Variabele: Kinderbijslagfonds

Een verbetering voorstellen

Naam

Kinderbijslagfonds

Afkorting

Kbf

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Kinderbijslagfonds dat het dossier beheert

Bron

DWH_FAMIFED

Instelling

FAMIFED

Geldigheidsperiode

01/07/2014 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Elke werkgever moet zich aansluiten bij een kinderbijslagfonds. Deze fondsen hebben als hoofdopdracht het uitbetalen van de bijslagen. Een werkgever kan zich aansluiten bij een kinderbijslagfonds naar zijn keuze (de zogenaamde 'vrije kinderbijslagfondsen') of kan vrij aansluiten bij FAMIFED als kinderbijslagfonds. In bepaalde sectoren of gevallen (kunstenaars, grensarbeiders, werknemers van overheidsdiensten...) is FAMIFED steeds het kinderbijslagfonds. Werkgevers maken van rechtswege deel uit van FAMIFED indien niet binnen de opgelegde termijn voor een fonds werd gekozen.
  • De kinderbijslagfondsen nemen de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). FAMIFED oefent toezicht uit op de werking van de kinderbijslagfondsen.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
001 CICAF 1 - Caisse Interprofessionnelle de Compensation pour Allocations Familiales a.s.b.l. 01/07/2014 - 30/06/2015 Sinds 1 juli 2015 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds UCM (Kbf code 041).www.cicaf1.be
002 Group S-Kinderbijslag VZW 01/07/2014 - 31/12/2018 www.kbf02.be
003 FUTURE Generations 01/07/2014 - 31/12/2018 Dit kinderbijslagfonds was  MENSURA Kinderbijslag v.z.w. voor 16/11/2017.Dit kinderbijslagfonds was  ENCARE Kinderbijslag voor 01/07/2009.https://www.parentia.be/http://www.mensura.be/kinderbijslag-voor-werknemers.aspx
013 ATTENTIA Kinderbijslag v.z.w. 01/07/2014 - 31/12/2018 www.attentia.be
019 ACERTA Infino 01/07/2014 - 31/12/2018 Dit kinderbijslagfonds was ACERTA Kinderbijslagfonds voor 05/07/2018.www.acerta.be
024 Kinderbijslagfonds van Picardisch Wallonië V.Z.W. (CAFWaPi) 01/07/2014 - 31/12/2014 Vanaf 1 januari 2015 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds Group S-Kinderbijslag VZW (Kbf code 002).
032 Securex Infino 01/07/2014 - 31/12/2018 Dit kinderbijslagfonds was SECUREX Kinderbijslagfonds voor 05/07/2018.www.securex.be
035 Kidslife Liantis v.z.w. 01/07/2014 - 31/12/2018 Dit kinderbijslagfonds was ADMB Kinderbijslagfonds v.z.w. voor 10/09/2018. www.admb.bewww.liantis.be
039 PARTENA, Kinderbijslagfonds 01/07/2014 - 31/12/2018 www.kids.partena.be
041 Camille 01/07/2014 - 31/12/2018 Dit kinderbijslagfonds was Kinderbijslagfonds UCM voor 13/08/2018.www.ucm.bewww.camille.be
043 MyFamily 01/07/2014 - 31/12/2018 Dit kinderbijslagfonds was Xerius Kinderbijslagfonds v.z.w. voor 03/04/2018.www.myfamily.be
062 Familienzulagenkasse Ostbelgien - Caisse d'allocations familiales de l'Est de la Belgique 01/07/2014 - 31/12/2018 www.aved.be/fzk/
078 Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin vzw 01/07/2014 - 31/12/2018 www.horizonhetgezin.be
080 Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de Ladings-en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations 01/07/2014 - 31/12/2014 Naast de vrije kinderbijslagfondsen bestaan er nog twee bijzondere, één voor het havenbedrijf en één voor de binnenscheepvaart. Bij de ladings- en lossingsondernemingen in de havens, op de losplaatsen en ook bij de binnenscheepvaart, is een werkgever immers verplicht zich aan te sluiten bij het bijzondere fonds van de bedrijfstak.Vanaf 1 januari 2015 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds MENSURA Kinderbijslag v.z.w. (Kbf code 003).
083 Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart 01/07/2014 - 31/12/2014 Naast de vrije kinderbijslagfondsen bestaan er nog 2 bijzondere, één voor het havenbedrijf en één voor de binnenscheepvaart. Bij de ladings- en lossingsondernemingen in de havens, op de losplaatsen en ook bij de binnenscheepvaart, is een werkgever immers verplicht zich aan te sluiten bij het bijzondere fonds van de bedrijfstak.Vanaf 1 januari 2015 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds Group S-Kinderbijslag VZW (Kbf code 002).
097 Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) 01/07/2014 - 31/08/2016 Vanaf 1 september 2016 is dit kinderbijslagfonds geïntegreerd door door het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) (Kbf code 099).
099 Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) 01/07/2014 - 31/12/2017 FAMIFED treedt in bepaalde gevallen ook zelf op als kinderbijslagfonds (bv. onderwijspersoneel, personen die nooit een werkgever gehad hebben, de gewaarborgde gezinsbijslag, enz.).www.famifed.be
203 Ministerie van Landsverdediging - Algemene Directie Budget en Financiën - Divisie Financiële en Begrotingsuitvoering- Sectie Bezoldiging en Kinderbijslag - Ondersectie Kinderbijslag 01/07/2014 - 31/08/2014 Deze instelling heeft beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 september 2014 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) (Kbf code 099).
199 FONS 01/01/2018 - 31/12/2018 https://www.fons.be/home
299 FAMIFED Brussel 01/01/2018 - 31/12/2018 https://brussel.famifed.be/nl/fonds/famifed-brussel
399 FAMIWAL 01/01/2018 - ∞ https://www.famiwal.be/
212 Infino Brussel 01/01/2019 - 31/12/2020 https://www.infino.be/nl/
219 Acerta Infino Brussel 01/01/2019 - ∞ https://www.acerta.be/nl/kinderbijslagfonds
232 Securex Infino Brussel 01/01/2019 - ∞ https://www.securex.be/nl/kinderbijslag
233 Parentia Brussel 01/01/2019 - ∞ https://www.parentia.be/nl-BXL/homepage
241 Brussels Family 01/01/2019 - ∞ https://www.brusselsfamily.be/nl/
280 KidsLife Brussel 01/01/2019 - ∞ https://www.kidslife.be/nl
299 FAMIRIS 01/01/2019 - ∞ https://famiris.brussels/nl/
312 Infino Wallonië 01/01/2019 - ∞ https://www.infino.be/nl/
333 Parentia Wallonië 01/01/2019 - ∞ https://www.parentia.be/nl-BXL/homepage
341 Camille 01/01/2019 - ∞ https://www.camille.be/
380 KidsLife Wallonië 01/01/2019 - ∞ https://www.kidslife.be/nl
499 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 01/01/2019 - ∞ http://www.ostbelgienlive.be/