Variabele: Studierichting

Een verbetering voorstellen

Naam

Studierichting

Afkorting

Studierichting

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

De studierichting (of het vakgebied) is een verdere verfijning van het onderwerp en het ISCED studiegebied.

Deze is vrij in te vullen door de leveranciers van de gegevens, LED voert hier geen controle op uit.

De codelijst en de bijhorende omschrijving, zoals deze zijn opgenomen in het DWH AM&SB, kan je hier downloaden.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/