Variabele: Onderwerp

Een verbetering voorstellen

Naam

Onderwerp

Afkorting

Onderwerp

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Verdere opdeling van de ISCED-studiegebieden, aangepast aan de specifieke situatie van LED.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
10001 Algemene vorming 01/01/2002 - ∞
141001 Lerarenopleiding secundair onderwijs 01/01/2000 - ∞ Omvat al de diploma's uitgereikt als basisopleiding 'leraar secundair onderwijs':GLSO (Geaggregeerde van het Lager Secundair Onderwijs)GVSO-groep 1Initiële lerarenopleiding (i.l.o.) groep 1 (regent)Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
141002 Lerarenopleiding lager onderwijs 01/01/2000 - ∞ Omvat al de diploma's uitgereikt als basisopleiding 'leraar lager onderwijs':onderwijzer Initiële lerarenopleiding (I.l.o.) lager onderwijsBachelor in het onderwijs: lager onderwijs
141003 Lerarenopleiding kleuteronderwijs 01/01/2000 - ∞ Omvat al de diploma's uitgereikt als basisopleiding 'leraar kleuter onderwijs':Kleuterleid(st)er Initiële lerarenopleiding (I.l.o.) kleuter onderwijsBachelor in het onderwijs: kleuter onderwijs
141004 Lerarenopleiding andere a 01/01/2000 - ∞ Onder 'lerarenopleiding andere' zitten alle opleidingen vervat die gevolgd worden na een basisopleiding. 'Lerarenopleiding andere' is verder opgedeeld in: a, b en c. Deze groep omvat de ILO (Initiële lerarenopleiding), dit zijn al de opleidingen ingericht door universiteiten en hogescholen voor 2008:i.l.o secundair onderwijs groep 2Initiële lerarenopleiding GHSO: Geaggregeerde voor het Hoger Secundair Onderwijs (universiteit)Academisch initiële lerarenopleiding (GVO-groep2: oorsprong universiteit) Initiële lerarenoplerarenopleiding van academisch niveau (GVO-groep2: oorsprong hogeschool)
141005 Lerarenopleiding andere b 01/01/2008 - ∞ Onder 'lerarenopleiding andere' zitten alle opleidingen vervat die gevolgd worden na een basisopleiding. 'Lerarenopleiding andere' is verder opgedeeld in: a, b en c. De groep b omvat de SLO (Specifieke lerarenopleiding ). SLO is de opvolger van ILO en de GPB-opleiding in het volwassenenonderwijs. Lerarenopleiding andere SLO omvat dus al de opleidingen ingericht door hogescholen, universiteiten en volwassenonderwijs (HBO). Opgelet: voor de voorloper van SLO in het hoger onderwijs en bij de universiteiten (ILO) is er een apart onderwerp (leraren opleiding andere a). Voor deze in het VWO niet. Maw. De GPB's en D-cursussen zitten in dit onderwerp vervat.diploma van leraar (oorsprong: universiteit of hogeschool)SLOSLO na MAGPB-opleidingD-cursusSpecifieke lerarenopleiding (HBO)
141006 Lerarenopleiding andere c 01/01/2000 - ∞ Onder 'lerarenopleiding andere' zitten alle opleidingen vervat die gevolgd worden na een basisopleiding. 'Lerarenopleiding andere' is verder opgedeeld in: a, b en c. Deze groep omvat al de voortgezette lerarenopleidingen (VLO's) en banaba's. De voortgezette opleidingen zijn in afbouw en worden sinds 2008? ingericht als SLO's of banaba's. Enkel de Banaba's (buitengewoon onderwijs en zorgverbreding en remediërend leren) worden onder dit onderwerp ondergebracht, de SLO's zijn terug te vonden onder lerarenopleiding andere b. Opgelet: niet al deze diploma's gelden als een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB)!Voortgezette lerarenopleiding al de diploma's beginnende met VLOBuitengewoon onderwijsZorgverbreding en remediërend lerenremedial teaching postgraduaten (bv. postgraduaatgetuigschrift voor Niet-confessionele Zedenleer)banabaHoger opvoedkundige studies
142001 Pedagogie 01/01/2000 - ∞
142002 Onderwijskunde 01/01/2000 - ∞
146001 Opleiden in bedrijven 01/01/2009 - ∞
146002 Rijschool 01/01/2006 - 31/12/2006
210001 Beeldende kunsten onb 01/01/2007 - ∞
210002 Artistieke vorming 01/01/2002 - ∞
211001 Kunstwetenschappen 01/01/2000 - ∞
211002 Beeldende kunsten 01/01/2000 - ∞
212001 Dans 01/01/2000 - ∞
212002 Muziek 01/01/2000 - ∞
212003 Podiumkunst 01/01/2000 - ∞
212004 Theater- en filmwetenschappen 01/01/2000 - ∞
213001 Drukken 01/01/2000 - ∞
213002 Fotografie 01/01/2000 - ∞
213003 Drukvoorbereiding 01/01/2002 - ∞
213004 Grafische technieken 01/01/2000 - ∞
213005 Drukafwerking 01/01/2002 - ∞
213006 Audio-visuele technieken 01/01/2000 - ∞
214001 Productdesign 01/01/2000 - ∞
214002 Interieurdesign 01/01/2000 - ∞
214003 Kledingdesign 01/01/2000 - ∞
214004 Etalagedesign 01/01/2002 - ∞
214007 Textieldesign 01/01/2002 - ∞
215001 Juwelen 01/01/2002 - ∞
215002 Keramiek 01/01/2005 - ∞
215003 Glasbewerking 01/01/2002 - ∞
215004 Muziekinstrumentenbouw 01/01/2002 - ∞
215005 Textielhandwerk 01/01/2014 - ∞
215006 Houtsnijwerk 01/01/2003 - ∞
215007 Restauratie 01/01/2000 - ∞
215008 Artisanaat andere 01/01/2006 - ∞
215009 Metaalsmeedkunst 01/01/2006 - ∞
215011 Bloemsierkunst 01/01/2002 - ∞
221001 Religie 01/01/2000 - ∞
222001 Tolken 01/01/2000 - ∞
222002 Vertalen 01/01/2000 - ∞
222003 Afrikaanse talen 01/01/2000 - ∞
222004 Arabistiek 01/01/2000 - ∞
222005 Japanologie 01/01/2000 - ∞
222006 Oosterse talen 01/01/2000 - ∞
222007 Slavische talen 01/01/2000 - ∞
222008 Sinologie 01/01/2000 - ∞
222009 Germaanse talen 01/01/2000 - ∞
222010 Klassieke talen 01/01/2000 - 31/12/2015
222011 Romaanse talen 01/01/2000 - ∞
222012 Meerdere talen 01/01/2007 - ∞
222013 Meerdere talen onb 01/01/2007 - ∞
222014 Andere talen 01/01/2013 - ∞
222015 Nederlands voor anderstaligen 01/01/2003 - ∞
223001 Doventolk 01/01/2014 - ∞
223002 Nederlands 01/01/2000 - ∞
225001 Archeologie 01/01/2000 - ∞
225002 Geschiedenis 01/01/2000 - ∞
225003 Cultuurgeschiedenis 01/01/2000 - ∞
225004 Letterkunde en literatuur 01/01/2000 - ∞
225005 Taalkunde en linguïstiek 01/01/2000 - ∞
226001 Ethiek 01/01/2000 - ∞
226002 Filosofie 01/01/2000 - ∞
310001 Communicatie 01/01/2000 - ∞
311001 Psychologie 01/01/2000 - ∞
312001 Cultuurwetenschap 01/01/2000 - ∞
312002 Sociologie 01/01/2000 - ∞
312003 Antropologie 01/01/2000 - ∞
312004 Vrouwenstudies 01/01/2000 - ∞
312005 Criminologie 01/01/2000 - ∞
313001 Internationale relaties 01/01/2000 - ∞
313002 Politieke wetenschappen 01/01/2000 - ∞
314001 Economie 01/01/2000 - ∞
321001 Journalistiek 01/01/2000 - ∞
322001 Bibliotheekwetenschappen 01/01/2000 - ∞
322002 Archivistiek 01/01/2000 - ∞
340001 Bedrijfsmanagement onb 01/01/2007 - ∞
340002 Toegepaste economie 01/01/2000 - ∞
340003 Toegepaste economie onb 01/01/2000 - ∞
341001 Vastgoed 01/01/2002 - ∞
341002 Verkoop 01/01/2002 - ∞
341003 Magazijn en distributie 01/01/2002 - ∞
341004 Verkoop en beheer 01/01/2002 - ∞
342001 Marketing en reclame 01/01/2000 - ∞
342002 Public relations 01/01/2000 - ∞
343001 Verzekeringen 01/01/2000 - ∞
343002 Bank en financiën 01/01/2000 - ∞
344001 Accountancy 01/01/2000 - ∞
344002 Fiscaliteit 01/01/2000 - ∞
345001 Bedrijfsmanagement 01/01/2000 - ∞
345002 Management algemeen 01/01/2000 - ∞
345003 HR 01/01/2000 - ∞
345004 Logistiek management 01/01/2000 - ∞
345006 Facilitair management 01/01/2000 - ∞
345007 Overheidsmanagement 01/01/2000 - ∞
345008 Onderwijsmanagement 01/01/2003 - ∞
346001 Administratie 01/01/2002 - ∞
346002 Onthaal 01/01/2002 - ∞
346003 Office management 01/01/2000 - ∞
346004 Medisch secretariaat 01/01/2000 - ∞
346005 Call center 01/01/2006 - ∞
347001 Arbeidsorganisatie 01/01/2014 - ∞
347002 Syndicaal werk 01/01/2014 - ∞
380001 Notariaat 01/01/2000 - ∞
380002 Rechten 01/01/2000 - ∞
380003 Kerkelijk recht 01/01/2000 - ∞
420001 Wetenschappen algemeen 01/01/2000 - ∞
421001 Biologie 01/01/2000 - ∞
421002 Biochemie 01/01/2000 - ∞
422001 Milieuwetenschappen 01/01/2000 - ∞
441001 Fysica 01/01/2000 - ∞
441002 Astronomie 01/01/2009 - ∞
442001 Chemie 01/01/2000 - ∞
443001 Geografie 01/01/2000 - ∞
443002 Geologie 01/01/2000 - ∞
443003 Oceaanwetenschappen en hydrologie 01/01/2000 - ∞
443004 GIS 01/01/2018 - ∞
461001 Wiskunde 01/01/2000 - ∞
462002 Statistiek 01/01/2000 - ∞
481001 Informatica algemeen 01/01/2000 - ∞
481002 Programmeren 01/01/2004 - ∞
481003 Webdesign 01/01/2002 - ∞
482001 Toepassingssoftware 01/01/2013 - ∞
520003 Industriële wetenschappen 01/01/2000 - ∞
520004 Industriële wetenschappen onb 01/01/2007 - ∞
520005 Ingenieurswetenschappen 01/01/2000 - ∞
520006 Productontwikkeling 01/01/2000 - ∞
520007 Productontwikkeling onb 01/01/2007 - 31/12/2014
520008 Toegepaste natuurkunde 01/01/2000 - ∞
520009 Nanowetenschappen 01/01/2007 - ∞
521001 Lassen 01/01/2000 - ∞
521002 Mechanica 01/01/2000 - ∞
521003 Metaal 01/01/2002 - ∞
521004 Fietsenmaker 01/01/2002 - ∞
521005 Fijnmechanica 01/01/2002 - ∞
521006 Slotenmaker 01/01/2007 - 31/12/2020
521007 Draaien en frezen 01/01/2002 - ∞
521008 Elektromechanica onb 01/01/2007 - ∞
521009 Elektromechanica 01/01/2000 - ∞
522001 Koel- en warmtetechnieken 01/01/2000 - ∞
522002 Nucleaire technieken 01/01/2000 - ∞
522003 Elektriciteit 01/01/2000 - ∞
522005 Groene energie 01/01/2006 - ∞
522006 Energie 01/01/2006 - ∞
522007 Elektrotechniek 01/01/2000 - ∞
523001 Elektronica 01/01/2000 - ∞
523002 Automatisering 01/01/2000 - ∞
523003 Elektronische toestellen 01/01/2002 - ∞
523004 PC-techniek 01/01/2002 - ∞
523005 Elektronica onb 01/01/2007 - ∞
523006 Domotica 01/01/2004 - ∞
523007 Podiumtechnieken 01/01/2005 - ∞
523008 Netwerken en telecommunicatie 01/01/2002 - ∞
524002 Biochemische processen 01/01/2000 - ∞
524003 Toegepaste biowetenschappen 01/01/2000 - ∞
525001 Koetswerk 01/01/2002 - ∞
525002 Auto-elektro 01/01/2002 - ∞
525003 Automechanica 01/01/2000 - ∞
525004 Motorfiets 01/01/2004 - ∞
525005 Lichte verbrandingsmotoren 01/01/2002 - ∞
525006 Auto algemeen 01/01/2002 - ∞
525007 Zware voertuigen 01/01/2002 - ∞
525008 Auto onb 01/01/2007 - ∞
525009 Vliegtuigbouw 01/01/2000 - ∞
525010 Scheepsbouw 01/01/2000 - 31/12/2007
525011 Scheepswerktuigkunde 01/01/2000 - ∞
540002 Materiaalkunde 01/01/2000 - ∞
540003 Productieoperator algemeen 01/01/2017 - ∞
541001 Slagerij 01/01/2002 - ∞
541002 Bakkerij 01/01/2002 - ∞
541003 Voedingsnijverheid 01/01/2002 - ∞
541005 Voedingswetenschap 01/01/2000 - ∞
542001 Textiel 01/01/2000 - ∞
542002 Leder 01/01/2002 - ∞
542003 Kledij 01/01/2000 - ∞
542004 Patroonontwerp 01/01/2002 - ∞
542005 Stofferen 01/01/2002 - ∞
542006 Schoenmakerij 01/01/2002 - ∞
543001 Houtbewerking 01/01/2000 - ∞
543002 Decor- en standenbouw 01/01/2002 - ∞
543003 Meubelmakerij 01/01/2002 - ∞
543004 Kunststof 01/01/2002 - ∞
543005 Steen 01/01/2003 - ∞
543007 Verpakking 01/01/2000 - ∞
543008 Diamant 01/01/2002 - ∞
544001 Mijnbouw 01/01/2000 - 31/12/2018
581001 Monumentenzorg 01/01/2000 - ∞
581002 Architectuur 01/01/2000 - ∞
581003 Ruimtelijke planning 01/01/2000 - ∞
581004 Landmeten 01/01/2000 - ∞
582001 Openbare werken 01/01/2014 - ∞
582002 Fitten 01/01/2009 - ∞
582003 Schrijnwerk 01/01/2002 - ∞
582004 Glas 01/01/2007 - 31/12/2016
582005 Beton 01/01/2002 - ∞
582006 Sanitair 01/01/2002 - ∞
582007 Metselwerk 01/01/2002 - ∞
582008 Metaalbouw 01/01/2005 - 31/12/2008
582009 Dak 01/01/2002 - ∞
582010 Renovatie 01/01/2002 - ∞
582011 Kranen en bouwmachines 01/01/2002 - ∞
582012 Technisch tekenen 01/01/2002 - ∞
582013 Isolatie 01/01/2002 - 31/12/2020
582014 Parket 01/01/2006 - ∞
582015 Schilderen-behangen 01/01/2002 - ∞
582016 Bouw algemeen 01/01/2000 - ∞
582017 Ruwbouw afwerking 01/01/2002 - ∞
582019 Ruwbouw 01/01/2002 - ∞
582020 Onderhoud 01/01/2002 - ∞
582021 Hoogtewerken 01/01/2008 - ∞
582022 Wegenbouw 01/01/2002 - ∞
582023 Interieurinrichting 01/01/2002 - ∞
621001 Landbouw 01/01/2000 - ∞
621002 Tuinbouw 01/01/2000 - ∞
621003 Dierenteelt en -verzorging 01/01/2002 - ∞
622002 Tuinonderhoud en aanleg 01/01/2002 - ∞
622003 Tuinarchitectuur 01/01/2000 - ∞
623001 Bosbeheer 01/01/2000 - ∞
624001 Visserij en viskwekerij 01/01/2000 - ∞
641001 Dierengeneeskunde 01/01/2000 - ∞
720001 Gezondheids- en zorgmanagement 01/01/2000 - ∞
721001 Geneeskunde 01/01/2000 - ∞
723002 Ouderenzorg 01/01/2000 - ∞
723003 Psychiatrische verpleegkunde 01/01/2000 - ∞
723004 Kinderverpleegkunde 01/01/2000 - ∞
723005 Vroedkunde 01/01/2000 - ∞
723006 Palliatieve zorg 01/01/2001 - ∞
723007 Personenzorg 01/01/2002 - ∞
723008 Verpleegkunde 01/01/2000 - ∞
723009 Verpleegkunde onb 01/01/2007 - 31/12/2016
723010 Sociale verpleegkunde 01/01/2000 - ∞
724001 Tandheelkunde 01/01/2000 - ∞
724002 Tandtechnieken 01/01/2002 - ∞
725001 Orthopedie en prothesen 01/01/2000 - ∞
725002 Optiek 01/01/2001 - ∞
725003 Medische beeldvorming 01/01/2000 - ∞
725004 Medisch laboratorium 01/01/2000 - ∞
726001 Logopedie en audiologie 01/01/2000 - ∞
726002 Kinesitherapie 01/01/2000 - ∞
726003 Voedings- en dieetleer 01/01/2000 - ∞
726004 Ergotherapie 01/01/2000 - ∞
727001 Farmaceutische wetenschappen 01/01/2000 - ∞
761001 Kinderopvang 01/01/2002 - ∞
762001 Jeugd- en gehandicaptenzorg 01/01/2000 - ∞
762002 Familiale wetenschap/seksuologie 01/01/2000 - ∞
762003 Sociaal-agogisch werk 01/01/2000 - ∞
810001 Ondersteuning 01/01/2002 - ∞
811001 Drankenkennis 01/01/2002 - ∞
811002 Grootkeuken 01/01/2002 - ∞
811003 Restaurant 01/01/2002 - ∞
811004 Hotel 01/01/2000 - ∞
811005 Horeca zaal 01/01/2002 - ∞
811006 Eventmanagement 01/01/2000 - ∞
812001 Toerisme algemeen 01/01/2000 - ∞
812002 Reisbegeleiding 01/01/2004 - ∞
812003 Animatie 01/01/2002 - ∞
813001 Lichamelijke opvoeding en sport 01/01/2000 - ∞
813002 Sportmanagement 01/01/2000 - ∞
813003 Sportbegeleiding 01/01/2002 - ∞
814001 Wasserij/Stomerij 01/01/2002 - ∞
814002 Huishoudhulp 01/01/2002 - ∞
814003 Begrafenis 01/01/2004 - ∞
814004 Schoonmaak 01/01/2003 - ∞
815001 Cosmetica 01/01/2002 - ∞
815002 Haartooi 01/01/2002 - ∞
815003 Stijladvies 01/01/2004 - ∞
815004 Lichaamsverzorging 01/01/2002 - ∞
840001 Verkeerskunde 01/01/2006 - ∞
840002 Verhuizen 01/01/2008 - 31/12/2019
840003 Scheepvaart 01/01/2000 - ∞
840004 Kranen en montage 01/01/2007 - ∞
840005 Interne transportmiddelen 01/01/2000 - ∞
840006 Wegtransport 01/01/2002 - ∞
840007 Afhandeling bagage 01/01/2017 - 31/12/2018
850001 Milieuzorg 01/01/2000 - ∞
851002 Milieutechnologie 01/01/2000 - ∞
853001 Milieu en sanitatie 01/01/2000 - 31/12/2020
861001 Beveiliging 01/01/2003 - ∞
862001 Arbeidsveiligheid 01/01/2000 - ∞
863001 Militaire wetenschappen 01/01/2014 - ∞
999001 Niet gespecificeerd 01/01/2002 - ∞