910M

Vervanging van een bisnummer door een ander bisnummer of een rijksnummer