Bron COVID19_CIN

Naam instelling

Nationaal Intermutualistisch College

Naam

COVID19_CIN

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - 31/12/2020

Coverage/scope

  • In tegenstelling tot de jaarlijkse gegevens van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), hebben niet alle landsbonden van mutualiteiten gegevens aangeleverd in het kader van de COVID19-crisis. Het bestand dekt met andere woorden niet de volledige populatie van werknemers of zelfstandigen die zich bevinden in primaire arbeidsongeschiktheid.
  • De aangeslotenen bij de Kas voor geneeskundige verzorging van de NMBS behoren niet tot de populatie van het bestand.
  • Gecontroleerde werklozen kunnen recht hebben op een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en zwangerschapsverlof en zijn opgenomen in dit bestand.
  • Statutaire ambtenaren genieten een bijzondere regeling die de arbeidsongeschiktheid regelt in termen van verlof, welke niet is vervat in dit bestand.
  • De gegevens in dit bestand hebben alleen betrekking op ziekten en ongevallen die plaatsvinden in de privé sfeer. Beroepsziekten en arbeidsongevallen vallen onder de bevoegdheid van FEDRIS.

Periodiciteit

  • De NIC-gegevens in het kader van de COVID19-crisis hebben betrekking op het jaar 2020.

Observatie eenheid

  • De eenheid van observatie in het bestand is een periode van arbeidsongeschiktheid. Iedere wijziging in het stelsel, de soort dagen, de soort uitkering, de aard van de uitkering of de gezinssamenstelling leidt tot de creatie van een nieuwe observatielijn. Een periode van arbeidsongeschiktheid die geen wijzigingen heeft in een van deze variabelen kan toch in meerdere records worden opgesplitst vermits de records betrekking hebben op de periode van betaling en betalingen kunnen gebeuren voor korte periodes (bv. halfmaandelijks).

Structuur

  • De opgesplitste periodes van arbeidsongeschiktheid kunnen aan elkaar worden gekoppeld aan de hand van het INSZ-nummer.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Voor meer informatie verwijzen we naar de bron DWH_CIN.

Links

/