Variabele: Aanduiding ZBO

Een verbetering voorstellen

Naam

Aanduiding ZBO

Afkorting

ZBO

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan of een persoon recht heeft op een ZBO.

Bron

DWH_VSB_VarDer

Instelling

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Recht op een ZBO 01/09/2017 - ∞ /
0 Geen recht op een ZBO 01/09/2017 - ∞ /