Beraadslagingen

06/03/2007
Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de inrichter van het aanvullend pensioenstelsel en de pensioeninstelling van de sector van de zeevisserij (pakhuizen), met het oog op het uitvoeren van hun opdrachten in het kader van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid