Variabele: Volgnummer van de ziekte

Een verbetering voorstellen

Naam

Volgnummer van de ziekte

Afkorting

Rang

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Een persoon kan meerdere beroepziekten en dus meerdere uitkeringen cumuleren. De variabele beschrijft de volgorder van de ziekte.

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Eerste ziekte 01/01/2017 - ∞
2 Tweede ziekte 01/01/2017 - ∞
3 Derde ziekte 01/01/2017 - ∞
4 Vierde ziekte 01/01/2017 - ∞
5 Vijfde ziekte 01/01/2019 - ∞
6 Zesde ziekte 01/01/2020 - ∞
T Hulp van een andere persoon 01/01/2017 - ∞