Variabele: Gelijkgestelde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Gelijkgestelde dagen

Afkorting

Assimilated_days

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal gelijkgestelde dagen

Bron

DWH_SIGEDIS_Inscription_old

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het aantal gelijkgestelde dagen dat geregistreerd wordt in het bestand DWH_SIGEDIS_Inscription komt niet altijd overeen met het aantal gelijkgestelde dagen dat door de RVP in aanmerking wordt genomen bij de berekening van het pensioen. De RVP onderzoekt het recht op gelijkstellingen, Sigedis doet dit niet en neemt louter de aangifte van de werkgever over.
  • Tot en met 2002 werden de vakantiedagen van arbeiders geregistreerd als gelijkgestelde dagen. Vanaf 2003 worden ze ook geregistreerd als gepresteerde dagen en wordt het enkel vakantiegeld aangegeven door de Rijkskas voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) onder loopbaancode 054.
  • Gelijkgestelde dagen kunnen in bepaalde gevallen ook door de werkgever worden aangeven. Dit is onder andere het geval bij: arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd loon 2de week; feestdag of vervangingsdag tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid; staking/lock-out; syndicale opdracht; verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon; militieverplichtingen.
  • In bepaalde gevallen kan de waarde van deze variabele negatief zijn. Dit betreft anomaliëen.
  • Naast de gelijkgestelde dagen in het bestand 'DWH_SIGEDIS_Inscription' zijn er ook gelijkgestelde dagen opgenomen in het bestand 'DWH_SIGEDIS_Période' (inzake o.a. arbeidsongeval, beroepsziekte, militaire dienst en handicap).

Internationale compatibiliteit

/