Vlaamse sociale bescherming (VSB)

Algemene informatie 

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziektekosten.  Wie officieel in Vlaanderen woont en zorgbehoevend is, kan bovendien een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming en een zorgbudget aanvragen. Daarmee kunnen mensen de kosten betalen van bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, een rolstoel, thuiszorg of andere hulp.

Via het netwerk van de sociale zekerheid ontvangen het agentschap Vlaamse sociale bescherming en de Vlaamse zorgkassen alle nodige gegevens om hun beleid in praktijk toe te passen.

Gebruik

Het agentschap Vlaamse sociale bescherming en Vlaamse zorgkassen ontvangen via de KSZ elektronisch:

 • alle leden  die de verplichte jaarlijkse Vlaamse zorgpremie moeten betalen (VZV25+ en A415,M)
 • alle leden die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en bijgevolg een lagere zorgpremie moeten betalen (IncreasedAllowance)
 • de informatie van het Rijksregister die nodig is voor het ledenbeheer in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming
 • de personen die in aanmerking komen voor een zorgbudget (CareNeedsNotifications en HandichildNotifications)
 • alle informatie die nodig is voor de automatische toekenning van het recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

De Vlaamse sociale bescherming is gegevensleverancier van het netwerk van sociale zekerheid aangaande de informatie over:

 • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (VSBConsult en A003,M)

Technische documentatie

 • VZV25+
 • A415,M
 • A003,Z
 • IncreasedAllowance
 • Handichild
 • CareNeedsNotifications

Voorwaarden – Beraadslagingen

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Referentieberaadslagingen 

 • nr. 03/85 van 22 juli 2003
 • nr. 05/004 van 18 januari 2005
 • nr. 05/034 van 19 juli 2005
 • nr. 05/041 van 10 oktober 2005
 • nr. 07/013 van 6 maart 2007, gewijzigd op 2 oktober 2007
 • nr. 08/071 van 2 december 2008
 • nr. 14/107 van 2 december 2014
 • nr. 16/087 van 4 oktober 2016
 • nr. 16/047 van 3 mei 2016
 • nr. 16/071 van 5 juli 2016
 • nr. 16/068 van 5 juli 2016

 

Zie ook

Statistieken van gebruik van diensten

Meer informatie over de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB)

Contact

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

External@ksz-bcss.fgov.be