Kinderbijslag / Groeipakket

Algemene informatie

Tot 1 januari 2019 werden alle kinderbijslagdossiers federaal beheerd en uitbetaald door FAMIFED en de federale kinderbijslagfondsen. Als gevolg van de 6e Staatshervorming wordt de kinderbijslag geregionaliseerd.

Het is de woonplaats van het kind die voortaan bepaalt wie kinderbijslag uitbetaalt.

De nieuwe regionale publieke kinderbijslagfondsen (FONS., Famiris, FAMIWAL, ministerie Duitstalige Gemeenschap) die FAMIFED opvolgen zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol. De gezinnen blijven de prioriteit en er wordt alles aan gedaan zodat er geen onderbreking is in de uitbetaling van de kinderbijslag.

In Vlaanderen

Het nieuwe kinderbijslagsysteem met de naam "Groeipakket" start op 1 januari 2019.  De nieuwe publieke Vlaamse uitbetaler heet FONS.

Het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid, in het kader van een geïntegreerd gezinsbeleid, voorziet voor elk kind in elk gezin:

 • gezinsbijslagen
 • participatietoeslagen (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag)

Vanaf 1 januari 2019 krijgen alle kinderen met een domicilie in Vlaanderen een Groeipakket:

 • Kinderen geboren voor 1/1/2019 krijgen een Groeipakket met de bedragen van hun kinderbijslag op 31/12/2018. Zij kunnen recht hebben op een toeslag uit het Groeipakket.
 • Kinderen geboren vanaf 1/1/2019 krijgen de nieuwe bedragen uit het Groeipakket.

Meer informatie website van FONS.

In Brussel

In Brussel verandert er niets in 2019. De Brusselse kinderbijslag wordt pas hervormd in 2020. Tot 1 januari 2020 blijft FAMIFED, het publieke kinderbijslagfonds, de kinderbijslag voor kinderen met een domicilie in Brussel beheren en betalen.

Vanaf 1 januari 2020 betaalt Famiris, het nieuwe publieke kinderbijslagfonds in Brussel, de kinderbijslag. Alle kinderen met woonplaats in Brussel gaan op dat moment over naar het nieuwe systeem.

Meer informatie website van Famiris.

In Wallonië

De Waalse hervorming gebeurt in 2 stappen.

Vanaf 1 januari 2019

De huidige regeling wordt voortgezet, maar bepaalde nieuwe regels zullen al van toepassing zijn voor alle kinderen:

 • de sociale toeslagen gekoppeld aan de inkomsten
 • het automatisch onvoorwaardelijk recht tot 21 jaar voor kinderen die 18 jaar worden in 2019 (tenzij bij een werkloosheidsuitkering of loon voor werk van meer dan 240 uur per kwartaal, met uitzondering van studentenjobs)
 • wezenbijslag zonder verwijzing naar de vorming van een nieuw gezin door de ouder (voor overlijdens na 1/1/2019)

Vanaf 1 januari 2020

De nieuwe bedragen zijn van toepassing voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020.
Kinderen geboren voor 1 januari 2020 behouden de oude bedragen (met de hierboven vermelde nieuwe regels) tot het einde van hun studies of tot ze 25 zijn.

Het nieuwe Waalse publieke kinderbijslagfonds FAMIWAL start op vanaf 1 januari 2019.

Meer informative op het portaal van de Federatie Wallonië-Brussel, en op de website van FAMIWAL.

In de Duitstalige Gemeenschap

De nieuwe wetgeving is vanaf 1 januari 2019 van kracht. De gezinsbijslag omvat de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie.

Het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap - afdeling Gezin en Sociale Zaken betaalt vanaf 2019 de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie voor alle kinderen die in de Duitstalige Gemeenschap wonen. De eerste betaling wordt op 8 februari 2019 uitgevoerd.

Meer informatie lees je op het portaal van de Duitstalige Gemeenschap.

Gebruik

De KSZ stelt een geïntegreerde dienst ChildBenefits ter beschikking die toelaat om de informatie te raadplegen aangaande:

 • de federale kinderbijslagdossiers bij FAMIFED en bij de federale kinderbijslagfondsen tot en met 31/12/2018
 • het Vlaams Groeipakket vanaf 1 januari 2019
 • de kinderbijslag in het Waals Gewest vanaf 1 januari 2019
 • de kinderbijslag in de Duitstalige Gemeenschap vanaf 1 januari 2019
 • de Brusselse kinderbijslag bij FAMIFED en bij de federale kinderbijslagfondsen tot en met 31/12/2019
 • de Brusselse kinderbijslag bij Famiris vanaf 1 januari 2020

Klanten

 • Fedris
 • Federale Pensioendienst
 • OCMW’s (POD Maatschappelijke Integratie)
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
 • Vlaams Woningfonds
 • Vlaams Agentschap Kind en Gezin
 • Famiwal, het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en (vanaf 1 januari 2020) Famiris
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) via fidus.brussels

Technische documentatie

Webservice

Voorwaarden - Beraadslagingen

Referentieberaadslagingen 

 • nr. 93/20 van 7 december 1993
 • nr. 95/48 van 12 september 1995
 • nr. 95/58 van 24 oktober 1995, gewijzigd op 12 mei 1998
 • nr. 96/65 van 10 september 1996, gecoördineerd op 10 augustus 1999
 • nr. 98/60 van 13 oktober 1998
 • nr. 99/25 van 2 maart 1999
 • nr. 00/58 van 9 mei 2000
 • nr. 01/77 van 2 oktober 2001
 • nr. 01/92 van 11 december 2001
 • nr. 03/10 van 4 februari 2003, aangepast op 19 juli 2005
 • nr. 05/047 van 22 november 2005
 • nr. 06/001 van 17 januari 2006
 • nr. 06/053 van 18 juli 2006
 • nr. 07/045 van 4 september 2007
 • nr. 08/002 van 15 januari 2008
 • nr. 08/065 van 4 november 2008
 • nr. 08/074 van 2 december 2008
 • nr. 08/076 van 2 december 2008, gewijzigd op 7 april 2009
 • nr. 09/050 van 1 september 2009
 • nr. 14/053 van 1 juli 2014
 • nr. 17/055 van 4 juli 2017, gewijzigd op 2 oktober 2018
 • nr. 18/005 van 9 januari 2018
 • nr. 18/091 van 3 juli 2018