Variabele: Beroep

Een verbetering voorstellen

Naam

Beroep

Afkorting

beroep_code

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Aanduiding van het beroep dat uitgeoefend werd bij de laatste blootstelling aan het beroepsrisico.

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Geldt uitsluitend voor de enkele beroepen die opgenomen zijn in de variabelenlijst.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
[blanco] Onbekend 01/01/2017 - ∞
0 Architecten, ingenieurs en meetkundigen 01/01/2017 - ∞
1 Architecten en stedebouwkundigen 01/01/2017 - ∞
2 Burgerlijke, industriële en technische ingenieurs 01/01/2017 - ∞
4 Informatica ingenieurs 01/01/2017 - ∞
5 Ingenieurs (openbare dienst) 01/01/2017 - ∞
6 Andere ingenieurs N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
7 Meetkundigen-landmeters 01/01/2017 - ∞
11 Scheikundigen (Universitair of ermee gelijkgesteld) 01/01/2017 - ∞
13 Natuurkundigen (Universitair of ermee gelijkgesteld) 01/01/2017 - ∞
14 Meteorologen 01/01/2017 - ∞
17 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
19 N.E.V. Specialisten in de natuurkundige wetenschappen 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
21 Veeartsen 01/01/2017 - ∞
22 Biologen (Universitair of ermee gelijkgesteld) 01/01/2017 - ∞
23 Farmacologen, pathologen 01/01/2017 - ∞
24 Agronomen en soortgelijke specialisten 01/01/2017 - ∞
30 Artsen, geneesheer-specialisten en chirurgen 01/01/2017 - ∞
31 Tandartsen, licentiaten in de tandheelkunde 01/01/2017 - ∞
32 Apothekers 01/01/2017 - ∞
36 Gediplomeerde verplegers, verpleegsters, ziekenoppass(t)ers 01/01/2017 - ∞
39 Hygienisten 01/01/2017 - ∞
41 Universiteitsprofessoren (hoger onderwijs) 01/01/2017 - ∞
42 Leraren, regenten (secundair onderwijs) 01/01/2017 - ∞
43 Onderwijzers, onderwijzeressen (lager onderwijs) 01/01/2017 - ∞
44 Leerkrachten voorschoolsonderwijs 01/01/2017 - ∞
45 Onderwijzers voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten 01/01/2017 - ∞
47 Assistenten (universitair en hoger onderwijs) 01/01/2017 - ∞
48 N.E.V. Leraars voor privé lessen  01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
49 N.E.V. Onderwijspersoneel 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
51 Geestelijken, leden van de clerus 01/01/2017 - ∞
71 Beeldhouwers, schilders en soortgelijke kunstenaars 01/01/2017 - ∞
72 Beeldhouwers, schilders en soortgelijke kunstenaars 01/01/2017 - ∞
73 Schrijvers, journalisten en soortgelijken 01/01/2017 - ∞
74 Acteurs en regisseurs 01/01/2017 - ∞
75 Clowns, goochelaars, acrobaten 01/01/2017 - ∞
76 Componisten, muzikanten, zangers 01/01/2017 - ∞
77 Choreografen, dansers 01/01/2017 - ∞
78 Omroepers, spektakelpresentators 01/01/2017 - ∞
79 Spektakel directiekaders 01/01/2017 - ∞
81 Expertboekhouders-boekhouders 01/01/2017 - ∞
82 Maatschappelijke en sociale assistenten, sociale werkers 01/01/2017 - ∞
85 Informatici, systeemanalisten 01/01/2017 - ∞
87 Anomalie 01/07/2021 - 31/12/2021 In het derde en vierde kwartaal van 2021 heeft één dossier deze code. Dit is een anomalie en moet worden gelezen als code 869.
89 Specialisten (Public relations en bestuur) 01/01/2017 - ∞
96 Filosofen 01/01/2017 - ∞
98 Vorsers universiteit 01/01/2017 - ∞
99 N.E.V. andere specialisten 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
103 Bedrijfsleiders in de bouwsector 01/01/2017 - ∞
111 Directeurs en Hoger kader (Prive) in dienstverband 01/01/2017 - ∞
112 Directeurs en Hoger kaderpersoneel in dienstverband handel 01/01/2017 - ∞
114 Directeurs, Hoger kader in Niet-Gouvernementele Organisaties (N.G.O) 01/01/2017 - ∞
115 Groepshoofden kantoorpersoneel (prive) 01/01/2017 - ∞
116 Groepschefs van personeel in de handel 01/01/2017 - ∞
118 Groepschefs bureaupersoneel in de privesector 01/01/2017 - ∞
123 Hoger administratief personeel (Openbaar bestuur) 01/01/2017 - ∞
129 Functionarissen N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
145 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
201 Bedienden boekhouding 01/01/2017 - ∞
202 Sténografen, dactylografen en teletypisten 01/01/2017 - ∞
203 Operateurs voor boekhoud- en rekenmachines 01/01/2017 - ∞
204 Operateurs van ponsmachines (kaarten en perfobanden) 01/01/2017 - ∞
205 Operateurs van machines voor autom. Gegevensverwerking 01/01/2017 - ∞
206 Andere operateurs voor bureaumachines 01/01/2017 - ∞
207 Secretarissen, secretaressen 01/01/2017 - ∞
208 Kassiers, loketbedienden 01/01/2017 - ∞
211 Bedienden financiële transacties, verzekeringsverrichtingen 01/01/2017 - ∞
212 Bedienden verzendings- en transportdiensten 01/01/2017 - ∞
213 Bedienden administratief werk en redactie (Prive) 01/01/2017 - ∞
214 Bedienden openbare diensten N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
215 Bedienden onthaal en inlichtingen 01/01/2017 - ∞
216 Bedienden boekhouddiensten (financieel en statistisch) 01/01/2017 - ∞
218 Bedienden statistische diensten 01/01/2017 - ∞
228 Telleropnemers 01/01/2017 - ∞
229 Andere bedienden N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
271 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
281 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
301 Groothandelaars 01/01/2017 - ∞
302 Kleinhandelaars 01/01/2017 - ∞
303 Hotel-, restaurant- en caféhouders (Horeca) 01/01/2017 - ∞
312 Agenten in onroerende goederen 01/01/2017 - ∞
316 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
318 Bemiddelaars van financiën en verkoop 01/01/2017 - ∞
321 Handelsreizigers en handelsvertegenwoordigers 01/01/2017 - ∞
323 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
331 Verkopers, winkelbedienden, demonstrateurs E.A. (N.E.V.) 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
332 Straatventers en soortgelijken 01/01/2017 - ∞
333 Verkoopschefs 01/01/2017 - ∞
334 Inkopers en hoofdinkopers 01/01/2017 - ∞
335 Verkopers aan een stalletje en op de markten 01/01/2017 - ∞
339 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
341 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
345 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
352 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
364 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
365 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
366 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
371 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
372 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
383 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
384 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
401 Directeurs en bedrijfsleiders in landbouw en veeteelt 01/01/2017 - ∞
402 Land-,tuin- en bosbouwkundigen, vissers, fokkers met contract 01/01/2017 - ∞
403 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
405 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
406 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
407 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
410 Landbouwers 01/01/2017 - ∞
411 Tuinbouwers-bloemenkwekers 01/01/2017 - ∞
412 Tuinbouwers-groentekwekers 01/01/2017 - ∞
414 Tuinbouwers-boomkwekers 01/01/2017 - ∞
415 Landbouwers-tuinbouwers N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
416 Veefokkers 01/01/2017 - ∞
417 Pluimveekwekers 01/01/2017 - ∞
419 Ondernemers van activiteiten in verband met land en tuinbouw 01/01/2017 - ∞
421 Landbouw- en veeteelt arbeiders 01/01/2017 - ∞
422 Tuinbouwarbeiders 01/01/2017 - ∞
423 Bestuurder gemotoriseerde landbouwmachines 01/01/2017 - ∞
429 Andere arbeiders in verband met land-, tuinbouw en veeteelt 01/01/2017 - ∞
431 Zee- en kustvissers 01/01/2017 - ∞
439 Andere vissers en soortgelijke werknemers 01/01/2017 - ∞
441 Houthakkers en andere bosarbeiders 01/01/2017 - ∞
448 Bestuurders gemotoriseerde voertuigen (Bosbouw) 01/01/2017 - ∞
449 Maneuvers (bosbouw) 01/01/2017 - ∞
510 Tekenaars 01/01/2017 - ∞
511 Décorateurs, modeltekenaars 01/01/2017 - ∞
520 Niet-universitaire scheikundigen 01/01/2017 - ∞
521 Hulpscheikundigen en laboranten 01/01/2017 - ∞
530 Biologen, natuurvorsers en daarmee gelijkgestelden (n-univ) 01/01/2017 - ∞
532 Raadgevers land- en tuinbouw 01/01/2017 - ∞
533 Dierenverzorgers 01/01/2017 - ∞
540 Apothekersassistenten 01/01/2017 - ∞
550 Verzorgend personeel en ziekenoppassers 01/01/2017 - ∞
551 Ander ongeschoold verzorgend personeel 01/01/2017 - ∞
560 Medische Technici 01/01/2017 - ∞
562 Masseerders, kinesitherapeuten en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
564 Beroepen in verband met geneeskunde N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
580 Intermediaire beroepen (lager en secundair onderwijs) 01/01/2017 - ∞
581 Intermediaire beroepen kleuteronderwijs 01/01/2017 - ∞
582 Intermediaire beroepen opvoeding gehandicapten 01/01/2017 - ∞
583 Andere intermédiaire beroepen 01/01/2017 - ∞
590 Technici N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
591 Technici bouwwerven 01/01/2017 - ∞
592 Technici in de industrie 01/01/2017 - ∞
593 Technici elektriciteit 01/01/2017 - ∞
594 Technici telecommunicatie 01/01/2017 - ∞
595 Specialisten technici N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
596 Technici installatie 01/01/2017 - ∞
599 Opzichters, ploegbazen van arbeiders en soortgelijken 01/01/2017 - ∞
601 Dekofficieren en scheepskapiteins 01/01/2017 - ∞
602 Officieren werktuigkundigen (zeevaart) 01/01/2017 - ∞
603 Binnenschippers en loodsen (Binnenscheepvaart) 01/01/2017 - ∞
611 Matrozen en scheepsmachinisten (zee- en binnenscheepvaart) 01/01/2017 - ∞
612 Matrozen en machinisten (binnenscheepvaart) 01/01/2017 - ∞
621 Vliegtuigpiloten en boordnavigators 01/01/2017 - ∞
622 Boordwerktuigkundigen (luchtvaart) 01/01/2017 - ∞
623 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
631 Bestuurders en stokers van locomotieven 01/01/2017 - ∞
632 Trambestuurders, trambestuurders-ontvangers 01/01/2017 - ∞
633 Autobusbestuurders, autobusbestuurders-ontvangers 01/01/2017 - ∞
634 Andere bestuurders van motorvoertuigen (behalve autobus) 01/01/2017 - ∞
638 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
639 Andere bestuurders N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
641 Stationschefs 01/01/2017 - ∞
643 Controleurs, inspecteurs (tram, bus, metro) 01/01/2017 - ∞
649 Andere controleurs en inspecteurs transportwezen N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
651 Verkeersleiders (zee- en binnenscheepvaart) 01/01/2017 - ∞
653 Hoofdconducteurs en treinwachters 01/01/2017 - ∞
654 Dispatchers (spoorwegen) 01/01/2017 - ∞
655 Wachters en rangeerders (spoorwegen) 01/01/2017 - ∞
656 Verkeersleiders en verkeersregelaars N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
657 Dispatchers (waterwegen) 01/01/2017 - ∞
658 Ontvangers en begeleiders (transportwezen) 01/01/2017 - ∞
659 Andere werknemers in de transportsektor N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
662 Radio-officieren en operators voor radioverbindingen 01/01/2017 - ∞
663 Telefonisten en Telegrafisten 01/01/2017 - ∞
664 Postboden en telegrambestellers 01/01/2017 - ∞
669 Andere arbeiders in de communicatiesektor N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
700 Mijnwerkers en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
701 Machinebedieners mijnuitbating 01/01/2017 - ∞
702 Kolenbewerkers en andere Bovengrondse Mijnwerkers 01/01/2017 - ∞
703 Groeve arbeiders en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
704 Installatie bedieners voor het splijten van rotsen 01/01/2017 - ∞
705 Klei-, zand-, grind- en kalkdelvers 01/01/2017 - ∞
706 Grondboorders, bronboorders en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
707 Aardoliearbeiders en soortgelijken 01/01/2017 - ∞
708 Overige delfstoffenbewerkers en maneuvers in groeven 01/01/2017 - ∞
710 Vezelvoorbewerkers 01/01/2017 - ∞
711 Bedieners Toestellen Voor Vezelvoorbewerking 01/01/2017 - ∞
712 Spinners en bobijners (Textiel) 01/01/2017 - ∞
713 Wevers 01/01/2017 - ∞
714 Breiers 01/01/2017 - ∞
715 Kaartenmakers, regelaars, voorbereiders van weefmachines 01/01/2017 - ∞
716 Blekers, ververs en afwerkers van textielproducten 01/01/2017 - ∞
719 Textielarbeiders en soortgelijke N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
721 Kleermakers, -maaksters, bontwerkers en soortgelijke arbeiders 01/01/2017 - ∞
722 Bontwerkers en soortgelijke arbeiders 01/01/2017 - ∞
723 Modisten en hoedenmakers 01/01/2017 - ∞
724 Stoffeerders en soortgelijke arbeiders 01/01/2017 - ∞
725 Patroonmakers, aftekenaars en coupeurs voor textielwaren 01/01/2017 - ∞
726 Naaiers en borduurwerkers weefsels, bont en lederen kleding 01/01/2017 - ∞
727 Bedieners van stikmachines 01/01/2017 - ∞
729 Andere beroepen in de fabricage van textielprodukten N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
731 Schoenmakers en schoenlappers 01/01/2017 - ∞
732 Snijders, oppinners, naaiers (Schoenfabricatie) 01/01/2017 - ∞
733 Marokijnwerkarbeiders En Soortgelijke Arbeiders 01/01/2017 - ∞
734 Machinebedieners voor vervaardigen van schoenen, lederwaren 01/01/2017 - ∞
741 Bedieners van metaalovens 01/01/2017 - ∞
742 Uitgloeiers en arbeiders (thermische behandeling van metalen) 01/01/2017 - ∞
743 Walsers, bedieners van walsmachines en afwerkers 01/01/2017 - ∞
744 Bedieners metaalovens tweede smelting en verwarmingsovens 01/01/2017 - ∞
745 Metaalgieters 01/01/2017 - ∞
746 Vormers en kernmakers (Gieterij) 01/01/2017 - ∞
747 Draadtrekkers en metaalrekkers 01/01/2017 - ∞
748 Galvaniseerders, metalliseerders, vertinners arbeiders 01/01/2017 - ∞
749 Arbeiders van de metaalproductie en metaalbewerking N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
751 Mecaniciens voor precisie-instrumenten 01/01/2017 - ∞
752 Mecaniciens-opticiens en mecaniciens voor kunstledematen 01/01/2017 - ∞
753 Wapenmakers en veiligheidsslotenmakers 01/01/2017 - ∞
754 Uurwerkmakers 01/01/2017 - ∞
755 Goud- en zilversmeden, juweliers (Diamant niet inbegrepen 01/01/2017 - ∞
756 Diamantsnijders 01/01/2017 - ∞
757 Diamantslijpers, -verstellers bewerkers van edelstenen 01/01/2017 - ∞
759 Bedieners van montageketting en industriele robotten 01/01/2017 - ∞
760 Bankwerkers, monteerders (Uitg. elec. en precisie apparaten) 01/01/2017 - ∞
761 Instellers-Bedieners En Bedieners Van Werktuigmachines 01/01/2017 - ∞
762 Gereedschapsmakers, modelmakers en aftekenaars 01/01/2017 - ∞
763 Monteerders, mechanieken en herstellers van voertuigen 01/01/2017 - ∞
764 Monteurs in machinebouw 01/01/2017 - ∞
765 Smeden, hamersmeden en bedieners van smeedpersen 01/01/2017 - ∞
766 Loodgieters en buizenfitters 01/01/2017 - ∞
767 Lassers en branders 01/01/2017 - ∞
768 Plaatwerkers en ketelmakers 01/01/2017 - ∞
769 Monteurs van ijzeren gebinten en metaalconstructies N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
770 Monteurs van elektrische en elektronische toestellen 01/01/2017 - ∞
771 Electriekers, electriekers-herstellers 01/01/2017 - ∞
772 Electro-mécaniekers, -monteurs en electriekers-afstellers 01/01/2017 - ∞
773 Electroniekers 01/01/2017 - ∞
774 Herstellers radio- en televisietoestellen 01/01/2017 - ∞
775 Monteurs en herstellers telefoon- en telegraafinstallatie 01/01/2017 - ∞
776 Monteurs van elektrische leidingen 01/01/2017 - ∞
777 Bedieners van schakelborden (Electrische centrale) 01/01/2017 - ∞
778 Bedieners radio- en televisiezendstations 01/01/2017 - ∞
779 Arbeiders gelijkgesteld aan electriekers N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
781 Timmerlieden, schrijnwerkers en parketvloerleggers 01/01/2017 - ∞
782 Betontimmerlieden, bekisters-stutters 01/01/2017 - ∞
783 Meubelmakers 01/01/2017 - ∞
784 Instellers, bedieners van houtbewerkingsmachines 01/01/2017 - ∞
785 Bedieners (ruw)bewerkingsmachines voor hout 01/01/2017 - ∞
786 Arbeiders houtbewerking 01/01/2017 - ∞
787 Handwerkmannen (Artisanaal) hout en andere producten 01/01/2017 - ∞
788 Bedieners van houtbewerkingsmachines 01/01/2017 - ∞
789 Houtbewerkers N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
791 Schilders en behangers (Gebouwen) 01/01/2017 - ∞
792 Andere decorateurs (Arbeiders) 01/01/2017 - ∞
793 Plaatsers van vast tapijt 01/01/2017 - ∞
794 Behangers 01/01/2017 - ∞
795 Schoonmakers van gevels, schoorsteenvegers 01/01/2017 - ∞
799 Andere schilders en soortgelijke arbeiders 01/01/2017 - ∞
800 Metselaars en vloerenleggers 01/01/2017 - ∞
801 Plafonneerders en pleisterwerkers 01/01/2017 - ∞
802 Betonwerkers en betonafwerkers 01/01/2017 - ∞
803 Isoleerders 01/01/2017 - ∞
804 Glazenmakers 01/01/2017 - ∞
805 Dakdekkers 01/01/2017 - ∞
806 Steenhouwers en steengraveerders 01/01/2017 - ∞
807 Plaatsers van vloerbekleding 01/01/2017 - ∞
808 Andere bouwvakarbeiders N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
809 Maneuvers van de constructiesector 01/01/2017 - ∞
810 Zeefdrukkers op de plank 01/01/2017 - ∞
811 Handzetters en machinezetters 01/01/2017 - ∞
812 Drukkers en bedieners van drukpersen 01/01/2017 - ∞
813 Clichemakers, stereotypeurs en galvanoplastiekers drukkerij 01/01/2017 - ∞
814 Drukkerijgraveerders (behalve fotograveerders) 01/01/2017 - ∞
815 Fotograveerders 01/01/2017 - ∞
816 Boekbinders en soortgelijke arbeiders 01/01/2017 - ∞
817 Ontwikkelaars, afdrukkers, monteerders (Filmen, foto'S) 01/01/2017 - ∞
819 Bedieners van bindmachines 01/01/2017 - ∞
821 Bedieners van venster- en glasmachines 01/01/2017 - ∞
822 Optiekglasbewerkers 01/01/2017 - ∞
823 Vormers, persers en snijders van glas en holglas 01/01/2017 - ∞
824 Pottenbakkers en soortgelijke arbeiders 01/01/2017 - ∞
825 Bedieners van glas- en keramiekovens 01/01/2017 - ∞
826 Glas- en keramiekversierders 01/01/2017 - ∞
827 Slijpers en graveerders in glas- en aardewerk 01/01/2017 - ∞
829 Andere glas- en keramiekarbeiders N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
830 Molenaars, olieslagers en soortgelijke graanarbeiders 01/01/2017 - ∞
831 Bakkers, banketbakkers 01/01/2017 - ∞
832 Machinebedieners produktie voedingswaren 01/01/2017 - ∞
833 Distillateurs geestrijke dranken,brouwers,wijnarbeiders E.D. 01/01/2017 - ∞
834 Arbeiders in fruit- en groentenindustrie en soortgelijken 01/01/2017 - ∞
835 Slachters 01/01/2017 - ∞
836 Beenhouwers, spekslagers en soortgelijken 01/01/2017 - ∞
837 Melkerijarbeiders en margarinebereiders 01/01/2017 - ∞
838 Arbeiders produktie en raffinage van suiker en aanverwanten 01/01/2017 - ∞
839 Werkers in de voedings- en dranknijverheid N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
840 Bedieners distillatie-apparaten (Behalve voeding) 01/01/2017 - ∞
841 Bedieners raffinaderijinstallaties 01/01/2017 - ∞
842 Kokers, branders in de scheikundige nijverheid 01/01/2017 - ∞
843 Bedieners breek- ,plet- en wasmachines in scheik. producten 01/01/2017 - ∞
844 Bedieners filtreerapparaten 01/01/2017 - ∞
845 Arbeiders in de scheikundige nijverheid N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
846 Bereiders papierbrij 01/01/2017 - ∞
847 Bedieners installatie papierfabricatie 01/01/2017 - ∞
848 Papierbewerkers 01/01/2017 - ∞
849 Assembleurs van artikelen in papier 01/01/2017 - ∞
851 Tabaksbereiders 01/01/2017 - ∞
852 Sigaren- en sigarillosmakers 01/01/2017 - ∞
853 Sigarettenmakers en bereiders van rooktabak 01/01/2017 - ∞
861 Mandenmakers, borstelmakers en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
862 Bandenmakers, vulcaniseerders en andere rubberbewerkers 01/01/2017 - ∞
863 Productiearbeiders (Artikelen in plastiek) 01/01/2017 - ∞
864 Leerlooiers, pelterij- en leertouwerij arbeiders 01/01/2017 - ∞
865 Muziekinstrumenten makers en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
866 Film-, fotografisch papier-, platenvervaardigers 01/01/2017 - ∞
867 Beton-, asbest-, cement-, briketten en kunststeen arbeider 01/01/2017 - ∞
868 Arbeiders kurk-, plastiek- en rubberproduktie 01/01/2017 - ∞
869 Ambachtslieden, vaklieden en fabrieksarbeiders N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
871 Inpakkers 01/01/2017 - ∞
872 Andere verpakkers N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
881 Bedieners installaties voor energieproduktie 01/01/2017 - ∞
882 Machinebedieners vaste installaties N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
883 Kraan-, hijs- of hefwerktuig bestuurders 01/01/2017 - ∞
884 Optuigers en kabelsplitsers 01/01/2017 - ∞
885 Bestuurders van grondwerk- en bouwmachines N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
886 Duikers en kikvorsmannen 01/01/2017 - ∞
888 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞
889 Bestuurders laad- en losmachines N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
891 Havenarbeiders, scheepsladers en -lossers 01/01/2017 - ∞
892 Warenbehandelaars 01/01/2017 - ∞
896 Schoonmakers van burelen en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
897 Straatvegers en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
898 Oliers en smeerders van machines, voertuigen en onderdelen 01/01/2017 - ∞
899 Handlangers N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
900 Pompiers en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
901 Politieagenten en rijkswachters 01/01/2017 - ∞
902 Personen verantwoordelijk voor openbare orde 01/01/2017 - ∞
904 Veiligheidsinspecteurs, dedectieven 01/01/2017 - ∞
909 Bewakers en soortgelijke N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
911 Huismeesters, economen en gouvernantes 01/01/2017 - ∞
912 Koks 01/01/2017 - ∞
913 Kamermeisjes en huisknechten, dienstboden en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
914 Zaalknechten, kelners en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
915 Concierges en kosters 01/01/2017 - ∞
916 Sjouwers, werkvrouwen, schoonmakers en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
917 Kinderoppassters en helpsters in het huishouden 01/01/2017 - ∞
918 Huishoudelijke schoonmaaksters 01/01/2017 - ∞
919 Receptiepersoneel en soortgelijk personeel 01/01/2017 - ∞
920 Kappers, schoonheidsspecialisten en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
921 Beheerders en geranten personenverzorging en schoonmaak 01/01/2017 - ∞
922 Wassers, ontzetters, persers en ververs van kledingstukken 01/01/2017 - ∞
923 Fotografen en cameramannen 01/01/2017 - ∞
931 Atleten, sportbeoefenaars en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
942 Luchtvaarthostessen, stewards en kelners 01/01/2017 - ∞
943 Andere beroepen (Diensten) N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
946 Dienstpersoneel (Theaters, cinema's) 01/01/2017 - ∞
949 Andere beroepen N.E.V. 01/01/2017 - ∞ N.E.V.= Niet elders vernoemd
999 Oude code of onbekend code 01/01/2017 - ∞