Variabele: Materiële agens

Een verbetering voorstellen

Naam

Materiële agens

Afkorting

CAGMAT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Materiële agens van de afwijking. Het gaat om de belangrijkste materiële agens verbonden aan de afwijkende gebeurtenis. Het beschrijft het werktuig, het voorwerp, het instrument verbonden aan de afwijking van het proces, verbonden aan hetgeen abnormaal verlopen is. Als er meerdere materiële agentia zijn voor de (laatste) afwijking, dan wordt de materiële agens die als laatste tussenkomt geregistreerd.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " Arabb " voor de periode vóór 01/01/2005.

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
00.00 Geen betrokken voorwerp of geen informatie 01/01/2017 - ∞
00.01 Geen betrokken voorwerp 01/01/2017 - ∞
00.02 Geen informatie 01/01/2017 - ∞
00.99 Overige situaties, behorend tot groep 00, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
01.00 Gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers (binnen of buiten, vast of verplaatsbaar, tijdelijk of permanent) - Niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
01.01 Onderdelen van gebouwen, constructies - deuren, muren, wanden,... en obstakels die als zodanig bedoeld zijn (ramen, schuiframen, ...) 01/01/2017 - ∞
01.02 Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - vloeren (binnen of buiten, landbouwgrond, sportterreinen, gladde vloeren, vloeren met obstakels, planken met spijkers, ...) 01/01/2017 - ∞
01.03 Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - drijvend 01/01/2017 - ∞
01.99 Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers, behorend tot groep 01, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
02.00 Gebouwen, constructies, oppervlakken - in de hoogte (binnen of buiten) - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
02.01 Bovengrondse delen van gebouwen - vast (daken, terrassen, openingen, trappen, kades) 01/01/2017 - ∞
02.02 Constructies, oppervlakken in de hoogte - vast (loopbruggen, vaste ladders, pijlonen) 01/01/2017 - ∞
02.03 Constructies, oppervlakken in de hoogte - beweegbaar (rolsteigers, verplaatsbare ladders, werkbakken, hefplatformen) 01/01/2017 - ∞
02.04 Constructies, oppervlakken in de hoogte - tijdelijk (tijdelijke stellingen, harnasgordels, vanglijnen) 01/01/2017 - ∞
02.05 Constructies, oppervlakken in de hoogte - drijvend (boorplatform, steigers op lichters) 01/01/2017 - ∞
02.99 Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - in de hoogte, behorend tot groep 02, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
03.00 Gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds (binnen of buiten) - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
03.01 Graafwerkzaamheden, kuilen, putten, steile hellingen, werkkuilen 01/01/2017 - ∞
03.02 Onderaardse gangen, tunnels 01/01/2017 - ∞
03.03 Onderwateromgeving 01/01/2017 - ∞
03.99 Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds, behorend tot groep 02, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
04.00 Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
04.01 Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - vast - voor gassen, vloeistoffen, vaste stoffen, incl. laadtrechters 01/01/2017 - ∞
04.02 Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - verplaatsbaar 01/01/2017 - ∞
04.03 Drainage, rioleringen 01/01/2017 - ∞
04.99 Overige distributiesystemen voor materialen, toevoer, leidingen, behorend tot groep 04, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
05.00 Motoren, systemen voor transmissie en opslag van energie - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
05.01 Motoren, generatoren (thermische, elektrische of stralingsenergie), compressors, pompen 01/01/2017 - ∞
05.02 Systemen voor transmissie en opslag van energie (mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch, incl. batterijen en accu's) 01/01/2017 - ∞
05.99 Overige systemen voor transmissie en opslag van energie, behorend tot groep 05, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
06.00 Handgereedschap, niet gemotoriseerd - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
06.01 Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor zagen 01/01/2017 - ∞
06.02 Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren) 01/01/2017 - ∞
06.03 Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien 01/01/2017 - ∞
06.04 Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor krabben, polijsten, schuren 01/01/2017 - ∞
06.05 Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor boren, draaien, schroeven 01/01/2017 - ∞
06.06 Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor spijkeren, klinken, nieten 01/01/2017 - ∞
06.07 Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor naaien, breien 01/01/2017 - ∞
06.08 Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor lassen, lijmen 01/01/2017 - ∞
06.09 Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwwerktuigen) 01/01/2017 - ∞
06.10 Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken 01/01/2017 - ∞
06.11 Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor schilderen 01/01/2017 - ∞
06.12 Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor vasthouden, grijpen 01/01/2017 - ∞
06.13 Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen) 01/01/2017 - ∞
06.14 Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend 01/01/2017 - ∞
06.15 Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden - overige niet-snijdend 01/01/2017 - ∞
06.99 Overig handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 06, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
07.00 Mechanisch gereedschap met de hand bediend - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
07.01 Mechanisch handgereedschap - voor zagen 01/01/2017 - ∞
07.02 Mechanisch handgereedschap - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren) 01/01/2017 - ∞
07.03 Mechanisch handgereedschap - voor slijpen, steken, beitelen (grootte lager zie 09.02), snoeien, maaien 01/01/2017 - ∞
07.04 Mechanisch handgereedschap - voor krabben, polijsten, schuren (incl. doorslijpmachine) 01/01/2017 - ∞
07.05 Mechanisch handgereedschap - voor boren, draaien, schroeven 01/01/2017 - ∞
07.06 Mechanisch handgereedschap - voor spijkeren, klinken, nieten 01/01/2017 - ∞
07.07 Mechanisch handgereedschap - voor naaien, breien 01/01/2017 - ∞
07.08 Mechanisch handgereedschap - voor lassen, lijmen 01/01/2017 - ∞
07.09 Mechanisch handgereedschap - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwmachines, betonbrekers) 01/01/2017 - ∞
07.10 Mechanisch handgereedschap - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken (incl. stofzuiger, hogedrukreiniger) 01/01/2017 - ∞
07.11 Mechanisch handgereedschap - voor schilderen 01/01/2017 - ∞
07.12 Mechanisch handgereedschap - voor vasthouden, grijpen 01/01/2017 - ∞
07.13 Mechanisch handgereedschap - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen) 01/01/2017 - ∞
07.14 Mechanisch handgereedschap - voor verwarmen (incl. droger, verfafbrander, strijkijzer) 01/01/2017 - ∞
07.15 Handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend 01/01/2017 - ∞
07.16 Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - overige, niet-snijdend 01/01/2017 - ∞
07.17 Pneumatische spuitwerktuigen (zonder het werktuig nauwkeurig weer te geven) 01/01/2017 - ∞
07.99 Met de hand bediend mechanisch gereedschap, voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 07, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
08.00 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
08.01 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor zagen 01/01/2017 - ∞
08.02 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor snijden, afsnijden (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren) 01/01/2017 - ∞
08.03 Handgereedschap, zonder aanduiding over aandrijving - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien 01/01/2017 - ∞
08.04 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor krabben, polijsten, schuren 01/01/2017 - ∞
08.05 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor boren, draaien, schroeven 01/01/2017 - ∞
08.06 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor spijkeren, klinken, nieten 01/01/2017 - ∞
08.07 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor naaien, breien 01/01/2017 - ∞
08.08 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor lassen, lijmen 01/01/2017 - ∞
08.09 Handgereedschap, zonder aanduiding over aandrijving - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwmachines) 01/01/2017 - ∞
08.10 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken 01/01/2017 - ∞
08.11 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor schilderen 01/01/2017 - ∞
08.12 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor vasthouden, grijpen 01/01/2017 - ∞
08.13 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving- voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen) 01/01/2017 - ∞
08.14 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend 01/01/2017 - ∞
08.15 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden - overige niet-snijdend 01/01/2017 - ∞
08.99 Overig handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving, behorend tot groep 08, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
09.00 Machines en uitrusting - draagbaar of verplaatsbaar - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
09.01 Draagbare of verplaatsbare machines - voor opgravingen en grondbewerking, mijnbouw, steen/zandgroeven en machines voor de bouw van openbare werken 01/01/2017 - ∞
09.02 Draagbare of verplaatsbare machines - voor grondbewerking, landbouw 01/01/2017 - ∞
09.03 Draagbare of verplaatsbare machines (niet voor grondbewerking - voor bouwplaatsen 01/01/2017 - ∞
09.04 Verplaatsbare vloerreinigingsmachines 01/01/2017 - ∞
09.99 Overige draagbare of verplaatsbare machines, behorend tot groep 09, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
10.00 Machines en uitrusting - vast gemonteerd - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
10.01 Vast gemonteerde machines voor opgravingen en grondwerkzaamheden 01/01/2017 - ∞
10.02 Machines voor het voorbewerken van materialen, breken, vermalen, filteren, scheiden, mengen, kneden 01/01/2017 - ∞
10.03 Machines voor het verwerken van materialen - chemische procédés, fermentoren) 01/01/2017 - ∞
10.04 Machines voor het verwerken van materialen - warmteprocédés (oven, drooginstallaties, droogruimtes) 01/01/2017 - ∞
10.05 Machines voor het verwerken van materialen - koudeprocédés (koudeopwekking) 01/01/2017 - ∞
10.06 Machines voor het verwerken van materialen - andere procédés 01/01/2017 - ∞
10.07 Machines voor vormen, persen, pletten 01/01/2017 - ∞
10.08 Machines voor vormen - kalanderen, lamineren, machines met rollen (incl. voor papierfabricage) 01/01/2017 - ∞
10.09 Machines voor vormen - door injectie, extrusie, inblazing, spinnen, afgieten, smelten 01/01/2017 - ∞
10.10 Bewerkingsmachines - voor schaven, frezen, vlakslijpen, slijpen, polijsten, draaien, boren 01/01/2017 - ∞
10.11 Bewerkingsmachines - voor zagen 01/01/2017 - ∞
10.12 Bewerkingsmachines - voor snijden, splijten, snoeien (incl.decoupeerpers, schaar, snijmachine, snijbrander) 01/01/2017 - ∞
10.13 Machines voor oppervlakbewerking - schoonmaken, wassen,drogen, schilderen, drukken 01/01/2017 - ∞
10.14 Machines voor oppervlakbewerking - galvaniseren, elektrolytische oppervlakbehandeling 01/01/2017 - ∞
10.15 Machines voor assembleren (lassen, lijmen, spijkeren, schroeven,klinken, spinnen, kabeldraaien, naaien, nieten) 01/01/2017 - ∞
10.16 Machines voor conditioneren, verpakken (vullen, etiketteren,sluiten enz.) 01/01/2017 - ∞
10.17 Overige machines voor specifieke industriële doeleinden(machines voor controle, testen, diverse machines) 01/01/2017 - ∞
10.18 Speciale machines voor landbouw, veeteelt, niet behorend tot de hierboven genoemde machines 01/01/2017 - ∞
10.99 Overige machines en uitrusting, vast gemonteerd, behorend tot groep 10, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
11.00 Systemen voor gesloten of open transport en opslag - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
11.01 Vaste transportbanden, materialen en systemen voor ononderbroken- loopbanden, roltrappen, kabelbanen, rolbanden,... 01/01/2017 - ∞
11.02 Vracht- en personenliften, hefinstallaties - goederenlift, hijsemmer,krik, ... 01/01/2017 - ∞
11.03 Vaste of verplaatsbare kranen, op voertuigen gemonteerd,loopkranen, hefmateriaal voor hangende lasten 01/01/2017 - ∞
11.04 Verplaatsbare transportsystemen, transportwagentjes (al dan niet gemotoriseerd) - kruiwagen, palethefwagentje, ... 01/01/2017 - ∞
11.05 Installaties voor heffen, vastmaken, grijpen, en diverse transportmiddelen (incl. stroppen, haken, takels enz.) 01/01/2017 - ∞
11.06 Systemen voor opslag, verpakking, containers (silo's, reservoirs,tanks, bassins) vast gemonteerde 01/01/2017 - ∞
11.07 Systemen voor opslag, transport, containers laadbakken -verplaatsbaar 01/01/2017 - ∞
11.08 Hulpmiddelen voor opslag, stellingen, palletstellingen, paletten 01/01/2017 - ∞
11.09 Diverse verpakkingen, klein en middelgroot, verplaatsbaar(diverse bakken en vaten, flessen, kisten, gasflessen, brandblussers enz.) 01/01/2017 - ∞
11.99 Overige systemen voor gesloten of open transport en opslag,behorend tot groep 11, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
12.00 Voertuigen voor transport over land - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
12.01 Zware voertuigen: vrachtwagens, goederenvervoer: bussen,touringcars (personenvervoer) 01/01/2017 - ∞
12.02 Lichte voertuigen: vracht- of personenvervoer 01/01/2017 - ∞
12.03 Voertuigen - met twee of drie wielen, al dan niet gemotoriseerd 01/01/2017 - ∞
12.04 Overige vervoermiddelen over land: ski's, rolschaatsen, ... 01/01/2017 - ∞
12.99 Overige voertuigen voor transport over land, behorend tot groep 12, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
13.00 Overige transportvoertuigen - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
13.01 Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: vrachtvervoer lasten 01/01/2017 - ∞
13.02 Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: personenvervoer 01/01/2017 - ∞
13.03 Vaartuigen: vrachtvervoer 01/01/2017 - ∞
13.04 Vaartuigen: personenvervoer 01/01/2017 - ∞
13.05 Vaartuigen: visserij 01/01/2017 - ∞
13.06 Luchtvoertuigen: vrachtvervoer 01/01/2017 - ∞
13.07 Luchtvoertuigen: personenvervoer 01/01/2017 - ∞
13.99 Overige transportvoertuigen, behorend tot groep 13, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
14.00 Materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, breukmateriaal, stof - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
14.01 Bouwmaterialen - groot en klein: prefabelementen, bekistingsonderdelen, baksteken, dakpakken, ... 01/01/2017 - ∞
14.02 Bouwmateriaal of onderdelen van machines, voertuigen: chassis, kettingkast, kruk, wiel, ... 01/01/2017 - ∞
14.03 Bewerkte stukken of elementen, machinewerktuigen (incl. deeltjes en splinters afkomstig van deze voorwerpen) 01/01/2017 - ∞
14.04 Assemblage-elementen: schroeven, spijkers, bouten, ... 01/01/2017 - ∞
14.05 Deeltjes, stof, scherven, stukjes, spatten, splinters en andere breukdeeltjes 01/01/2017 - ∞
14.06 Landbouwproducten - (incl. graankorrels, stro, overige landbouwproducten) 01/01/2017 - ∞
14.07 Producten - voor de landbouw, veeteelt (incl. meststoffen,veevoeder) 01/01/2017 - ∞
14.08 Opgeslagen producten - incl. voorwerpen en verpakkingen in opslag 01/01/2017 - ∞
14.09 Opgeslagen producten - in rollen, klossen 01/01/2017 - ∞
14.10 Lasten - d.m.v. mechanisch transportmiddel verplaatst 01/01/2017 - ∞
14.11 Lasten, hangend aan hefinstallaties, kraan 01/01/2017 - ∞
14.12 Lasten - met de hand gebruiken 01/01/2017 - ∞
14.99 Overige materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, behorend tot groep 14, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
15.00 Chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
15.01 Bijtende, corrosieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) 01/01/2017 - ∞
15.02 Schadelijke, giftige stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) 01/01/2017 - ∞
15.03 Ontvlambare stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) 01/01/2017 - ∞
15.04 Explosieven, reactieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) 01/01/2017 - ∞
15.05 Gassen, dampen zonder specifieke uitwerking (biologisch inert, verstikkend) 01/01/2017 - ∞
15.06 Radioactieve stoffen 01/01/2017 - ∞
15.07 Biologische stoffen 01/01/2017 - ∞
15.08 Stoffen, materialen zonder specifieke risico's (water, inerte materialen enz.) 01/01/2017 - ∞
15.99 Overige chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen,biologische stoffen, behorend tot groep 15, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
16.00 Veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
16.01 Veiligheidssystemen - op machines 01/01/2017 - ∞
16.02 Persoonlijke beschermingssystemen 01/01/2017 - ∞
16.03 Systemen en uitrusting voor hulpverlening 01/01/2017 - ∞
16.99 Overige veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting, behorend tot groep 16, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
17.00 Kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting,wapens, huishoudelijke apparaten - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
17.01 Meubilair 01/01/2017 - ∞
17.02 Apparatuur - informatica, bureautica, reprografie, communicatie 01/01/2017 - ∞
17.03 Benodigdheden - voor onderwijs, schrijven, tekenen (schrijfmachine,frankeermachine, vergrotingsapparaat, prikklok) 01/01/2017 - ∞
17.04 Artikelen en uitrusting voor sport en spel 01/01/2017 - ∞
17.05 Wapens 01/01/2017 - ∞
17.06 Persoonlijke bezittingen, kleding 01/01/2017 - ∞
17.07 Muziekinstrumenten 01/01/2017 - ∞
17.08 Huishoudelijke apparaten, gebruiksartikelen, voorwerpen,linnengoed (voor professioneel gebruik) 01/01/2017 - ∞
17.99 Overige kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting,wapens, behorend tot groep 17, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
18.00 Levende organismen en mensen - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
18.01 Bomen, planten, kweekproducten 01/01/2017 - ∞
18.02 Dieren - huisdieren, vee 01/01/2017 - ∞
18.03 Dieren - wilde dieren, insecten, slangen 01/01/2017 - ∞
18.04 Micro-organismen 01/01/2017 - ∞
18.05 Virussen 01/01/2017 - ∞
18.06 Mensen 01/01/2017 - ∞
18.99 Overige levende organismen behorend tot groep 18, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
19.00 Bulkafval - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
19.01 Bulkafval - stoffen, producten, materialen, voorwerpen 01/01/2017 - ∞
19.02 Bulkafval - chemische stoffen 01/01/2017 - ∞
19.03 Bulkafval - biologische, plantaardige, dierlijke stoffen 01/01/2017 - ∞
19.99 Overig bulkafval, behorend tot groep 19, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
20.00 Fysische verschijnselen en natuurlijke elementen - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
20.01 Fysische verschijnselen - lawaai, natuurlijke straling, licht,lichtboog, overdruk, onderdruk, druk 01/01/2017 - ∞
20.02 Natuurlijke en atmosferische elementen (incl. watervlaktes,modder, regen, hagel, sneeuw, ijzel, windstoot enz.) 01/01/2017 - ∞
20.03 Natuurrampen (incl. overstroming, vulkanisme, aardbeving,vloedgolf, vuur, brand, enz.) 01/01/2017 - ∞
20.99 Overige fysische verschijnselen en natuurlijke elementen,behorend tot groep 20, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
99.00 Overige betrokken voorwerpen die niet in deze lijst vermeld worden 01/01/2017 - ∞