A857

Gegevensstroom waarmee de uitgereikte nominatieve controlekaarten voor alle bouwvakkers meegedeeld worden.

 

Klassieke A1-stromen