Documentatie

Diensten Description Document
PersonNotificationsService de dienst PersonNotificationsService laat  de verdeling van notificaties toe voor mutaties van persoonsgegevens in het Rijksregister en/of in de KSZ-registers naar de partners bij wie het dossier gekend is
PersonService de dienst PersonService laat toe om, op basis van een INSZ of een fonetische opzoeking, de wettelijke persoonsgegevens van een persoon op te halen uit het Rijksregister en de KSZ-registers
PhotoService de dienst PhotoService  laat toe de identiteitsfoto van een persoon in het Rijksregister te raadplegen
R000 Geslacht - geboortedatum - nieuw rijksnummer.  
R001 + R020 Verblijfadres.  
R006 Plaats en land van herkomst  
R010 Naamsverandering  
R012 Rechtzetting van een eerder overgemaakt antwoord op een werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs.  
R018 Aangifte van een voorlopig adres in het buitenland.  
R019 Aangifte van een voorlopig adres in België  
R022 Verblijfadres in het buitenland via een Belgische diplomatieke post  
R023 Postadres in het buitenland.  
R031 Nationaliteit  
R100 Geboorteplaats  
R101 Geboortedatum aangegeven door vreemdelingen  
R120 Burgerlijke staat  
R123 Wettelijke samenwoonst  
R141 Gezinshoofd  
R150 Overlijden  
R300 Wettelijke gegevens - Enkel als consultatiebericht !  
R400/401 Gezinssamenstelling - maximaal 18 voorkomens; indien meer voorkomens wordt de R401 gebruikt.
Enkel als consultatiebericht ! Alle ISZ RR  
ReferenceManager Deze dienst laat toe om opvragingen te doen in het verwijzingsrepertorium van de KSZ voor een andere sector dan de eigen sector en voor een bepaald INSZ. Gebruikershandleiding ReferenceManager (versie van 17/07/2008) ReferenceManager XSD (versie van 24/04/2008)
ReplaceIdentification Deze dienst laat toe om een INSZ-nummer van de KSZ (cfr. BIS-nummer) te vervangen door een ander nummer, dat een BIS-nummer of een rijksregisternummer kan zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld als men vaststelt dat eenzelfde persoon verschillende BIS-nummers toegewezen kreeg.
De vervanging wordt onderworpen aan verschillende controles. Afhankelijk van het resultaat van deze controles wordt de vervanging al dan niet (onmiddellijk) uitgevoerd. Gebruikershandleiding ReplaceIdentification (versie van 09/11/2007) ReplaceIdentification XSD (versie van 05/12/2005)
RepresentationService de dienst RepresentationService laat toe de gegevens m.b.t. de wettelijke vertegenwoordigers en rechtsbekwaamheid te raadplegen in het Rijksregister 
S607 Bericht om voor een INSZ alle inschrijvingen of voor bepaalde hoedanigheidscodes te schrappen uit het personenrepertorium voor de betrokken sector.