Variabele: Alternatieve instantie

Een verbetering voorstellen

Naam

Alternatieve instantie

Afkorting

Alternatieve instantie

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Een instantie is verantwoordelijk voor het organiseren, uitreiken en erkennen van een bepaald type bewijs. In bepaalde gevallen kan het echter zijn dat een andere, derde instantie één of meer van deze rollen waarneemt.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Andere instelling Hoger Onderwijs Andere instelling Hoger Onderwijs 01/01/2000 - ∞ Met 'Andere instelling Hoger Onderwijs' wordt ondermeer bedoeld: VLERICK, AMS, ITG, Faculteit Protestantse Godgeleerheid, Evangelische Theologische Faculteit, ... Momenteel zitten deze gegevens nog niet in de authentieke bron, zijnde DHO en dus ook niet in LED.
Belgische Vereniging voor Lastechniek (BVL) Belgische Vereniging voor Lastechniek (BVL) 01/01/2000 - ∞
Buitenlandse instantie Buitenlandse instantie 01/01/2000 - ∞
Centrum Inburgering Centrum Inburgering 01/01/2000 - ∞
Centrum voor Basiseducatie (CBE) Centrum voor Basiseducatie (CBE) 01/01/2000 - ∞
Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO) Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO) 01/01/2000 - ∞
Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) 01/01/2000 - ∞
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid 01/01/2000 - ∞
Examencommissie Examencommissie 01/01/2000 - ∞
Federale Overheidsdienst Mobiliteit Federale Overheidsdienst Mobiliteit 01/01/2000 - ∞
Federale Overheidsdienst Mobiliteit afdeling Maritiem Vervoer Federale Overheidsdienst Mobiliteit afdeling Maritiem Vervoer 01/01/2000 - ∞
Federale Overheidsdienst Economie Federale Overheidsdienst Economie 01/01/2000 - ∞
Hogeschool Hogeschool 01/01/2000 - ∞
Lagere school Lagere school 01/01/2000 - ∞
National Academic Recognition and Information Centre (NARIC) National Academic Recognition and Information Centre (NARIC) 01/01/2000 - ∞
Niet beschikbaar Niet beschikbaar 01/01/2000 - ∞
Onthaalbureau Onthaalbureau 01/01/2000 - ∞
Religie-examen Organisator Religie-examen Organisator 01/01/2000 - ∞
SYNTRA Vlaanderen SYNTRA Vlaanderen 01/01/2000 - ∞
Secundaire school Secundaire school 01/01/2000 - ∞
Taalexamencommissie Taalexamencommissie 01/01/2000 - ∞
Universiteit Universiteit 01/01/2000 - ∞
Vlaams Instituut Voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) Vlaams Instituut Voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) 01/01/2000 - ∞
Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie (VSAWSE) Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie (VSAWSE) 01/01/2000 - ∞
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 01/01/2000 - ∞
Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid 01/01/2000 - ∞