Variabele: INSZ-nummer rechtgevend kind

Een verbetering voorstellen

Naam

INSZ-nummer rechtgevend kind

Afkorting

insz_kind_unieke_persoon

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Geeft het INSZ-nummer weer van het kind dat recht op kinderbijslag opent.

Bron

DWH_VUTG_KB_Bet_Begunstigden_Basis, DWH_VUTG_KB_Bet_Begunstigden_Pleegzorg, DWH_VUTG_KB_Bet_Begunstigden_sociaal

Instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/