SupplementaryBenefits

Aanvullende rechten.

Bepaalde statuten binnen de sociale zekerheid (leefloon, persoon met een handicap, integratietegemoetkoming ouderen,…) geven soms recht op een aanvullend voordeel buiten de sociale zekerheid (sociaal tarief, belastingvrijstelling,…).

Deze dienst laat toe het recht op automatische wijze te controleren en papieren attesten te verminderen of zelfs af te schaffen.

Gebruikershandleiding Aanvullende rechten (versie van 26/10/2006)

ManagePerson XSD (versie van 20/02/2006)

Klassieke SSDN-webservices