Variabele: In permanente arbeidsongeschiktheid (wet 67)

Een verbetering voorstellen

Naam

In permanente arbeidsongeschiktheid (wet 67)

Afkorting

in_pao_67

Thema

Arbeidsongeval, Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Deze variabele wijst op de aanwezigheid van permanente arbeidsongeschiktheid voor een statutair ambtenaar uit de publieke sector, onderworpen aan de wet van 3 juli 1967, in het betreffende kwartaal.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_ITT_ITP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele wijst eveneens op de eventuele aanwezigheid van dit arbeidsongeval dossier in het bestand DWH_Fedris_FAT_ITP_67.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Aanwezig 01/01/2017 - ∞
0 Niet aanwezig 01/01/2017 - ∞