16/008

Beraadslagingen over de verwerking van persoonsgegevens