Documentatie

Diensten Description Document
N010 Naamsverandering  
N020 Verblijfadres  
N031 Nationaliteit  
N100 Geboorteplaats  
N120 Burgerlijke staat  
N150 Overlijden  
N300 Wettelijke gegevens  
O020 Verblijfadres  
O031 Nationaliteit  
O120 Burgerlijke staat  
P011 Doorgeven van gegevens m.b.t. loonkost en arbeidsvolume van werkgevers aangesloten bij het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector  
P012 Bevestiging van ontvangst van een papieren werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs.  
P101 Bevestiging van ontvangst van een papieren attest gezondheidszorg voor gepensioneerden.  
P908 Bevestiging van ontvangst van een papieren bijdragebon.  
R000 Geslacht - geboortedatum - nieuw rijksnummer.  
R001 + R020 Verblijfadres.  
R006 Plaats en land van herkomst  
R010 Naamsverandering  
R012 Rechtzetting van een eerder overgemaakt antwoord op een werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs.  
R018 Aangifte van een voorlopig adres in het buitenland.  
R019 Aangifte van een voorlopig adres in België  
R022 Verblijfadres in het buitenland via een Belgische diplomatieke post  
R023 Postadres in het buitenland.  
R031 Nationaliteit  
R100 Geboorteplaats