Variabele: Bewijs hoger secundair onderwijs

Een verbetering voorstellen

Naam

Bewijs hoger secundair onderwijs

Afkorting

titre_secsup

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft het bewijs hoger secundair onderwijs.

Bron

DWH_CREF_diplomes

Instelling

Conseil des Recteurs

Geldigheidsperiode

01/01/1988 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
blanco Niet meegedeeld 01/01/1988 - ∞
111 Algemene opleiding 01/01/2003 - ∞
121 Technisch doorstromingsonderwijs 01/01/2003 - ∞
122 Artistiek doorstromingsonderwijs 01/01/2003 - ∞
131 Technisch kwalificatieonderwijs 01/01/2003 - ∞
132 Artistiek kwalificatieonderwijs 01/01/2003 - ∞
141 Beroepsonderwijs 01/01/2003 - ∞
142 Beroepsonderwijs en bekwaamheidsgetuigschrift voor toegang tot het hoger onderwijs 01/01/2007 - ∞
150 Oude humanoria: Latijn-Grieks 01/01/2003 - ∞
151 Oude humanoria: Latijn-wiskunde 01/01/2003 - ∞
152 Oude humanoria: Latijn-wetenschappen 01/01/2003 - ∞
153 Moderne humanoria: wetenschappen A 01/01/2003 - ∞
154 Moderne humanoria: wetenschappen B 01/01/2003 - ∞
155 Moderne humaniora: economie 01/01/2003 - ∞
156 Moderne humanoria: humane wetenschappen 01/01/2003 - ∞
199 Categorie onbekend 01/01/2003 - ∞
201 Europese baccalaureaat (Europse scholen in België of in het buitenland) 01/01/2003 - ∞
202 Internationale baccalaureaat 01/01/2003 - ∞
203 Ander diploma secundair onderwijs 01/01/2003 - ∞ Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap, Franse ou buitenlandse baccalaureaat
21 Richting algemeen vormend onderwijs 01/01/1988 - 31/12/2002
22 Richting technisch onderwijs 01/01/1988 - 31/12/2002
23 Richting kunstonderwijs 01/01/1988 - 31/12/2002
28 Militaire technische opleiding 01/01/1990 - 31/12/1990
29 Opvoeder, sporthumanoria 01/01/1988 - 31/12/2002
299 Categorie onbekend 01/01/2003 - ∞
31 Industrie (mijnbouw, metaalbewerking, mechanica, elektriciteit, ...) 01/01/1988 - 31/12/2002
33 Bouw- en houtkunde (openbare werken, schilderwerken) 01/01/1988 - 31/12/1999
34 Chemie, voedingsindustrie 01/01/1988 - 31/12/2002
39 Communicatie (telecommunicatie, ...) 01/01/1994 - 31/12/2002
50 Oude humaniora: afdeling Latijn-Grieks 01/01/1988 - 31/12/2002
51 Oude humaniora: afdeling Latijn-wiskunde 01/01/1988 - 31/12/2002
52 Moderne humaniora: afdeling wetenschappen A 01/01/1988 - 31/12/2002
53 Moderne humaniora: afdeling economie 01/01/1988 - 31/12/2002
56 Moderne humanoria: afdeling wetenschappen B 01/01/1988 - 31/12/2002
60 Buitenlands diploma secundair onderwijs dat niet in aanmerking komt voor gelijkwaardigheidserkenning 01/01/1989 - 31/12/2002
61 Oude humanoria: afdeling Latijn-wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/2002
62 Handel, administratie, organisatie, informatica 01/01/1988 - 31/12/2002
64 Moderne humanoria: afdeling humane wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/2002
65 Codeerfout 01/01/1988 - 31/12/1988
66 Toegepaste kunst (plastische kunst, architectuur, decoratieve kunst, industrieel tekenen, podiumkunst en uitzendtechnieken, drukkunst en grafische kunst, ...) 01/01/1988 - 31/12/2002
70 Buitenlands diploma secundair onderwijs dat als gelijkwaardig met het Belgische overeenstemmende diploma wordt erkend (ook internationale baccalaureaat) 01/01/1988 - 31/12/2002
77 Europese baccalaureaat (afgeleverd door Europse scholen in België of in het buitenland) 01/01/1988 - 31/12/2002
85 Industriële wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/2002
89 Algemene en voorbereidende richtingen (techniek-wetenschappen; voorbereiding ingenieur-technieker, architect; verpleging) 01/01/1988 - 31/12/2002
90 Landbouw, tuinbouw, bosbouw 01/01/1988 - 31/12/2001
91 Textiel 01/01/1988 - 31/12/2002
92 Personenzorg (huishouden, paramedische diensten, schoonheidsverzorging, ...) 01/01/1988 - 31/12/2002
93 Diploma van hoger secundair kunstonderwijs met volledig leerplan 01/01/1988 - 31/12/2002 Afgeleverd door een instelling waarvan het niveau bij KB als gelijkwaardig werd erkend met dat van het hoger secundair technisch onderwijs
95 Beroepsonderwijs 01/01/1988 - 31/12/2001
98 Categorie onbekend 01/01/1988 - 31/12/2002
999 Hoger secundair onderwijs niet afgemaakt 01/01/2003 - ∞