ReplaceIdentification

Deze dienst laat toe om een INSZ-nummer van de KSZ (cfr. BIS-nummer) te vervangen door een ander nummer, dat een BIS-nummer of een rijksregisternummer kan zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld als men vaststelt dat eenzelfde persoon verschillende BIS-nummers toegewezen kreeg.
De vervanging wordt onderworpen aan verschillende controles. Afhankelijk van het resultaat van deze controles wordt de vervanging al dan niet (onmiddellijk) uitgevoerd.

Gebruikershandleiding ReplaceIdentification (versie van 09/11/2007)

ReplaceIdentification XSD (versie van 05/12/2005)

Klassieke SSDN-webservices