isi+-kaart

In het verleden kreeg iedereen die aangesloten was bij een ziekenfonds een SIS-kaart. Sinds 1 januari 2014 zijn de ziekenfondsen gestopt met de productie en uitreiking van nieuwe SIS-kaarten. Op 1 januari 2017 worden alle nog actieve SIS-kaarten automatisch geannuleerd.
Het nieuwe systeem dat ingevoerd werd om de identiteit te controleren en de verzekerbaarheid online te raadplegen bij het ziekenfonds waarborgt minstens hetzelfde service-niveau en biedt bovendien een aantal bijkomende voordelen.

Identificatie van de sociaal verzekerde

Om de sociaal verzekerde met zekerheid te identificeren en om zijn identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) elektronisch uit te lezen wordt het klassieke elektronische identiteitsbewijs gebruikt, namelijk:

  • de eID-kaart
  • de kids-ID
  • de elektronische identiteitskaart uitgereikt aan niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie
  • de elektronische verblijfstitel uitgereikt aan onderdanen van een land buiten de Europese Unie

+

  • de isi+-kaart

De afkorting "isi" staat voor Identification Sociale / Sociale Identificatie / Soziale Identifizierung. De "+" benadrukt dat het gaat om een residuair / complementair identificatiemiddel.

De isi+-kaart biedt een oplossing voor de kinderen jonger dan 12 jaar die immers niet verplicht zijn om een kids-ID te hebben en voor de sociaal verzekerden die geen Belgisch elektronisch identiteitsbewijs moeten hebben of kunnen hebben.

Deze isi+-kaart wordt door de ziekenfondsen sinds 2013 geleidelijk uitgereikt aan hun leden, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de pasgeborenen. Een massale productie van isi+-kaarten is gepland in 2016, het zou daarbij gaan om ongeveer 1.000.000 kaarten. De bedoeling is hoofdzakelijk de vervanging van 800.000 nog geldige SIS-kaarten van kinderen. Tegen december 2016 zouden alle kinderen jonger dan 12 jaar een isi+-kaart moeten hebben ontvangen.

De SIS-kaarten die nog geldig zijn kunnen tot 31/12/2016 worden gebruikt ter identificatie. Dit betekent dat een geldige SIS-kaart nog steeds voorgelegd kan worden aan een zorgverlener zodat die het identificatienummer van de sociale zekerheid kan uitlezen om zo online toegang te krijgen tot de verzekerbaarheid.  Op 1 januari 2017 worden alle nog actieve SIS-kaarten automatisch geannuleerd

Raadpleging van de verzekerbaarheidsgegevens

In het kader van de verplichte ziekteverzekering beschikt de sociaal verzekerde over bepaalde rechten inzake terugbetaling van de gezondheidszorg. Deze rechten zijn verbonden aan verschillende criteria, die omgezet zijn in administratieve gegevens en die de zogenoemde "verzekerbaarheid" vormen. De administratieve verzekerbaarheidsgegevens worden elektronisch bewaard en dagelijks beheerd door de ziekenfondsen.

De beveiligde online real-time raadpleging van de administratieve gegevens die door de verzekeringsinstellingen beheerd worden gebeurt via MyCareNet, het beveiligde netwerk dat de professionals van de gezondheidszorg en de ziekenfondsen met elkaar verbindt.

Geleidelijk zullen alle professionals van de gezondheidszorg, nadat ze zich hebben geauthentiseerd, de verzekerbaarheid van hun patiënten op beveiligde wijze online raadplegen. Op die manier verkrijgen zij de actuele status inzake gezondheidszorgverzekering rechtstreeks van bij de bron.