09Voorlopige erkenning + onderzoek GCGRI of geneesheer-inspecteur 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 090.
090In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning), maar ook besloten betrokkene door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur te laten onderzoeken. In afwachting mag betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 09.
10Betrokkene heeft werk hervat 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 100.
100Gezien de spontane werkhervatting is de invaliditeit van betrokkene slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 10.
11Dossier afgesloten wegens gebrek aan nieuw voorstel 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 110.
110Gezien het uitblijven van gegevens omtrent de huidige toestand is de invaliditeit van betrokkene slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 11.
12Datum werkhervatting meegedeeld op primaire steekkaart 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 geschrapt.
13Vaststelling werkhervatting door andere dienst of instelling 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 130.
130De G.R.I. neemt akte van de werkhervatting van betrokkene, vastgesteld door de bevoegde diensten van het RIZIV of door andere bevoegde instellingen. De invaliditeit is slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 13.
20Betrokkene is overleden 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 200.
200Gezien het overlijden van betrokkene is de invaliditeit slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 20.
30Betrokkenen geniet ouderdomspensioen 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 300.
300De invaliditeit van betrokkene, die gerechtigd is op een pensioen, is erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 de codes 30 en 31.
31Betrokkene geniet vervroegd pensioen 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 300.
340Invaliditeit erkend tot aan pensioen (eerste erkenning) 01/01/1997 - 31/12/2010
340In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning), de dag voor de datum waarop betrokkene gerechtigd wordt op een ouderdomspensioen. 01/01/2011 - 31/12/2015
341Invaliditeit erkend tot aan pensioen (verlenging) 01/01/1997 - 31/12/2010
341In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene verder erkend tot en met ee/ee/eeee, de dag voor de datum waarop betrokkene gerechtigd wordt op een ouderdomspensioen. 01/01/2011 - 31/12/2015
342Invaliditeit erkend tot aan pensioen (na herval) 01/01/1997 - 31/12/2010
342In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend (na wederinstorting) tot en met ee/ee/eeee, de dag voor de datum waarop betrokkene gerechtigd wordt op een ouderdomspensioen. 01/01/2011 - 31/12/2015
343In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb door de adviserend geneesheer en heeft de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee, de dag voor de datum waarop de betrokkene gerechtigd wordt op een ouderdomspensioen. 01/01/2011 - 31/12/2015
344In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee, de dag voor de datum waarop betrokkene gerechtigd wordt op een ouderdomspensioen. 01/01/2011 - 31/12/2015
400Mutatie, komend van zelfde landsbond naar ander ziekenfonds 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
401Mutatie, komend van landsbond 100 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
402Mutatie, komend van landsbond 200 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
403Mutatie, komend van landsbond 300 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
404Mutatie, komend van landsbond 400 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
405Mutatie, komend van landsbond 500 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
406Mutatie, komend van landsbond 600 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
50Eerste erkenning + aanvullende inlichtingen van ziekenfonds 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 500.
500In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning). De leden van deze raad hebben evenwel geoordeeld dat zij bijkomende inlichtingen wensen te verkrijgen alvorend een nieuwe beslissing te treffen. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 50.
501Eerste erkenning + aanvullende inlichtingen van derden of + enquête verpleegster of adjunct-controleur 01/01/1997 - 31/12/2010
501In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning). De leden van deze raad wensen evenwel een bijkomend onderzoek door een sociaal verpleegkundige of een enquête door een controleur te laten uitvoeren. 01/01/2011 - 31/12/2015
506Na onderzoek door de gewestelijke commissie of door een geneesheer-inspecteur heeft de G.R.I. in de zitting van zz/zz/zzzz de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning). De leden van deze raad hebben evenwel geoordeeld dat zij bijkomende inlichtingen wensen te verkrijgen alvorens een nieuwe beslissing te treffen. 01/01/2011 - 31/12/2015
51Eerste erkenning 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vervangen door code 510 vanaf 01/01/2011.
510In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning) 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 51.
513Eerste erkenning (mijnwerker) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
514Eerste erkenning (niet vergoede verzekerde) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
516Eerste erkenning (na onderzoek GCGRI of geneesheer-inspecteur) 01/01/1997 - 31/12/2010
516Na onderzoek door de gewestelijke commissie of door een geneesheer-inspecteur heeft de G.R.I. in zitting van zz/zz/zzzz de invaliditeit van de betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning). 01/01/2011 - 31/12/2015
580In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning). Tevens heeft deze raad akte genomen van de verplichte werkhervatting (uitsluiting) door de adviserend geneesheer. 01/01/2011 - 31/12/2015
60Verlenging + aanvullende inlichtingen ziekenfonds 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 600.
600In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene verder erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad hebben evenwel geoordeeld dat zij bijkomende inlichtingen wensen te verkrijgen alvorens een nieuwe beslissing te treffen. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 60.
601Verlenging + aanvullende inlichtingen van derden of + enquête verpleegster of adjunct-controleur 01/01/1997 - 31/12/2010
601In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene verder erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad wensen evenwel een bijkomend onderzoek door een sociaal verpleegkundige of een enquête door een controleur te laten uitvoeren. 01/01/2011 - 31/12/2015
61Verlenging 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 610.
610In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene verder erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 61.
612Verlenging (overlevingspensioen) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
613Verlenging (mijnwerker) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
614Verlenging (niet vergoede verzekerde) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
62Opheffing artikel 136 door adviserend geneesheer 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 630.
624Opheffing artikel 136 door adviserend geneesheer (niet vergoede verzekerde) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
63Opheffing artikel 136 door GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 640.
630In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb door de adviserend geneesheer en heeft de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 62.
631In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb door de adviserend geneesheer en heeft de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad hebben evenwel geoordeeld dat zij bijkomende inlichtingen wensen te verkrijgen alvorens een nieuwe beslissing te treffen. 01/01/2011 - 31/12/2015
632In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb door de adviserend geneesheer en heeft de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad wensen evenwel een bijkomend onderzoek door een sociaal verpleegkundige of een enquête door een controleur te laten uitvoeren. 01/01/2011 - 31/12/2015
637In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb door de adviserend geneesheer en heeft de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. Tevens werd besloten betrokkene door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur te laten onderzoeken. In afwachting mag betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015
638In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb door de adviserend geneesheer en heeft de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. Tevens werd besloten het dossier van betrokkene te laten onderzoeken door de Hoge commissie van de G.R.I.. In afwachting mag betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015
64Opheffing artikel 24 door adviserend geneesheer 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
640In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de HCGRI de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 63.
641In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de HCGRI de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad hebben evenwel geoordeeld dat zij bijkomende inlichtingen wensen te verkrijgen alvorens een nieuwe beslissing te treffen. 01/01/2011 - 31/12/2015
642Opheffing artikel 24 door adviserend geneesheer (overlevingspensioen) 01/01/1997 - 30/12/2010
642In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de HCGRI de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad wensen evenwel een bijkomend onderzoek door een sociaal verpleegkundige of een enquête door een controleur te laten uitvoeren. 01/01/2011 - 31/12/2015
647In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de HCGRI de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. Tevens werd besloten betrokkene door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur te laten onderzoeken. In afwachting mag betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015
648In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de HCGRI de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. Tevens werd besloten het dossier van betrokkene te laten onderzoeken door de Hoge commissie van de G.R.I.. In afwachting mag betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015
65Opheffing artikel 24 door GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
66Verlenging ingevolge vonnis of arrest 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 660.
660In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I., ingevolge een vonnis van de arbeidsrechtbank, de invaliditeit van betrokkene erkend vanaf bb/bb/bbbb tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 66.
661In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I., ingevolge een arrest van het arbeidshof, de invaliditeit van betrokkene erkend vanaf bb/bb/bbbb tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015
670In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de Hoge Commissie beslist de invaliditeit van betrokkene te erkennen vanaf bb/bb/bbbb tot en met ee/ee/eeee volgens artikel 101/artikel 23ter. 01/01/2011 - 31/12/2015
680In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene verder erkend tot en met ee/ee/eeee. Tevens heeft deze raad akte genomen van de verplichte werkhervatting (uitsluiting) door de adviserend geneesheer. 01/01/2011 - 31/12/2015
70Erkenning na herval + aanvullende inlichtingen ziekenfonds 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 700.
700In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit (na wederinstorting) van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad hebben evenwel geoordeeld dat zij bijkomende inlichtingen wensen te verkrijgen alvorens een nieuwe beslissing te treffen. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 70.
701Erkenning na herval + aanvullende inlichtingen van derden 01/01/1997 - 31/12/2010
701In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de erkenning van de invaliditeit (na wederinstorting) van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad wensen evenwel een bijkomend onderzoek door een sociaal verpleegkundige of een enquête door een controleur te laten uitvoeren. 01/01/2011 - 31/12/2015
71Erkenning na herval 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 710.
710In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de erkenning van de invaliditeit (na wederinstorting) van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 71.
714Erkenning na herval (niet vergoede verzekerde) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
72Erkenning na herval + onderzoek GCGRI of geneesheer-inspecteur 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 077.
780In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit (na wederinstorting) van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee. Tevens heeft deze raad akte genomen van de verplichte werkhervatting (uitsluiting) door de adviserend geneesheer. 01/01/2011 - 31/12/2015
80Uitsluiting door GCGRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 800.
800In zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de beslissing tot uitsluiting, genomen door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur, bekrachtigd. De invaliditeit is bijgevolg slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 80.
806Uitsluiting door GCGRI (eerste erkenning met uitsluiting) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 816.
81Uitsluiting door HCGRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 810.
810In zitting van zz/zz/zzzz heeft de Hoge Commissie van de G.R.I., na onderzoek van het dossier, beslist een einde te stellen aan de erkenning van de invaliditeit. De invaliditeit is bijgevolg slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 81.
816Uitsluiting door HCGRI (eerste erkenning met uitsluiting) 01/01/1997 - 31/12/2010
816In zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de beslissing tot uitsluiting, genomen door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur, bekrachtigd. De invaliditeit (eerste aanvraag) is bijgevolg slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 806.
82Uitsluiting door adviserend geneesheer of door geneesheer-inspecteur buiten opdracht GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 820.
820Ingevolge de uitsluiting door de adviserend geneesheer of door de geneesheer-inspecteur (buiten opdracht van de G.R.I.) is de invaliditeit van betrokkene slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 82.
83Toepassing artikel 136 door adviserend geneesheer of door geneesheer-inspecteur buiten opdracht GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 830.
830Ingevolge de toepassing van artikel 134 §2 (of artikel 24) door de adviserend geneesheer of door de geneesheer-inspecteur (buiten opdracht van de G.R.I.) is betrokkene niet meer gerechtigd op uitkeringen vanaf bb/bb/bbbb. De invaliditeit van betrokkene blijft erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 83.
84Toepassing artikel 136 door de GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 840.
840Ingevolge de toepassing van artikel 134 §2 (of artikel 24) door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur, is betrokkene niet meer gerechtigd op uitkeringen vanaf bb/bb/bbbb. De invaliditeit van betrokkene blijft erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 84.
85Toepassing artikel 24 door adviserend geneesheer of door geneesheer-inspecteur buiten opdracht GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
850In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb en van de uitsluiting door de adviserend geneesheer. Bijgevolg is de invaliditeit van betrokkene slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015
86Toepassing artikel 24 door GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
860In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de HCGRI de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en tevens de beslissing tot uitsluiting, genomen door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur, bekrachtigd. De invaliditeit is bijgevolg slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015
87Erkenning herval met uitsluiting door adviserend geneesheer of door geneesheer-inspecteur buiten opdracht GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
95Invaliditeit was erkend door GRI, doch later geweigerd wegens vaststelling van administratieve aard. 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
900in zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I., na onderzoek van het rapport van de gewestelijke commissie van de G.R.I. of van een geneesheer-inspecteur, beslist dat betrokkene niet als invalide mag worden erkend. 01/01/2011 - 31/12/2015
950Wegens een vaststelling van administratieve aard (verzekerbaarheid niet in orde, overleden, gepensioneerd, werkhervatting, ...) kan de betrokkene niet als invalide worden erkend. 01/01/2011 - 31/12/2015
0Geen einde bekend 01/01/2016 - ∞
1Uitsluiting VI 01/01/2016 - ∞
2Uitsluiting naar aanleiding van art. 134 §2/24 VI 01/01/2016 - ∞
3Uitsluiting na niet-toegelaten arbeid art.101 VI 01/01/2016 - ∞
4Uitsluiting RIZIV 01/01/2016 - ∞
5Uitsluiting naar aanleiding van art. 134 §2/24 RIZIV 01/01/2016 - ∞
6Uitsluiting na niet-toegelaten arbeid art. 101 RIZIV 01/01/2016 - ∞
7Voorlopige spontane werkhervatting 01/01/2016 - ∞
8Definitieve spontane werkhervatting 01/01/2016 - ∞
9Pensioen 01/01/2016 - ∞
10Overlijden 01/01/2016 - ∞