Beraadslagingen

04/12/2018
De aanvraag van FAMIFED en de kinderbijslagfondsen om toegang te krijgen tot de gegevens van de FOD Financiën in het kader van de voorbereiding van de toekenning van sociale kinderbijslagtoeslagen in 2019.