H205

Hoedanigheid van de persoon die is opgenomen in het wachtregister (vluchteling, echtgenote, kind) en datum van de aanvraag.

 

Klassieke A1-stromen