Variabele: FamilySituation

Een verbetering voorstellen

Naam

FamilySituation

Afkorting

Code1

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

De codificatie van de gezinstoestand.

Bron

DWH_INAMI_Paiements

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit is één van de variabelen die de vroegere variabele betalingscode vervangt.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
00Gezinstoestand niet opgezocht 01/01/1997 - ∞ /
01Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door wettelijke of feitelijke echtgenoot) 01/01/1997 - ∞ /
02Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door kind) 01/01/1997 - ∞ /
03Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door bloed-of aanverwant, ouder tot en met de 3de graad) 01/01/1997 - ∞ /
04Alleenstaande gerechtigde 01/01/1997 - ∞ /
05Samenwonende gerechtigde 01/01/1997 - ∞ /
06Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een beroepsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en tweede toegelaten plafond ligt (vanaf 1.7.2004) 01/01/1997 - ∞ /
07Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een vervangingsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en derde toegelaten plafond ligt (vanaf 1.1.2010) 01/01/1997 - ∞ /
08Alleenstaande gerechtigde die een uitkering met gezinslast ontvangt ten gevolge van de betaling van onderhoudsgeld 01/01/1997 - ∞ /