Variabele: Graad

Een verbetering voorstellen

Naam

Graad

Afkorting

Graad

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Verplicht gegeven voor alle onderwijscategorieën (lager, secundair, hoger en hoger beroeps). Voor alle andere categorieën, is de graad 'Niet van toepassing'.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1ste graad 1ste graad 01/01/2002 - ∞
2de graad 2de graad 01/01/2002 - ∞
3de graad 3de graad 01/01/2002 - ∞
3de graad, 7de leerjaar 3de graad, 7de leerjaar 01/01/2002 - ∞
4de graad 4de graad 01/01/2002 - 31/12/2019
Academische bachelor Academische bachelor 01/01/2005 - ∞ Graad behaald na een academische bacheloropleiding van minstens 180 studiepunten die aansluit bij het secundair onderwijs.
Apotheker Apotheker 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van apotheker. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van apotheker.
Architect Architect 01/01/2000 - 31/12/2008 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van architect. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van architect.
Arts Arts 01/01/2000 - 31/12/2011 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van arts. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van arts.
Bachelor Bachelor 01/01/2014 - ∞
Bachelor na bachelor Bachelor na bachelor 01/01/2005 - ∞ Graad behaald na een bacheloropleiding van minstens 60 studiepunten die aansluit bij een andere bacheloropleiding.
Bio-ingenieur Bio-ingenieur 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van bio-ingenieur. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van bio-ingenieur.
Burgerlijk ingenieur Burgerlijk ingenieur 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van burgerlijk ingenieur. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van burgerlijk ingenieur.
Burgerlijk ingenieur-architect Burgerlijk ingenieur-architect 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van burgerlijk ingenieur-architect. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van burgerlijk ingenieur-architect.
Dierenarts Dierenarts 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van dierenarts. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van dierenarts.
Doctor Doctor 01/01/2000 - ∞ De graad behaald na het verdedigen van een doctoraatsproefschrift. Studenten kunnen toegelaten worden tot de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift na het behalen van een masterdiploma.
Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs 01/01/2000 - 31/12/2000 Is een voorloper van de huidige opleiding 'bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs'. Is gelijkgesteld met de huidige graad van bachelor.
Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 1 Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 1 01/01/2000 - 31/12/2007 Is een voorloper van de huidige opleiding 'bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs'. Is gelijkgesteld met de huidige graad van bachelor.
Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 2 Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 2 01/01/2000 - 31/12/2011 Is een voorloper van de huidige Specifieke lerarenopleiding.
Gediplomeerde aanvullende studies (GAS) Gediplomeerde aanvullende studies (GAS) 01/01/2000 - 31/12/2009 Voor de invoering van bachelor en master kon je aan een universiteit, na het behalen van een licentiaatsdiploma, nog een verdiepende of verbredende vervolgopleiding volgen. Deze graad wordt gelijkgesteld met de huidige graad van master.
Gediplomeerde gespecialiseerde studies (GGS) Gediplomeerde gespecialiseerde studies (GGS) 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor en master kon je aan een universiteit, na het behalen van een licentiaatsdiploma, nog een verdiepende of verbredende vervolgopleiding volgen. Deze graad wordt gelijkgesteld met de huidige graad van master.
Gediplomeerde voortgezette studies (GVS) Gediplomeerde voortgezette studies (GVS) 01/01/2000 - 31/12/2009 Hogescholen konden voor de invoering van bachelor en master, voor afgestudeerden van een graduaats- of licentiaatsopleiding, nog een voortgezette opleiding inrichten.
Gegradueerde Gegradueerde 01/01/2020 - ∞
Graduaat Graduaat 01/01/2000 - 31/12/2008 Graad die behaald werd na het, in een hogeschool, volgen van een opleiding van het korte type met volledig leerplan of een opleiding van 1 cyclus. Is gelijkgeschakeld met de huidige graad van bachelor.
Graduaat HBO5 Graduaat HBO5 01/01/2010 - ∞ Het hoger beroepsonderwijs (HBO5) omvat de opleidingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie en de opleiding verpleegkunde uit de 4de graad van het beroepssecundair onderwijs (BSO).
Handelsingenieur Handelsingenieur 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van handelsingenieur. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van handelsingenieur.
Industrieel ingenieur Industrieel ingenieur 01/01/2000 - 31/12/2009 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van industrieel ingenieur. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van industrieel ingenieur.
Interieurarchitect Interieurarchitect 01/01/2000 - 31/12/2007 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van interieurarchitect. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van interieurarchitect.
Kandidaat Kandidaat 01/01/2000 - 31/12/2008 Graad die behaald werd na het volgen van de eerste cyclus van een opleiding van 2 cycli. Deze graad is niet gelijkgeschakeld met bachelor of master.
Kleuterleid(st)er Kleuterleid(st)er 01/01/2000 - 31/12/2000 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van graduaat, maar de graad van kleuterleid(st)er. Nu krijgen zij de graad van bachelor en daarnaast de bijkomende titel van leraar.
Kleuteronderwijzer(es) Kleuteronderwijzer(es) 01/01/2000 - 31/12/2007 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van graduaat, maar de graad van kleuteronderwijzer(es). Nu krijgen zij de graad van bachelor en daarnaast de bijkomende titel van leraar.
Licentiaat Licentiaat 01/01/2000 - 31/12/2010 Graad die behaald werd na het volgen van een opleiding van 2 cycli of van het lange type. Is gelijkgesteld met de huidige graad van master.
Maatschappelijk assistent Maatschappelijk assistent 01/01/2000 - 31/12/2008 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van graduaat, maar de graad van maatschappelijk assistent. Nu krijgen zij de graad van bachelor en daarnaast de bijkomende titel van maatschappelijk assistent.
Master Master 01/01/2005 - ∞ Graad behaald na een masteropleiding van minstens 60 studiepunten die aansluit bij een bacheloropleiding.
Master na master Master na master 01/01/2005 - ∞ Graad behaald na een masteropleiding van minstens 60 studiepunten die aansluit bij een andere masteropleiding.
Meester Meester 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van meester. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van meester.
Modulair Modulair 01/01/2014 - ∞
Niet van toepassing Niet van toepassing 01/01/2000 - ∞
Onderwijzer(es) Onderwijzer(es) 01/01/2000 - 31/12/2007 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van graduaat, maar de graad van onderwijzer(es). Nu krijgen zij de graad van bachelor en daarnaast de bijkomende titel van leraar.
OV1 OV1 01/01/2002 - ∞ Opleidingsvorm 1 (OV1) van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) betekent dat de jongeren een sociale vorming krijgen.
OV2 OV2 01/01/2002 - ∞ Opleidingsvorm 2 (OV2) van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) betekent dat de jongeren een algemene en sociale vorming, gecombineerd met een arbeidstraining krijgen.
OV3 OV3 01/01/2002 - ∞ Opleidingsvorm 3 (OV3) van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) betekent dat de jongeren een algemene en een algemene training, sociale - en beroepsvorming krijgen.
Postgraduaat Postgraduaat 01/01/2008 - ∞ Postgraduaten zijn opleidingstrajecten met een studieomvang van ten minste 20 studiepunten.
Professionele bachelor Professionele bachelor 01/01/2007 - ∞ Graad behaald na een professionele bacheloropleiding van minstens 180 studiepunten die aansluit bij het secundair onderwijs.
Sense Sense 01/01/2010 - ∞ Certificaat van een opleiding secundair na secundair
Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding 01/01/2008 - ∞ De specifieke lerarenopleiding is een opleiding van 60 studiepunten die je volgt na een vakinhoudelijke opleiding. De opleiding focust dus enkel op pedagogische competenties.
Tandarts Tandarts 01/01/2000 - 31/12/2009 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van tandarts. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van tandarts.
Voortgezette lerarenopleiding Voortgezette lerarenopleiding 01/01/2000 - 31/12/2009 Een lerarenopleiding die je volgt nadat je al een basisopleiding tot leraar gevolgd hebt.
Vroedvrouw Vroedvrouw 01/01/2000 - 31/12/2006 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van graduaat, maar de graad van vroedvrouw. Nu krijgen zij de graad van bachelor en daarnaast de bijkomende titel van vroedvrouw.