Variabele: ISCEDStudiegebied

Een verbetering voorstellen

Naam

ISCEDStudiegebied

Afkorting

ISCED_studiegebied

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Indeling van studiegebieden volgens ISCED (International Standard Classification of Education).

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

De indeling van studiegebieden volgens ISCED is een opdeling die internationale statistieken en vergelijkingen in verband met onderwijs en opleidingen mogelijk maakt.

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
010 Basisopleidingen, algemene opleidingen 01/01/2002 - ∞
141 Lerarenopleiding 01/01/2000 - ∞
142 Pedagogische wetenschappen en onderwijskunde 01/01/2000 - ∞
146 Opleiding voor leraars in beroepsgerichte vakken 01/01/2006 - ∞
210 Kunsten: brede opleidingen 01/01/2002 - ∞
211 Beeldende kunsten 01/01/2000 - ∞
212 Muziek en podiumkunsten 01/01/2000 - ∞
213 Audiovisuele technieken en media 01/01/2000 - ∞
214 Vormgeving - design 01/01/2000 - ∞
215 Ambachten 01/01/2000 - ∞
221 Godsdienst 01/01/2000 - ∞
222 Vreemde talen 01/01/2000 - ∞
223 Moedertaal 01/01/2000 - ∞
225 Geschiedenis en archeologie 01/01/2000 - ∞
226 Filosofie en ethiek 01/01/2000 - ∞
310 Sociale en gedragswetenschappen: brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
311 Psychologie 01/01/2000 - ∞
312 Sociologie en cultuurwetenschappen 01/01/2000 - ∞
313 Politieke wetenschappen en maatschappijleer 01/01/2000 - ∞
314 Economie 01/01/2000 - ∞
321 Journalistiek en verslaggeving 01/01/2000 - ∞
322 Bibliotheekwetenschappen, informatie en archivering 01/01/2000 - ∞
340 Handel en administratie: brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
341 Groothandel en kleinhandel 01/01/2002 - ∞
342 Marketing 01/01/2000 - ∞
343 Financiën, bankwezen en verzekeringen 01/01/2000 - ∞
344 Accounting en fiscaliteit 01/01/2000 - ∞
345 Management en administratie 01/01/2000 - ∞
346 Secretariaatswerk 01/01/2000 - ∞
347 Syndicaal werk en arbeidsorganisatie 01/01/2014 - ∞
380 Recht 01/01/2000 - ∞
420 Biologische wetenschappen:brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
421 Biologie en biochemie 01/01/2000 - ∞
422 Milieuwetenschappen 01/01/2000 - ∞
441 Fysica 01/01/2000 - ∞
442 Chemie 01/01/2000 - ∞
443 Aardrijkskunde 01/01/2000 - ∞
461 Wiskunde 01/01/2000 - ∞
462 Statistiek 01/01/2000 - ∞
481 Computerwetenschappen 01/01/2000 - ∞
482 Computergebruik 01/01/2013 - ∞
520 Techniek en ingenieursopleidingen: brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
521 Mechanica en metaal 01/01/2000 - ∞
522 Elektriciteit en energie 01/01/2000 - ∞
523 Elektronica en automatisatie 01/01/2000 - ∞
524 Chemie en scheikundige processen 01/01/2000 - ∞
525 Motorvoertuigen, schepen en vliegtuigen 01/01/2000 - ∞
540 Productie en productieprocessen: brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
541 Voeding 01/01/2000 - ∞
542 Textiel, kleding, schoenen, leder 01/01/2000 - ∞
543 Materialen (hout, papier, plastiek, glas) 01/01/2000 - ∞
544 Mijnkunde en grondstofwinning 01/01/2000 - 31/12/2018
581 Architectuur en stedenbouw 01/01/2000 - ∞
582 Bouw, weg- en waterbouwkunde 01/01/2000 - ∞
621 Oogst en veeproduktie 01/01/2000 - ∞
622 Tuinbouw 01/01/2000 - ∞
623 Bosbouw 01/01/2000 - ∞
624 Visserij 01/01/2000 - ∞
641 Diergeneeskunde 01/01/2000 - ∞
720 Gezondheid: brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
721 Geneeskunde 01/01/2000 - ∞
723 Verpleging en verzorging 01/01/2000 - ∞
724 Tandarts 01/01/2000 - ∞
725 Medische diagnose en behandeling 01/01/2000 - ∞
726 Therapie en rehabilitatie 01/01/2000 - ∞
727 Farmacie 01/01/2000 - ∞
761 Kinderopvang en diensten voor jongeren 01/01/2002 - ∞
762 Sociaal werk en professionele hulpverlening 01/01/2000 - ∞
810 Persoonsdiensten: brede opleidingen 01/01/2002 - ∞
811 Hotel, restaurant en catering 01/01/2000 - ∞
812 Reizen, toerisme en vrije tijd 01/01/2000 - ∞
813 Sport 01/01/2000 - ∞
814 Huishoudkunde 01/01/2002 - ∞
815 Haarzorg/Lichaamsverzorging 01/01/2002 - ∞
840 Transport 01/01/2000 - ∞
850 Milieubescherming: brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
851 Milieutechnologie 01/01/2000 - ∞
853 Openbaar onderhoud 01/01/2000 - ∞
861 Bescherming van personen en eigendommen 01/01/2003 - ∞
862 Gezondheid op het werk en veiligheid 01/01/2000 - ∞
863 Militaire opleidingen en defensie 01/01/2014 - 31/12/2019
999 Niet gespecifieerd 01/01/2002 - ∞