PersonHistory

Deze dienst laat toe om de historieken van persoonsgegevens op te vragen uit het KSZ- en Rijksregister. Op dit ogenblik kan men de historische situatie opvragen van:

  • de naam,
  • de geboorte,
  • het geslacht,
  • de burgerlijke staat,
  • de nationaliteit,
  • het overlijden,
  • het adres,
  • de gezinssamenstelling.

Elke opzoeking geeft de huidige situatie en alle beschikbare historische gegevens uit beide registers.

Gebruikershandleiding PersonHistory (versie van 19/07/2007)

PersonHistory XSD (versie van 18/06/2007)

Klassieke SSDN-webservices