H140

Gezinssamenstelling - dit bericht kan slechts opgevraagd worden voor zover de betrokkene zelf ooit gezinshoofd is geweest