Variabele: Taal

Een verbetering voorstellen

Naam

Taal

Afkorting

Taal

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

De taal waarin onderwijs verstrekt wordt.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Op basis van de ISO 639-3standaard (ca. 7700 taalcodes). Dit is een overzicht van codes voor het identificeren (a.d.h.v. drie letters) van alle bekende talen. Bijvoorbeeld: Nederlands - NLD

In principe is in de Vlaamse gemeenschap de onderwijstaal voor het basis en het secundair onderwijs het Nederlands. In het arrondissement Brussel-Hoofdstad het Nederlands of Frans volgens de keuze van het gezinshoofd.

In een aantal gemeenten mag op verzoek van een aantal gezinshoofden een andere landstaal gevraagd worden als onderwijstaal indien de gezinshoofden in die gemeente verblijven. Dit onderwijs mag slechts worden ingericht op verzoek van een aantal gezinshoofden gelijk aan het aantal bepaald bij toepassing van art. van de schoolpactwet. Het gaat om de volgende gemeenten: de taalgrensgemeenten, de gemeenten uit het Duitse taalgebied, de gemeenten uit het Malmedyse, de gemeenten Baelen, Gemmenich, Hendrik-Kapelle, Homburg, Membach, Montzen, Moresnet, Sippenaeken, Welkenraedt.

Bij taalvakken mag men de instructies geven in een andere taal dan de onderwijstaal. In het tijdelijk project CLIL (= Content and Language Integrated Learning, een vorm van meertalig onderwijs) mag de instructietaal eveneens een andere taal dan de onderwijstaal zijn en dit niet alleen voor taalvakken maar ook voor zaakvakken. (Instructietaal bestaat niet decretaal).

De onderwijstaal in hogescholen en universiteiten is het Nederlands. In de bachelors- en in de masteropleidingen kan evenwel een andere taal worden gebruikt voor bepaalde opleidingsonderdelen of onder bepaalde voorwaarden.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Dutch Nederlands 01/01/2000 - ∞ Op basis van de ISO 639-3standaard (ca. 7700 taalcodes)
English Engels 01/01/2005 - ∞
French Frans 01/01/2000 - ∞
Multiple languages Meerdere talen 01/01/2017 - ∞
Spanish Spaans 01/01/2005 - ∞
Undetermined Onbepaald 01/01/2014 - ∞