Documentatie

Diensten Description Document
A701,M Attest van het RSZ(PPO)-inschrijvingsnummer of het uniek ondernemingsnummer met de basisidentificatiegegevens van de werkgever en de beroepssector waarin de werkgever actief is.  
A800 Attest m.b.t. de sociaal verzekerden die in aanmerking komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing.  
A820,L Raadpleging van de bestaande attesten, eventueel met historiek.  
A820,M Attest met de loon- en arbeidstijdgegevens.  
A850 Bericht aan de instellingen om een verandering in een aangifte van in- of uitdiensttreding mee te delen.  
A857 Gegevensstroom waarmee de uitgereikte nominatieve controlekaarten voor alle bouwvakkers meegedeeld worden.  
A908 Bijdragebons  
A909 Bijdragebons die uitzonderlijk worden doorgestuurd zonder integratiecontrole op het niveau van de KSZ vb. in geval van verbetering van attest dat op papier werd doorgestuurd waarvoor men de werkgever niet meer wil lastigvallen. Sleutel van doorgave is nummer papieren bijdragebon.  
A911 Elektronische doorgave aan het RIZIV van gegevens over papieren bijdragebons.  
A950 Bericht aan de instellingen om een verandering in een personeelsbestand mee te delen.  
C101 Consultatie van het Opvolgingsbestand attest gezondheidszorg gepensioneerden bij het Pensioenkadaster.  
H001 + H020 Verblijfadres  
H031 Nationaliteit  
H120 Burgerlijke staat  
H123 Wettelijke samenwoonst  
H140 Gezinssamenstelling - dit bericht kan slechts opgevraagd worden voor zover de betrokkene zelf ooit gezinshoofd is geweest  
H141 Gezinshoofd  
H142 Gezinssamenstelling - specifiek voor een gezinshoofd en/of een ander gezinslid  
H205 Hoedanigheid van de persoon die is opgenomen in het wachtregister (vluchteling, echtgenote, kind) en datum van de aanvraag.  
H206 Situatie van de persoon opgenomen in het wachtregister met historieken.  
H207 Toegekend OCMW of opvangcentrum dat de vreemdeling ten laste krijgt  
H210 Type register waarin betrokkene is ingeschreven  
H211 Type van document gebruikt bij de inschrijving om de identiteit vast te stellen  
H212 Gekozen verblijfplaats  
H213 Aliassen - andere gebruikte namen en voornamen