Variabele: In tijdelijke arbeidsongeschiktheid (wet 71)

Een verbetering voorstellen

Naam

In tijdelijke arbeidsongeschiktheid (wet 71)

Afkorting

in_tao_71

Thema

Arbeidsongeval, Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Deze variabele wijst op de aanwezigheid van een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor een werknemer uit de privésector, onderworpen aan de wet van 10 april 1971, in het betreffende kwartaal.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_ITT_ITP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele wijst eveneens op de eventuele aanwezigheid van deze periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid in het bestand DWH_Fedris_FAT_ITT_67.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Aanwezig 01/01/2017 - ∞
0 Niet aanwezig 01/01/2017 - ∞