Documentatie

Diensten Description Document
SupplementaryBenefits Bepaalde statuten binnen de sociale zekerheid (leefloon, persoon met een handicap, integratietegemoetkoming ouderen,…) geven soms recht op een aanvullend voordeel buiten de sociale zekerheid (sociaal tarief, belastingvrijstelling,…). Deze dienst laat toe het recht op automatische wijze te controleren en papieren attesten te verminderen of zelfs af te schaffen.
XMLite De dienst XMLite laat de gebruiker toe om via een webservice de klassieke stromen te gebruiken door middel van XML-berichten. De dienst is opgevat als een wrapper rond het bestaande systeem, in dit geval de A1-verwerking door de KSZ. De dienst neemt een XML-bericht als invoer, converteert het naar een A1-bericht, laat het verwerken, verpakt het A1-antwoord weer als een XML-bericht en stuurt dit door naar de gebruiker.