Kinderbijslag / Groeipakket

Algemene informatie

Het is de woonplaats van het kind die bepaalt welke deelentiteit het dossier kinderbijslag / Groeipakket beheert en de uitbetaling doet. 

De organisaties van de deelentiteiten die de kinderbijslag / het Groeipakket beheren evenals de (private en publieke) kinderbijslagkassen en uitbetalingsactoren stellen hun informatie elektronisch ter beschikking aan de partners uit het netwerk van de KSZ via twee gestructureerde kadasters:

Het interregionaal kadaster van de kinderbijslag van

 • het Agence pour une Vie de Qualité (voor het Waals Gewest)
 • de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag Iriscare (voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)
 • het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (voor de Duitstalige Gemeenschap)
 • het interregionaal orgaan ORINT

Het Vlaams Kadaster Groeipakket van

 • het agentschap Opgroeien regie en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (voor de Vlaamse Gemeenschap)

Gebruik

De KSZ stelt een geïntegreerde dienst ‘ChildBenefitsService’ ter beschikking die toelaat om volgende persoonsgegevens van iedere deelentiteit elektronisch te raadplegen:

 • rechtgevend kind
 • begunstigde(n)
 • periode van het recht op kinderbijslag / Groeipakket (per type toelage)
 • éénmalige premies, bijvoorbeeld geboorte- of adoptiepremie
 • uitbetalingsactor of kinderbijslagfonds

De KSZ-webservice geeft zo informatie weer over:

 • de federale kinderbijslagdossiers tot en met 31/12/2018 (en tot en met 31/12/2019 voor Brussel)
 • de kinderbijslag in het Waals Gewest sinds 1 januari 2019
 • de kinderbijslag in de Duitstalige Gemeenschap sinds 1 januari 2019
 • de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1 januari 2020
 • het Vlaamse Groeipakket sinds 1 januari 2019

Klanten die toegang hebben tot de gegevens:

 • Fedris
 • Federale Pensioendienst
 • Orint
 • OCMW’s (POD Maatschappelijke Integratie)
 • Vlaams Agentschap Opgroeien regie via de Vlaamse dienstenintegrator
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
 • BCED
 • Vlaams Woningfonds
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) via fidus

Technische documentatie

Webservice

Voorwaarden - Beraadslagingen

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Referentieberaadslagingen