Variabele: Studiedomein

Een verbetering voorstellen

Naam

Studiedomein

Afkorting

domaine_etudes

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft het studiedomein gekozen door de student.

 

De Lijst met de codes en beschrijving die voorkomen in het DWH kan je hier downloaden.

De originele lijst van het CREF is enkel verkrijgbaar op aanvraag. (Enkel Frantalige versie)

Bron

DWH_CREF_diplomes

Instelling

Conseil des Recteurs

Geldigheidsperiode

01/01/1988 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
01 Wijsbegeerte 01/01/2005 - ∞
01A Wijsbegeerte 01/01/2005 - ∞
01B Zedenleer 01/01/2009 - ∞
01C Godsdienstwetenschappen 01/01/2009 - ∞
01D Godsdienstwetenschappen en laïciteit 01/01/2005 - ∞
01Z01 Filosofie en politieke theorie 01/09/2020 - ∞
01a Theologie 01/01/1988 - 31/12/1995
01b Canoniek recht 01/01/1988 - 31/12/1995
01c Godsdienstwetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
02 Wijsbegeerte en letterkunde - algemene opleiding 01/01/1988 - 31/12/1995
02 Godsdienstwetenschappen en theologie 01/01/2005 - 31/12/2014
02 Theologie 01/01/2015 - ∞
02A Theologie 01/01/2005 - 31/12/2014
02A Religiewetenschappen 01/01/2015 - ∞
02B Bijbelstudies 01/01/2005 - 31/12/2014
02B Theologie 01/01/2015 - ∞
02C Godsdienstwetenschappen 01/01/2010 - 31/12/2014
02C Bijbelstudies 01/01/2015 - ∞
02a Wijsbegeerte 01/01/1988 - 31/12/1995
02b Moraalfilosofie 01/01/1988 - 31/12/1995
02c Geschiedenis 01/01/1988 - 31/12/1995
02d Specialistische geschiedeniswetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
02e Kunstgeschiedenis en archeologie 01/01/1988 - 31/12/1995
02f Muziekwetenschap 01/01/1988 - 31/12/1992
02g Taalwetenschap. Klassieke talen 01/01/1988 - 31/12/1995
02h Taalwetenschap. Romaanse talen 01/01/1988 - 31/12/1995
02i Taalwetenschap. Germaanse talen 01/01/1988 - 31/12/1995
02j Taalwetenschap. Bijbelse talen 01/01/1988 - 31/12/1995
02k Taalwetenschap. Algemene literatuurwetenschap 01/01/1988 - 31/12/1995
02l Taalwetenschap. Gespecialiseerde literatuurwetenschap 01/01/1988 - 31/12/1995
02m Taalwetenschap. Slavische letterkunde en geschiedenis 01/01/1988 - 31/12/1995
02n Taalwetenschap. Oosterse letterkunde en geschiedenis 01/01/1988 - 31/12/1995
02o Taalwetenschap. Afrikaanse letterkunde en geschiedenis 01/01/1988 - 31/12/1995
02z Wijsbegeerte en letteren - varia 01/01/1988 - 31/12/1995
03 Taal- en letterkunde 01/01/2005 - 31/12/2014
03 Taal-, letter- en vertaalkunde 01/01/2015 - ∞
03A0 Franse en Romaanse taal- en letterkunde (algemene richting) 01/01/2005 - ∞
03A1 Franse en Romaanse taal- en letterkunde (Frans - vreemde talen) 01/01/2005 - ∞
03B0 Moderne taal- en letterkunde (algemene richting) 01/01/2005 - 31/12/2014
03B0 Moderne taal- en letterkunde (algemene richting) 01/01/2015 - ∞
03B1 Moderne taal- en letterkunde (Germaanse) 01/01/2005 - ∞
03B2 Moderne taal- en letterkunde (Slavische) 01/01/2005 - ∞
03B3 Moderne taal- en letterkunde (Arabische) 01/01/2005 - 31/12/2013
03B4 Moderne taal- en letterkunde (Oosterse) 01/01/2005 - ∞
03C0 Vertaling en tolk 01/01/2015 - ∞
03C1 Taal- en letterkunde. Oude (klassieke) talen 01/01/2005 - 31/12/2014
03C1 Vertaling 01/01/2015 - ∞
03C2 Taal- en letterkunde. Oude (Oosterse) talen 01/01/2005 - 31/12/2014
03C2 Tolk 01/01/2015 - ∞
03D Taal- en letterkunde. Oude en moderne talen 01/01/2007 - 31/12/2014
03D Taalwetenschap 01/01/2015 - ∞
03E Taalwetenschap 01/01/2005 - 31/12/2014
03E0 Oude klassieke talen en letteren 01/01/2015 - ∞
03E1 Oude Oosterse talen en letteren 01/01/2015 - ∞
03F Oude en moderne talen en letteren 01/01/2015 - ∞
03Z0 Gespecialiseerde talen en letteren 01/01/2011 - ∞
03Z01 Afrikaanse talen en culturen 01/09/2011 - ∞
03Z02 Toegepaste taalkunde 01/09/2011 - 31/12/2016
03Z03 Taalkunde 01/09/2014 - ∞
03a Rechten 01/01/1988 - 31/12/1995
03b Notariaat 01/01/1988 - 31/12/1995
03c Criminologische wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
03d Specialistische juridische wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
03z Rechten - varia 01/01/1988 - 31/12/1994
04 Geschiedenis - algemene opleiding 01/01/2005 - 31/12/2014
04 Geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie 01/01/2015 - ∞
04A Geschiedenis 01/01/2005 - ∞
04B0 Kunstgeschiedenis en archeologie (algemene richting) 01/01/2005 - ∞
04B1 Kunstgeschiedenis en archeologie (muziekgeschiedenis) 01/01/2007 - ∞
04B2 Kunstgeschiedenis en archeologie (archeometrie) 01/01/2007 - ∞
04Z01 Visuele cultuur 01/09/2018 - ∞
04Z02 Geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie 01/09/2020 - ∞
04a Pedagogische en/of psychologische wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
04d Logopedie 01/01/1988 - 31/12/1995
04e Gezinswetenschappen en seksuologie 01/01/1988 - 31/12/1995
05 Bouwkunde en stedenbouwkunde 01/01/2008 - 31/12/2014
05 Informatie en communicatie 01/01/2015 - ∞
05A Bouwkunde en stedenbouwkunde - Architectuur 01/01/2011 - 31/12/2014
05A Informatie en communicatie 01/01/2015 - ∞
05C Communicatie 01/01/2016 - ∞
05D Meertalige communicatie 01/01/2015 - ∞
05E Informatie- en communicatietechnologie en -wetenschappen 01/01/2015 - ∞
05Z0 Gespecialiseerde bouw- en stedenbouwkunde 01/01/2011 - 31/12/2014
05a Politieke, sociale en economische wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
05b Politieke en/of administratieve wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
05c Sociale en/of sociologische wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
05d Economische en/of sociale wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
05e Journalistiek en/of sociale communicatie 01/01/1988 - 31/12/1995
05f Arbeidswetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
05g Demografie 01/01/1988 - 31/12/1995
05h Europese studies 01/01/1988 - 31/12/1995
05i Ontwikkelingssamenwerking 01/01/1988 - 31/12/1995
05k Strategie en analyse van interactieve en collaboratieve communicatie 01/01/2021 - ∞
05Z01 stedenbouw en ruimtelijke planning 01/09/2011 - 31/08/2014
06 Toegepaste economische wetenschappen en handelswetenschappen - algemene opleiding 01/01/1992 - 31/12/1995
06 Informatie en communicatie 01/01/2005 - 31/12/2014
06 Politieke en sociale wetenschappen 01/01/2015 - ∞
06A Informatie en communicatie 01/01/2005 - 31/12/2014
06A Politieke wetenschappen 01/01/2015 - ∞
06A0 Politieke wetenschappen - algemene richting 01/01/2015 - ∞
06A1 Politieke wetenschappen - internationale betrekkingen 01/01/2015 - ∞
06B Meertalige communicatie 01/01/2006 - 31/12/2014
06B Europese studies 01/01/2015 - ∞
06C Podiumkunsten 01/01/2005 - 31/12/2014
06C Overheidsmanagement 01/01/2015 - ∞
06D Informatie- en communicatietechnologie en -wetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
06D Sociologie en antropologie 01/01/2015 - ∞
06E Sociologie 01/01/2015 - ∞
06F Antropologie 01/01/2015 - ∞
06G Humane en sociale wetenschappen 01/01/2015 - ∞
06H Economisch en sociaal beleid 01/01/2015 - ∞
06I Arbeidswetenschappen 01/01/2015 - ∞
06J Human resources management 01/01/2015 - ∞
06K Bevolkings- en ontwikkelingswetenschappen 01/01/2015 - ∞
06Z0 Gespecialiseerde politieke en sociale wetenschappen 01/01/2015 - ∞
06a Toegepaste economische wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
06b Handelswetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
06Z01 Internationale humanitaire actie 01/09/2018 - ∞
06Z02 Interdisciplinaire analyse van de Europese constructie 01/09/2015 - ∞
06Z03 Kwantitatieve methoden in de sociale wetenschappen ∞ - ∞
06Z04 Ontwikkeling, milieu en samenlevingen 01/09/2015 - ∞
06Z05 Sociologie-antropologie 01/09/2017 - ∞
06Z06 Genderstudies 01/09/2018 - ∞
06c Organisatie- en bedrijfsbeheer 01/01/1988 - 31/12/1995
07 Wetenschappen (algemene opleiding) 01/01/1989 - 31/12/1995
07 Politieke en sociale wetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
07 Juridische wetenschappen 01/01/2015 - ∞
07A Rechten 01/01/2015 - ∞
07A Politieke wetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
07A0 Politieke wetenschappen (algemene richting) 01/01/2005 - 31/12/2014
07A1 Internationale betrekkingen 01/01/2005 - 31/12/2014
07B Overheidsmanagement 01/01/2005 - 31/12/2014
07C Europose studies 01/01/2006 - 31/12/2014
07D Sociologie en antropologie 01/01/2005 - 31/12/2014
07E Sociologie 01/01/2005 - 31/12/2014
07F Antropologie 01/01/2007 - 31/12/2014
07G Humane en sociale wetenschappen 01/01/2007 - 31/12/2014
07H Economisch en sociaal beleid 01/01/2005 - 31/12/2014
07I Arbeidswetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
07J Human resources management 01/01/2007 - 31/12/2014
07K Bevolkings- en ontwikkelingswetenschappen 01/01/2007 - 31/12/2014
07Z0 Gespecialiseerde politieke en sociale wetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
07Z0 Gespecialiseerde juridische wetenschappen 01/01/2015 - ∞
07Z1 Mensenrechten 01/01/2015 - ∞
07Z01 Economisch recht 01/09/2015 - 31/08/2016
07Z01 Interdisciplinaire analyse van de Europese constructie 01/09/2011 - 31/08/2014
07Z02 Europees recht 01/09/2015 - ∞
07Z03 Milieurecht en openbaar eigendomsrecht 01/09/2011 - ∞
07Z04 Recht inzake informatie- en communicatietechnologie 01/09/2015 - ∞
07Z05 Internationaal recht 01/09/2015 - ∞
07Z06 Fiscaal recht 01/09/2015 - ∞
07Z08 Sociaal recht 01/09/2015 - ∞
07Z09 Notariaat 01/09/2015 - ∞
07Z10 Mensenrechten 01/09/2015 - ∞
07a Wiskunde 01/01/1988 - 31/12/1995
07b Fysica 01/01/1988 - 31/12/1995
07c Chemie 01/01/1988 - 31/12/1995
07d Biologie 01/01/1988 - 31/12/1995
07e Aardkunde en delstofkunde 01/01/1988 - 31/12/1995
07f Aardrijkskunde 01/01/1988 - 31/12/1995
07g Statistiek 01/01/1988 - 31/12/1995
07h Actuariële wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
07i Informatica 01/01/1988 - 31/12/1995
07j Wetenschappen en milieusanering 01/01/1988 - 31/12/1995
07z Wetenschappen - varia 01/01/1988 - 31/12/1995
08 Juridische wetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
08 Criminologie 01/01/2015 - ∞
08A Rechten 01/01/2005 - 31/12/2014
08A Criminologie 01/01/2015 - ∞
08Z0 Gespecialiseerde juridische wetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
08Z0 Gespecialiseerde criminologie 01/01/2015 - ∞
08Z1 Mensenrechten 01/01/2011 - 31/12/2014
08Z1 Gespecialiseerde criminologie 01/01/2015 - ∞
08Z01 Economisch recht 01/09/2011 - 31/08/2014
08Z02 Europees recht 01/09/2011 - 31/08/2014
08Z03 Milieurecht en openbaar eigendomsrecht 01/09/2011 - 31/08/2014
08Z04 Recht inzake informatie- en communicatietechnologie 01/09/2011 - 31/08/2014
08Z05 Internationaal recht 01/09/2011 - 31/08/2014
08Z06 Fiscaal recht 01/09/2011 - 31/08/2014
08Z07 Publiek en administratief recht 01/09/2011 - 31/08/2014
08Z08 Sociaal recht 01/09/2011 - 31/08/2014
08Z09 Notariaat 01/09/2011 - 31/08/2014
08Z10 Mensenrechten 01/09/2011 - 31/08/2014
08a Lichaamsopvoeding 01/01/1988 - 31/12/1995
08b Kinesitherapie en/of ergotherapie 01/01/1988 - 31/12/1995
09 Criminologie 01/01/2005 - 31/12/2014
09 Economische en managementwetenschappen 01/01/2015 - ∞
09A Criminologie 01/01/2005 - 31/12/2014
09A Economische en managementwetenschappen 01/01/2015 - ∞
09B0 Economische wetenschappen - algemene richting 01/01/2015 - ∞
09B1 Economische wetenschappen - econometrie 01/01/2015 - ∞
09C Managementwetenschappen 01/01/2015 - ∞
09D Cultuurmanagement 01/01/2015 - ∞
09F Managementingenieur 01/01/2015 - ∞
09Z01 Ondernemerschap 01/09/2017 - ∞
09Z02 Financieel risicobeheer 01/09/2015 - ∞
09Z03 Microfinanciering 01/09/2015 - ∞
09Z04 Internationale economie en ontwikkeling 01/09/2015 - ∞
09Z05 Ondersteuning voor professionals in onderwijs, management, gezondheid en sociale actie 01/09/2018 - ∞
09Z0 Gespecialiseerde economische en managementwetenschappen 01/01/2015 - ∞
09a Landbouwkunde 01/01/1988 - 31/12/1995
09aa Algemene landbouwkunde 01/01/1988 - 31/12/1995
09ab Landbouwkunde van de tropische en subtropische streken 01/01/1988 - 31/12/1995
09ac Veeteelt 01/01/1988 - 31/12/1995
09ae Water en bos 01/01/1988 - 31/12/1995
09af Tuinbouwkunde 01/01/1988 - 31/12/1995
09ag Gewasbescherming 01/01/1988 - 31/12/1995
09ah Landbouwtechniek 01/01/1988 - 31/12/1995
09ai Plattelandseconomie en -sociologie 01/01/1988 - 31/12/1995
09aj Plattelandseconomie en -sociologie toegepast op de ontwikkelingslanden 01/01/1988 - 31/12/1993
09ak Ruimtelijke planning 01/01/1988 - 31/12/1995
09al Bodemkunde 01/01/1988 - 31/12/1995
09ao Voedings- en dieetkunde 01/01/1988 - 31/12/1993
09b Chemie en landbouwnijverheidstechnieken 01/01/1988 - 31/12/1995
09c Gespecialiseerde landbouwwetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
09I Filosofische, politieke en economische wetenschappen 01/01/2020 - ∞
09Z06 Sociale economie 01/01/2020 - ∞
09Z07 Europees bedrijfs- en economisch beleid 01/01/2021 - ∞
10 Toegepaste wetenschappen - algemene opleiding 01/01/1988 - 31/12/1995
10 Economische en managementwetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
10 Psychologische en opvoedingswetenschappen 01/01/2015 - ∞
10A Economische en managementwetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
10A0 Psychologische en opvoedingswetenschappen - Algemene richting 01/01/2015 - ∞
10A1 Psychologische en opvoedingswetenschappen - Logopedie 01/01/2015 - ∞
10B Opvoedingswetenschappen 01/01/2015 - ∞
10B0 Economische wetenschappen (algemene richting) 01/01/2005 - 31/12/2014
10B1 Economische wetenschappen (econometrie) 01/01/2010 - 31/12/2014
10C Managementwetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
10C Logopedie 01/01/2015 - ∞
10D Cultuurmanagement 01/01/2007 - 31/12/2014
10D Psychologische wetenschappen 01/01/2015 - ∞
10E Managementingenieur 01/01/2005 - 31/12/2014
10E Gezinswetenschappen en seksuologie 01/01/2015 - ∞
10Z0 Gespecialiseerde economische en managementwetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
10Z0 Gespecialiseerde psychologische en opvoedingswetenschappen 01/01/2015 - ∞
10a Mijnbouwkunde 01/01/1988 - 31/12/1995
10b Bouwkunde en/of weg- en waterbouwkunde 01/01/1988 - 31/12/1995
10c Metaalkunde 01/01/1988 - 31/12/1995
10d Toegepaste chemie 01/01/1988 - 31/12/1995
10e Scheepsbouwkunde en autotechnologie 01/01/1988 - 31/12/1995
10Z01 Financieel risicobeheer 01/09/2011 - 31/08/2014
10Z01 Geïntegreerde psychotherapeutische klinieken 01/09/2014 - ∞
10Z02 Internationale economie en ontwikkeling 01/09/2011 - 31/08/2014
10Z02 Pedagogie voor universiteiten en hoger onderwijs 01/09/2014 - ∞
10Z04 Microfinanciering 01/09/2011 - 31/08/2014
10f Elektriciteit en/of mechanica 01/01/1988 - 31/12/1995
10g Architectuur en/of stedenbouw 01/01/1988 - 31/12/1995
10h Textieltechnologie 01/01/1988 - 31/12/1994
10i Toegepaste geologie 01/01/1988 - 31/12/1995
10j Toegepaste fysica 01/01/1988 - 31/12/1995
10k Toegepaste nucleaire wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
10l Toegepaste wiskunde 01/01/1988 - 31/12/1995
10m Toegepaste management en organisatiewetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
10n Gezondheidsleer 01/01/1988 - 31/12/1995
10o Toegepaste informatica 01/01/1988 - 31/12/1995
10z Toegepaste wetenschappen - varia 01/01/1988 - 31/12/1995
11 Psychologische en opvoedingswetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
11 Medische wetenschappen 01/01/2015 - ∞
11A Psychologische en opvoedingswetenschappen 01/01/2007 - 31/12/2014
11A Geneeskunde 01/01/2015 - ∞
11A0 Psychologische en opvoedingswetenschappen - algemene richting 01/01/2005 - 31/12/2014
11A1 Psychologische en opvoedingswetenschappen - logopedie 01/01/2009 - 31/12/2014
11B Psychologische wetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
11C Gezinswetenschappen en seksuologie 01/01/2005 - 31/12/2014
11D Logopedie 01/01/2005 - 31/12/2014
11E Opvoedingswetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
11Z0 Gespecialiseerde psychologische en opvoedingswetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
11Z0 Gespecialiseerde medische wetenschappen 01/01/2015 - ∞
11Z1 Gespecialiseerde medische wetenschappen 01/01/2015 - ∞
11Z2 Gespecialiseerde medische wetenschappen 01/01/2015 - ∞
11Z3 Gespecialiseerde medische wetenschappen 01/01/2015 - ∞
11Z01 Algemene geneeskunde 01/09/2015 - ∞
11Z01 Pedagogie voor universiteiten en hoger onderwijs 01/09/2011 - 31/08/2014
11Z02 Anesthésie-réanimation 01/09/2011 - ∞
11Z03 Psychoanalytische theorieën 01/09/2011 - 31/08/2014
11Z03 Klinische biologie 01/09/2015 - ∞
11Z04 Cardiologie 01/09/2015 - ∞
11Z05 Chirurgie 01/09/2015 - ∞
11Z06 Neurochirurgie 01/09/2015 - ∞
11Z07 Plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie 01/09/2015 - ∞
11Z08 Dermato-venereologie 01/09/2015 - ∞
11Z09 Gastroenterologie 01/09/2015 - ∞
11Z10 Gynaecologie-obstetrie 01/09/2015 - ∞
11Z11 Interne geneeskunde 01/09/2015 - ∞
11Z12 Forensische geneeskunde 01/09/2015 - ∞
11Z13 Neurologie 01/09/2015 - ∞
11Z14 Psychiatrie 01/09/2015 - ∞
11Z15 Psychiatrie, oriëntatie volwassenenpsychiatrie 01/09/2015 - ∞
11Z16 Psychiatrie, oriëntatie kinderpsychiatrie 01/09/2015 - ∞
11Z18 Oftalmologie 01/09/2015 - ∞
11Z19 Orthopedische chirurgie 01/09/2015 - ∞
11Z20 Otorinolaryngologie 01/09/2015 - ∞
11Z21 Pediatrie 01/09/2015 - ∞
11Z22 Fysieke geneeskunde en revalidatie 01/09/2015 - ∞
11Z23 Pneumologie 01/09/2015 - ∞
11Z24 Radiodiagnose 01/09/2015 - ∞
11Z25 Radiotherapie-oncologie 01/09/2015 - ∞
11Z26 Reumatologie 01/09/2015 - ∞
11Z27 Stomatologie 01/09/2015 - ∞
11Z28 Urologie 01/09/2015 - ∞
11Z29 Pathologische anatomie 01/09/2015 - ∞
11Z30 Nucleaire geneeskunde 01/09/2015 - ∞
11Z31 Arbeidsgeneeskunde 01/09/2015 - ∞
11Z32 Beheer van gezondheidsgegevens 01/09/2019 - ∞
11Z33 Acute geneeskunde 01/09/2015 - ∞
11Z34 Urgentiegeneeskunde 01/09/2015 - ∞
11Z35 Geriatrie 01/09/2015 - ∞
11Z36 Public Health methodology 01/09/2015 - 31/08/2016
11Z37 Volksgezondheid, gezondheid en ontwikkelingsoriëntatie 01/09/2015 - 31/08/2016
11Z38 Transfusiegeneeskunde 01/09/2015 - ∞
11Z39 Medische oncologie 01/09/2015 - ∞
11Z40 Medische wetenschappen, klinische genetica 01/01/2021 - ∞
11a Dierengeneeskunde 01/01/1988 - 31/12/1995
11b Gespecialiseerde dierengeneeskunde 01/01/1988 - 31/12/1990
12 Medische wetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
12 Dierengeneeskunde 01/01/2015 - ∞
12A Geneeskunde 01/01/2005 - 31/12/2014
12A Dierengeneeskunde 01/01/2015 - ∞
12B Volksgezondheidswetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2010
12Z0 Gespecialiseerde medische wetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
12Z0 Gespecialiseerde dierengeneeskunde 01/01/2015 - ∞
12Z1 Gespecialiseerde medische wetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
12Z2 Gespecialiseerde medische wetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
12Z3 Gespecialiseerde medische wetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
12Z01 Algemene geneeskunde 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z01 Gespecialiseerde diergeneeskunde 01/09/2015 - ∞
12Z02 Anesthesie en reanimatie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z02 Geïntegreerd beheer van gezondheidsrisico's in het zuiden 01/09/2017 - ∞
12Z03 Klinische biologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z03 Beheer van dierlijke en plantaardige hulpbronnen in tropische omgevingen 01/09/2017 - 31/12/2017
12Z04 Cardiologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z04 Diergeneeskunde: klinische stage 01/09/2018 - ∞
12Z05 Chirurgie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z06 Neurochirurgie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z07 Plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z08 Dermato-venereologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z09 Gastroenterologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z10 Gynaecologie-obstetrie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z11 Interne geneeskunde 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z12 Forensische geneeskunde 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z13 Neurologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z14 Psychiatrie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z15 Psychiatrie, oriëntatie volwassenenpsychiatrie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z16 Psychiatrie, oriëntatie kinderpsychiatrie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z18 Oftalmologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z19 Orthopedische chirurgie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z20 Otorinolaryngologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z21 Pediatrie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z22 Fysieke geneeskunde en revalidatie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z23 Pneumologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z24 Radiodiagnose 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z25 Radiotherapie-oncologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z26 Reumatologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z27 Stomatologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z28 Urologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z29 Pathologische anatomie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z30 Nucleaire geneeskunde 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z31 Arbeidsgeneeskunde 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z32 Beheer van gezondheidsgegevens 01/09/2011 - 31/12/2011
12Z33 Acute geneeskunde 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z34 Urgentiegeneeskunde 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z35 Geriatrie 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z36 Public Health methodology 01/09/2011 - 31/12/2011
12Z37 Volksgezondheid, gezondheid en ontwikkelingsoriëntatie 01/09/2011 - 31/12/2011
12Z38 Transfusiegeneeskunde 01/09/2011 - 31/08/2014
12Z39 Medische oncologie 01/09/2011 - 31/08/2014
12a Farmacie 01/01/1988 - 31/12/1995
12b Gespecialiseerde farmaceutische wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
13 Dierengeneeskunde 01/01/2005 - 31/12/2014
13 Tandheelkunde 01/01/2015 - ∞
13A Dierengeneeskunde 01/01/2005 - 31/12/2014
13A Tandheelkunde 01/01/2015 - ∞
13Z0 Gespecialiseerde dierengeneeskunde 01/01/2011 - 31/12/2014
13Z0 Gespecialiseerde tandheelkunde 01/01/2015 - ∞
13Z01 Dierengeneeskunde 01/09/2011 - 31/08/2014
13Z01 Tandheelkunde 01/09/2015 - ∞
13Z02 Orthodontie 01/09/2015 - ∞
13Z03 Parodontologie 01/09/2015 - ∞
13a Geneeskunde, chirurgie en verloskunde 01/01/1988 - 31/12/1995
13b Tandheelkunde 01/01/1988 - 31/12/1995
13c Biomedische wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
13d Socio-medische wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/1995
13e Gespecialiseerde geneeskunde 01/01/1988 - 31/12/1995
14 Tandheelkunde 01/01/2005 - 31/12/2014
14 Biomedische en farmaceutische wetenschappen 01/01/2015 - ∞
14A Tandheelkunde 01/01/2005 - 31/12/2014
14A Biomedische wetenschappen 01/01/2015 - ∞
14B Farmaceutische wetenschappen 01/01/2015 - ∞
14Z0 Gespecialiseerde tandheelkunde 01/01/2011 - 31/12/2014
14Z0 Gespecialiseerde biomedische en farmaceutische wetenschappen 01/01/2015 - ∞
14Z01 Algemene tandheelkunde 01/09/2011 - 31/08/2014
14Z01 Klinische biologie 01/09/2014 - ∞
14Z02 Orthodontie 01/09/2011 - 31/08/2014
14Z02 Industriële apotheek 01/09/2014 - ∞
14Z03 Parodontologie 01/09/2011 - 31/08/2014
14Z03 Ziekenhuisapotheek 01/09/2014 - ∞
14Z04 Dermatofarmacie en cosmetologie 01/09/2018 - ∞
15 Biomedische en farmaceutische wetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
15 Volksgezondheidswetenschappen 01/01/2015 - ∞
15A Biomedische wetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
15A Volksgezondheidswetenschappen 01/01/2015 - ∞
15B Farmaceutische wetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
15Z0 Gespecialiseerde biomedische en farmaceutische wetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
15Z01 Klinische biologie 01/09/2011 - 31/08/2014
15Z01 Volksgezondheidswetenschappen - Toegepaste onderzoeksmethoden in de wereldgezondheid 01/09/2017 - ∞
15Z02 Industriële apotheek 01/09/2011 - 31/08/2014
15Z02 Méthodes de la santé publique - Gespecialiseerde master in volksgezondheidsmethodologie 01/09/2017 - ∞
15Z03 Ziekenhuisapotheek 01/09/2011 - 31/08/2014
16 Bewegingswetenschappen 01/01/2005 - ∞
16A0 Bewegingswetenschappen (algemene richting) 01/01/2006 - ∞
16A1 Bewegingswetenschappen (lichaamsopvoeding) 01/01/2005 - ∞
16B Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen 01/01/2005 - ∞
16Z0 Gespecialiseerde bewegingswetenschappen 01/01/2011 - ∞
16Z01 Osteopathie 01/09/2011 - ∞
17 Wetenschappen 01/01/2005 - ∞
17A Wiskunde 01/01/2005 - ∞
17B0 Statistiek (algemene richting) 01/01/2005 - ∞
17B1 Statistiek (biostatistiek) 01/01/2008 - ∞
17C Actuariële wetenschappen 01/01/2006 - ∞
17D Computerwetenschappen 01/01/2005 - ∞
17E Natuurkunde 01/01/2005 - ∞
17F Ruimtevaart 01/01/2008 - ∞
17G Chemie 01/01/2005 - ∞
17H Biologie 01/01/2005 - ∞
17I Biochemie en moleculaire celbiologie 01/01/2005 - ∞
17J Biologie van organismen en ecologie 01/01/2007 - ∞
17K Bioinformatica en modellering 01/01/2008 - ∞
17L Geologie 01/01/2005 - ∞
17M0 Aardrijkskunde (algemene richting) 01/01/2005 - ∞
17M1 Aardrijkskunde (klimatologie) 01/01/2008 - ∞
17M2 Aardrijkskunde (geomatica en geometrologie) 01/01/2006 - ∞
17N Toerisme management 01/01/2005 - 31/12/2014
17N Oceanografie 01/01/2015 - ∞
17O Milieuwetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
17O Toerisme management 01/01/2015 - ∞
17P Oceanografie 01/01/2009 - 31/12/2014
17P Milieuwetenschappen 01/01/2015 - ∞
17U Moleculaire microbiologie 01/01/2020 - ∞
17Z0 Gespecialiseerde wetenschappen 01/01/2011 - ∞
17Z01 Biotechnologie en toegepaste biologie 01/09/2011 - 31/08/2014
17Z02 Biotechnologie en toegepaste biologie 01/09/2015 - 31/08/2017
17Z03 IT en innovatie 01/09/2011 - 31/08/2014
17Z04 Aquacultuur 01/09/2011 - 31/08/2014
17Z05 Duurzaam energiebeheer 01/09/2015 - ∞
17Z06 IT en innovatie 01/01/2015 - ∞
17Z07 Aquacultuur 01/09/2014 - ∞
17Z08 Gegevenswetenschap, big data 01/09/2019 - ∞
17Z09 Kosmosverkenning 01/01/2020 - ∞
17Z10 Gespecialiseerde interdisciplinaire masteropleiding in wetenschappen en management op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling 01/01/2020 - ∞
18 Landbouwwetenschappen en biotechnologie 01/01/2005 - ∞
18A Ingenieurswetenschappen 01/01/2007 - ∞
18B Bioingenieurswetenschappen: milieutechnologie 01/01/2006 - ∞
18C Bioingenieurswetenschappen: landbouwkunde 01/01/2005 - 31/12/2014
18C Bio-ingenieurswetenschappen: beheer van bossen en natuurgebieden 01/01/2015 - ∞
18D Bioingenieurswetenschappen: chemie en bioindustrie 01/01/2005 - 31/12/2014
18D Bioingenieurswetenschappen: landbouwkunde 01/01/2015 - ∞
18E Bioingenieurswetenschappen: bosbouw en -beheer 01/01/2010 - 31/12/2014
18E Bioingenieurswetenschappen: chemie en bioindustrie 01/01/2015 - ∞
18F Landbouwwetenschappen en industrie van de levende wezens 01/01/2013 - ∞
18G Landschapsarchitectuur 01/01/2012 - ∞
18Z0 Gespecialiseerde landbouwwetenschappen en biotechnologie 01/01/2011 - ∞
18Z01 Brouwerij techniek 01/09/2011 - ∞
18Z02 Sanitaire techniek 01/09/2011 - 31/12/2011
18Z03 Voedselwetenschap en -technologie 01/09/2011 - 31/12/2018
18Z04 Beheer van dierlijke en plantaardige hulpbronnen in tropische omgevingen 01/09/2011 - 31/12/2016
18Z05 Landelijke economie en sociologie 01/09/2011 - 31/12/2017
18Z06 Bescherming van tropische en subtropische gewassen 01/09/2011 - 31/12/2016
18Z07 Wetenschappen inzake milieubeheer in ontwikkelingslanden 01/09/2011 - ∞
18Z08 Geïntegreerde productie en behoud van natuurlijke hulpbronnen in stedelijke en randstedelijke gebieden 01/09/2018 - ∞
19 Ingenieurswetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
19 Ingenieurswetenschappen en technologie 01/01/2015 - ∞
19A Ingenieurswetenschappen 01/01/2005 - ∞
19B Burgerlijk ingenieur mijnbouw en geologie 01/01/2005 - ∞
19C Burgerlijk ingenieur chemie en materiaalwetenschappen 01/01/2005 - ∞
19D Burgerlijk ingenieur fysica 01/01/2005 - ∞
19E Burgerlijk ingenieur elektrotechniek 01/01/2005 - ∞
19F Burgerlijk ingenieur elektromechanica 01/01/2015 - ∞
19F0 Burgerlijk ingenieur elektromechanica (algemene richting) 01/01/2005 - 31/12/2014
19F1 Burgerlijk ingenieur elektromechanica (luchtvaarttechnologie) 01/01/2009 - 31/12/2014
19G Burgerlijk ingenieur werktuigkunde 01/01/2005 - 31/12/2014
19G Burgerlijk ingenieur lucht- en ruimtevaart 01/01/2015 - ∞
19H Burgerlijk ingenieur biomedische ingenieurstechnieken 01/01/2007 - 31/12/2014
19H Burgerlijk ingenieur werktuigkunde 01/01/2015 - ∞
19I Burgerlijk ingenieur informatica 01/01/2005 - 31/12/2014
19I Burgerlijk ingenieur biomedische ingenieurstechnieken 01/01/2015 - ∞
19J Burgerlijk ingenieur informatica en management 01/01/2005 - 31/12/2014
19J Burgerlijk ingenieur informatica 01/01/2015 - ∞
19K Burgerlijk ingenieur toegepaste wiskunde 01/01/2005 - 31/12/2014
19K Burgerlijk ingenieur informatica en management 01/01/2015 - ∞
19L Burgerlijk ingenieur bouwkunde 01/01/2005 - 31/12/2014
19L Burgerlijk ingenieur toegepaste wiskunde 01/01/2015 - ∞
19M Ingenieurswetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2014
19M Burgerlijk ingenieur bouwkunde 01/01/2015 - ∞
19N Burgerlijk ingenieur architect 01/01/2005 - 31/12/2014
19Q Ingenieurswetenschappen en technologie, Ingenieurswetenschappen, Burgerlijk ingenieur architect 01/01/2021 - ∞
19R Ingenieurswetenschappen en technologie, Burgerlijk ingenieur architect 01/01/2021 - ∞
19Z0 Gespecialiseerde ingenieurswetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
19Z0 Gespecialiseerde ingenieurswetenschappen en technologie 01/01/2015 - ∞
19Z1 Gespecialiseerde ingenieurswetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
19Z1 Gespecialiseerde ingenieurswetenschappen en technologie 01/01/2015 - ∞
19Z01 Nucleaire techniek 01/09/2011 - 31/08/2014
19Z01 Instandhouding-restauratie van onroerend cultureel erfgoed 01/09/2014 - ∞
19Z02 Integrale kwaliteitszorg 01/09/2011 - 31/08/2014
19Z02 Scheepsbouw 01/09/2014 - ∞
19Z03 Nanotechnologie 01/09/2011 - 31/08/2014
19Z03 Nucleaire techniek 01/09/2014 - ∞
19Z04 Polymeren 01/09/2011 - 31/08/2014
19Z04 Risicobeheer en welzijn op het werk 01/09/2014 - ∞
19Z05 Transportbeheer 01/09/2011 - 31/08/2014
19Z05 Industrieel en technologisch beheer 01/09/2014 - ∞
19Z06 Natuurlijk risicobeheer 01/09/2011 - 31/08/2014
19Z06 Integrale kwaliteitszorg 01/09/2014 - ∞
19Z07 Industrieel en technologisch beheer 01/09/2011 - 31/08/2014
19Z07 Nanotechnologie 01/09/2014 - ∞
19Z09 Risicobeheer en welzijn op het werk 01/09/2011 - 31/08/2014
19Z09 Watervoorraden 01/09/2014 - ∞
19Z10 Scheepsbouw 01/09/2011 - 31/08/2014
19Z10 Industriële risico's en bedrijfsveiligheid 01/09/2014 - ∞
19Z11 Watervoorraden 01/09/2011 - 31/08/2014
19Z11 Transportbeheer 01/09/2014 - ∞
19Z12 Instandhouding-restauratie van onroerend cultureel erfgoed 01/09/2011 - 31/08/2014
19Z12 Natuurlijk risicobeheer 01/09/2014 - ∞
19Z14 Risico- en rampenbeheer 01/09/2018 - ∞
20 Kunst en kunstwetenschappen 01/01/2013 - 31/12/2014
20 Bouwkunde en stedenbouwkunde 01/01/2015 - ∞
20A Ingenieurswetenschappen - burgerlijk ingenieur architect 01/01/2015 - ∞
20B Burgerlijk ingenieur architect 01/01/2015 - ∞
20C Architectuur 01/01/2015 - ∞
20Z0 Gespecialiseerde bouwkunde en stedenbouwkunde 01/01/2015 - ∞
20Z01 stedenbouw en ruimtelijke planning 01/09/2015 - ∞
20Z02 Territoriaal beheer en stadsontwikkeling 01/09/2019 - ∞
21 Vertalen en tolken 01/01/2010 - 31/12/2014
21 Kunst en kunstwetenschappen 01/01/2015 - ∞
21A Vertalen en tolken 01/01/2009 - 31/12/2014
21B Vertalen 01/01/2009 - 31/12/2014
21C Tolken 01/01/2009 - 31/12/2014
21Z0 Toegepaste taalkunde 01/01/2013 - 31/12/2014
21Z01 Toegepaste taalkunde 01/09/2012 - 31/08/2014
22 Volksgezondheidswetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
22A Volksgezondheidswetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
22Z0 Bijkomende master in volksgezondheidswetenschappen 01/01/2011 - 31/12/2014
22Z01 Public health methodology 01/09/2012 - 31/08/2014
22Z02 Volksgezondheid, gezondheid en ontwikkelingsoriëntatie 01/09/2011 - 31/08/2014
25 Podiumkunsten en communicatietechnieken 01/01/2015 - ∞
25A Podiumkunsten 01/01/2015 - ∞
101 Godsdienstwetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
101A Godsdienstwetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
101B Filosofie van de bijbel 01/01/1996 - 31/12/2004
101C Theologie 01/01/1996 - 31/12/2004
101D Wijsbegeerte en letteren (religiewetenschappen) 01/01/1996 - 31/12/2003
102 Wijsbegeerte 01/01/1996 - 31/12/2004
102A Wijsbegeerte 01/01/1996 - 31/12/2004
102B Wijsbegeerte en letteren (wijsbegeerte) 01/01/1996 - 31/12/2004
103 Geschiedenis 01/01/1996 - 31/12/2004
103A Geschiedenis 01/01/1996 - 31/12/2004
103B Wijsbegeerte en letteren (geschiedenis) 01/01/1996 - 31/12/2004
104 Taal- en letterkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
104A Klassieke taal- en letterkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
104B Romaanse taal- en letterkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
104C Germaanse taal- en letterkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
104D Oosterse taal- en letterkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
104E Moderne taal- en letterkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
104F Slavische taal- en letterkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
104G Franse taal- en letterkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
104H Informatie en communicatie 01/01/1996 - 31/12/2004
104I Linguïstiek 01/01/1996 - 31/12/2004
104J Podiumkunsten 01/01/1996 - 31/12/2004
104K Wijsbegeerte en letteren (taal- en letterkunde) 01/01/1996 - 31/12/2004
104L Boek- en bibliotheekwetenschap 01/01/1997 - 31/12/2004
105 Archeologie 01/01/1996 - 31/12/2004
105A Archeologie en kunstgeschiedenis 01/01/1996 - 31/12/2004
105B Wijsbegeerte en letteren (kunst en archeololgie) 01/01/1996 - 31/12/2004
106 Rechten 01/01/1996 - 31/12/2004
106A Rechten 01/01/1996 - 31/12/2004
107 Criminologie 01/01/1996 - 31/12/2004
107A Criminologie 01/01/1996 - 31/12/2004
108 Psychologie 01/01/1996 - 31/12/2004
108A Psychologische en opvoedingswetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
108B Psychologie / Psychologische wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
108C Gezinswetenschappen en seksuologie 01/01/1997 - 31/12/2004
108D Logopedie 01/01/1996 - 31/12/2004
109 Opvoedinswetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
109B Opvoedinswetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
110 Economische wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
110A Economische en managementwetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
110B Economische wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
110C Managementwetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
110D Bedrijfsbeheer 01/01/1996 - 31/12/2004
111 Politieke wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
111A Politieke wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
111B Overheidsmanagement 01/01/1996 - 31/12/2002
112 Sociale wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
112A Sociologie 01/01/1996 - 31/12/2004
112B Sociologie en anthropologie 01/01/1996 - 31/12/2004
112C Informatie en communicatie 01/01/1996 - 31/12/2004
112D Arbeidswetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
112E Maatschappelijk werk 01/01/1996 - 31/12/2004
112F Economisch en sociaal beleid 01/01/1996 - 31/12/2004
201 Wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
201A Wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
201B Wiskunde 01/01/1996 - 31/12/2004
201C Fysica 01/01/1996 - 31/12/2004
201D Chemie 01/01/1996 - 31/12/2004
201E Biochemie 01/01/1998 - 31/12/2004
201F Biologie 01/01/1996 - 31/12/2004
201G Geologie 01/01/1996 - 31/12/2004
201H Aardrijkskunde 01/01/1996 - 31/12/2004
201I Informatica 01/01/1996 - 31/12/2004
201J Milieu 01/01/1997 - 31/12/2004
202 Toegepaste wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
202A Toegepaste wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
202B Toegepaste wetenschappen - chemie 01/01/1996 - 31/12/2004
202C Toegepaste wetenschappen - bouwkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
202D Toegepaste wetenschappen - elektriciteit 01/01/1996 - 31/12/2004
202E Toegepaste wetenschappen - elektromechanica 01/01/1996 - 31/12/2004
202F Toegepaste wetenschappen - geologie 01/01/1997 - 31/12/2004
202G Toegepaste wetenschappen - informatica 01/01/1996 - 31/12/2004
202H Toegepaste wetenschappen - informatica en management 01/01/1996 - 31/12/2004
202I Toegepaste wetenschappen - werktuigkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
202J Toegepaste wetenschappen - toegepaste wiskunde 01/01/1996 - 31/12/2004
202K Toegepaste wetenschappen - materiaalkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
202L Toegepaste wetenschappen - mijnbouw 01/01/1996 - 31/12/2004
202M Toegepaste wetenschappen - fysica 01/01/1996 - 31/12/2004
202N Toegepaste wetenschappen - metaalnijverheid 01/01/1996 - 31/12/1998
202O Toegepaste wetenschappen - architectuur 01/01/1996 - 31/12/2004
202P Toegepaste wetenschappen - milieu 01/01/1999 - 31/12/1999
203 Landbouwwetenschappen en biotechnologie 01/01/1996 - 31/12/2004
203A Landbouwwetenschappen en biotechnologie 01/01/1996 - 31/12/2004
203B Landbouwwetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
203C Chemie en bioindustrie 01/01/1996 - 31/12/2004
203D Landbouwwetenschappen - milieu 01/01/1996 - 31/12/2004
301 Medische wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
301A Geneeskunde - medische wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
301B Biomedische wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
302 Tandheelkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
302A Tandheelkunde 01/01/1996 - 31/12/2004
303 Dierengeneeskunde 01/01/1996 - 31/12/2004
303A Dierengeneeskunde / Dierengeneeskundige wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
304 Volksgezondheidswetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
304A Volksgezondheidswetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
305 Farmacie 01/01/1996 - 31/12/2004
305A Farmacie / Farmaceutische wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
305B Biomedische wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2003
306 Lichamelijke opvoeding 01/01/1996 - 31/12/2004
306A Lichamelijke opvoeding 01/01/1996 - 31/12/2004
307 Kinesitherapie 01/01/1996 - 31/12/2004
307A Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
401 Sociale wetenschappen - Economische wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2002
401A Informatica en humane wetenschappen 01/01/1996 - 31/12/2004
402A Toerisme 01/01/1997 - 31/12/2004
403 Wijsbegeerte - Rechten - Sociale wetenschappen - Volksgezondheid 01/01/1996 - 31/12/2004
403A Ondersteuning in seculiere moraal 01/01/1996 - 31/12/2003