In het kader van de COVID-19-crisis zullen er data beschikbaar zijn afkomstig van de RVA, de RSZ, het NIC het RIZIV en het RSVZ . Deze gegevens kunnen aangewend worden voor beleidsondersteunend en wetenschappelijk onderzoek.

De RSZ heeft intussen 2 bestanden ter beschikking gesteld, het personeelsbestand m.b.t. de periode maart 2020 - november 2021 (een afgeleide van DIMONA) en bestanden m.b.t. de eerste drie kwartalen van 2021 met gegevens afkomstig uit Unistatbase (een afgeleide van de DMFA).

De RVA heeft een bestand aangeleverd m.b.t. de tijdelijke werkloosheid van maart 2020 - augustus 2021. De RVA levert 4 versies aan : één na 1, 2, 3 en 4 indieningsmaanden.

Het bestand met gegevens NIC is beschikbaar voor de 4 kwartalen van 2020, maar de populatie is onvolledig.

Het bestand van het RIZIV slaat op 2020 en het eerste trimester van 2021 en bevat gegevens over de periodes van invaliditeit. 

Het RSVZ levert gegevens over het overbruggingsrecht, de uitstel van betaling van sociale bijdragen, de start en stopzetting van de activiteit als zelfstandige en de vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor de periode maart 2020 – juli 2021. 

Meer informatie over deze bestanden vindt u terug in het overzicht der bronnen (in de rubriek “toegang tot de variabelen” kiezen voor “per bron”). De betrokken bestanden (bronnen) hebben alle “COVID19” in hun naam :

Deze bestanden blijven beschikbaar tot het moment waarop de bestanden die structureel worden ingeladen in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming eveneens beschikbaar zijn voor de betrokken periode.