Variabele: Ziektecode

Een verbetering voorstellen

Naam

Ziektecode

Afkorting

code_ziekte

Thema

Ziekte

Definitie/omschrijving

Ziektecode op basis van de WHO-classificatie

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
A00 Cholera 01/01/2020 - ∞
A07 Andere protozoaire darmziekten 01/01/2020 - ∞
A15 Respiratoire tuberculose, bacteriologisch en histologisch bevestigd 01/01/2020 - ∞
A17 Tuberculose van het zenuwstelsel 01/01/2020 - ∞
A18 Tuberculose van andere organen 01/01/2020 - ∞
A20 Pest 01/01/2020 - ∞
A21 Tularemie 01/01/2020 - ∞
A23 Brucellose 01/01/2020 - ∞
A28 Andere zoönotische bacteriële ziekten, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
A39 Meningokokken infectie 01/01/2020 - ∞
A40 Streptokokken sepsis 01/01/2020 - ∞
A46 Erysipelas 01/01/2020 - ∞
A48 Andere bacteriële ziekten, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
A52 Late syfilis 01/01/2020 - ∞
A79 Andere rickettsiose 01/01/2020 - ∞
A89 Ongespecificeerde virale infectie van het centrale zenuwstelsel 01/01/2020 - ∞
A98 Andere virale hemorragische koortsen, niet elders geclassificeerd 01/01/2021 - ∞
B01 Waterpokken 01/01/2020 - ∞
B07 Virale wratten 01/01/2020 - ∞
B08 Andere virale infecties die worden gekenmerkt door huid- en slijmvliesletsels, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
B15 Acute hepatitis A 01/01/2020 - ∞
B17 Andere acute virale hepatitis 01/01/2020 - ∞
B18 Chronische virale hepatitis 01/01/2020 - ∞
B19 Niet-gespecificeerde virale hepatitis 01/01/2020 - ∞
B20 Humaan immunodeficiëntievirus [HIV] dat infectieziekten en parasitaire ziekten veroorzaakt 01/01/2020 - ∞
B26 Bof 01/01/2020 - ∞
B50 Plasmodium falciparum malaria 01/01/2020 - ∞
B67 Echinokokkose 01/01/2020 - ∞
B86 Schurft 01/01/2020 - ∞
C00 Kwaadaardig neoplasma van de lip 01/01/2020 - ∞
C07 Maligne neoplasma van de parotisklier 01/01/2020 - ∞
C11 Maligne neoplasma van nasopharynx 01/01/2020 - ∞
C16 Maligne neoplasma van de maag 01/01/2020 - ∞
C22 Maligne neoplasma van lever en intrahepatische galwegen 01/01/2020 - ∞
C30 Maligne neoplasma van neusholte en middenoor 01/01/2020 - ∞
C31 Maligne neoplasma van accessoire sinussen 01/01/2020 - ∞
C32 Maligne neoplasma van het strottenhoofd 01/01/2020 - ∞
C33 Maligne neoplasma van de luchtpijp 01/01/2020 - ∞
C34 Maligne neoplasma van bronchus en long 01/01/2020 - ∞
C38 Maligne neoplasma van hart, mediastinum en pleura 01/01/2020 - ∞
C39 Maligne neoplasma van andere en slecht gedefinieerde plaatsen in het ademhalingssysteem en intrathoracale organen 01/01/2020 - ∞
C44 Andere maligne gezwellen van de huid 01/01/2020 - ∞
C45 Mesothelioom 01/01/2020 - ∞
C63 Maligne neoplasma van andere en niet-gespecificeerde mannelijke geslachtsorganen 01/01/2020 - ∞
C67 Maligne neoplasma van de blaas 01/01/2020 - ∞
C73 Maligne neoplasma van de schildklier 01/01/2020 - ∞
C83 Niet-folliculair lymfoom 01/01/2020 - ∞
C85 Andere en niet-gespecificeerde soorten non-Hodgkin-lymfoom 01/01/2020 - ∞
C90 Multipel myeloom en kwaadaardige plasmacelneoplasmata 01/01/2020 - ∞
C91 Lymfoïde leukemie 01/01/2020 - ∞
C92 Myeloïde leukemie 01/01/2020 - ∞
C94 Andere leukemieën van gespecificeerde celtype 01/01/2020 - ∞
C96 Andere en niet-gespecificeerde maligne neoplasmata van lymfoïde, hematopoëtische en verwante weefsels 01/01/2020 - ∞
D03 Melanoom in situ 01/01/2020 - ∞
D09 Carcinoom in situ van andere en niet-gespecificeerde plaatsen 01/01/2020 - ∞
D10 Goedaardig neoplasma van mond en keelholte 01/01/2020 - ∞
D21 Andere goedaardige neoplasmata van bindweefsel en ander zacht weefsel 01/01/2020 - ∞
D29 Goedaardige neoplasma van mannelijke geslachtsorganen 01/01/2020 - ∞
D46 Myelodysplastische syndromen 01/01/2020 - ∞
D47 Andere neoplasma's van lymfoïde, hematopoëtisch en aanverwant weefsel, van onduidelijk of onbekend gedrag 01/01/2020 - ∞
D48 Neoplasma van onduidelijk of onbekend gedrag op andere en niet-gespecificeerde plaatsen 01/01/2020 - ∞
D61 Andere aplastische anemieën 01/01/2020 - ∞
D64 Andere anemieën 01/01/2020 - ∞
D65 Gedissemineerde intravasculaire stolling [defibrineringssyndroom] 01/01/2020 - ∞
D72 Andere aandoeningen van witte bloedcellen 01/01/2020 - ∞
D75 Andere ziekten van bloed en bloedvormende organen 01/01/2020 - ∞
D86 Sarcoïdose 01/01/2020 - ∞
D89 Andere aandoeningen waarbij het immuunsysteem betrokken is, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
E04 Andere niet-toxische struma 01/01/2020 - ∞
E40 Kwashiorkor 01/01/2020 - ∞
E43 Niet-gespecificeerde ernstige eiwit-energie-ondervoeding 01/01/2020 - ∞
E56 Andere vitaminetekorten 01/01/2020 - ∞
F04 Organisch amnesiesyndroom, niet geïnduceerd door alcohol en andere psychoactieve stoffen 01/01/2020 - ∞
F07 Persoonlijkheids- en gedragsstoornissen als gevolg van hersenziekte, beschadiging en disfunctie 01/01/2020 - ∞
F19 Psychische en gedragsstoornissen als gevolg van meervoudig drugsgebruik en gebruik van andere psychoactieve stoffen 01/01/2020 - ∞
F43 Reactie op ernstige stress en aanpassingsstoornissen 01/01/2020 - ∞
G00 Bacteriële meningitis, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
G04 Encefalitis, myelitis en encefalomyelitis 01/01/2020 - ∞
G05 Encefalitis, myelitis en encefalomyelitis bij elders geclassificeerde ziekten 01/01/2020 - ∞
G20 Ziekte van Parkinson 01/01/2020 - ∞
G24 Dystonie 01/01/2021 - ∞
G31 Andere degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
G40 Epilepsie 01/01/2020 - ∞
G52 Aandoeningen van andere hersenzenuwen 01/01/2020 - ∞
G54 Zenuwwortel- en plexusaandoeningen 01/01/2020 - ∞
G56 Mononeuropathieën van de bovenste ledematen 01/01/2020 - ∞
G58 Andere mononeuropathieën 01/01/2020 - ∞
G61 Inflammatoire polyneuropathie 01/01/2020 - ∞
G62 Andere polyneuropathieën 01/01/2020 - ∞
G97 Postprocedurele aandoeningen van het zenuwstelsel, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
H10 Conjunctivitis 01/01/2020 - ∞
H15 Aandoeningen van sclera 01/01/2020 - ∞
H16 Keratitis 01/01/2020 - ∞
H17 Littekens en opaciteiten op het hoornvlies 01/01/2020 - ∞
H18 Andere aandoeningen van het hoornvlies 01/01/2020 - ∞
H25 Seniel cataract 01/01/2020 - ∞
H26 Andere cataract 01/01/2020 - ∞
H33 Netvliesloslatingen en breaks 01/01/2020 - ∞
H35 Andere netvliesaandoeningen 01/01/2020 - ∞
H56 01/01/2020 - ∞
H66 Suppuratieve en niet-gespecificeerde middenoorontsteking 01/01/2020 - ∞
H81 Stoornissen van vestibulaire functie 01/01/2020 - ∞
H83 Andere aandoeningen van het binnenoor 01/01/2020 - ∞
H90 Conductief en perceptief gehoorverlies 01/01/2020 - ∞
H91 Ander gehoorverlies 01/01/2020 - ∞
H93 Andere aandoeningen van het oor, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
I09 Andere reumatische hartziekten 01/01/2020 - ∞
I21 Acuut myocardinfarct 01/01/2020 - ∞
I47 Paroxysmale tachycardie 01/01/2020 - ∞
I73 Andere perifere vaatziekten 01/01/2020 - ∞
I74 Arteriële embolie en trombose 01/01/2020 - ∞
I77 Andere aandoeningen van slagaders en arteriolen 01/01/2020 - ∞
I78 Ziekten van haarvaten 01/01/2020 - ∞
I81 Portal veneuze trombose 01/01/2020 - ∞
J01 Acute nasofaryngitis [verkoudheid] 01/01/2020 - ∞
J13 Longontsteking door Streptococcus pneumoniae 01/01/2020 - ∞
J15 Bacteriële longontsteking, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
J16 Longontsteking door andere infectieuze organismen, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
J20 Acute bronchitis 01/01/2020 - ∞
J30 Vasomotorische en allergische rhinitis 01/01/2020 - ∞
J31 Chronische rhinitis, nasofaryngitis en faryngitis 01/01/2020 - ∞
J32 Chronische sinusitis 01/01/2020 - ∞
J34 Andere aandoeningen van neus en neusbijholten 01/01/2020 - ∞
J37 Chronische laryngitis en laryngotracheïtis 01/01/2020 - ∞
J38 Ziekten van stembanden en strottenhoofd, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
J40 Bronchitis, niet gespecificeerd als acuut of chronisch 01/01/2020 - ∞
J41 Eenvoudige en mucopurulente chronische bronchitis 01/01/2020 - ∞
J42 Niet-gespecificeerde chronische bronchitis 01/01/2020 - ∞
J43 Emfyseem 01/01/2020 - ∞
J44 Andere chronische obstructieve longziekte 01/01/2020 - ∞
J45 Astma 01/01/2020 - ∞
J60 Pneumoconiose van kolenarbeiders 01/01/2020 - ∞
J61 Pneumoconiose door asbest en andere minerale vezels 01/01/2020 - ∞
J62 Pneumoconiose door stof met silica 01/01/2020 - ∞
J63 Pneumoconiose door ander anorganisch stof 01/01/2020 - ∞
J64 Niet-gespecificeerde pneumoconiose 01/01/2020 - ∞
J65 Pneumoconiose geassocieerd met tuberculose 01/01/2020 - ∞
J66 Luchtwegaandoeningen door specifiek organisch stof 01/01/2020 - ∞
J67 Overgevoeligheidspneumonitis door organisch stof 01/01/2020 - ∞
J68 Ademhalingsaandoeningen door inademing van chemicaliën, gassen, dampen en dampen 01/01/2020 - ∞
J70 Atherosclerose 01/01/2020 - ∞
J84 Andere interstitiële longziekten 01/01/2020 - ∞
J90 Pleurale effusie, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
J92 Pleurale plaque 01/01/2020 - ∞
J94 Andere pleurale aandoeningen 01/01/2020 - ∞
J98 Andere ademhalingsstoornissen 01/01/2020 - ∞
K23 Aandoeningen van de slokdarm bij elders geclassificeerde ziekten 01/01/2020 - ∞
K66 Andere aandoeningen van het buikvlies 01/01/2020 - ∞
K70 Alcoholische leverziekte 01/01/2020 - ∞
K92 Andere ziekten van het spijsverteringsstelsel 01/01/2020 - ∞
L08 Andere lokale infecties van huid en onderhuids weefsel 01/01/2020 - ∞
L20 Atopische dermatitis 01/01/2020 - ∞
L23 Allergische contactdermatitis 01/01/2020 - ∞
L24 Irriterende contactdermatitis 01/01/2020 - ∞
L27 Dermatitis door inwendig ingenomen stoffen 01/01/2020 - ∞
L29 Pruritus 01/01/2020 - ∞
L40 Psoriasis 01/01/2020 - ∞
L50 Urticaria 01/01/2020 - ∞
L60 Nagelaandoeningen 01/01/2020 - ∞
L70 Acne 01/01/2020 - ∞
L81 Andere aandoeningen van pigmentatie 01/01/2020 - ∞
L91 Hypertrofische aandoeningen van de huid 01/01/2020 - ∞
M00 Pyogene artritis 01/01/2020 - ∞
M05 Seropositieve reumatoïde artritis 01/01/2020 - ∞
M11 Andere kristalartropathieën 01/01/2020 - ∞
M13 Andere artritis 01/01/2020 - ∞
M14 Artropathieën bij andere ziekten die elders zijn geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
M15 Polyartrose 01/01/2020 - ∞
M16 Coxartrose [artrose van heup] 01/01/2020 - ∞
M17 Gonartrose [artrose van de knie] 01/01/2020 - ∞
M18 Artrose van het eerste carpometacarpale gewricht 01/01/2020 - ∞
M19 Andere artrose 01/01/2020 - ∞
M20 Verworven misvormingen van vingers en tenen 01/01/2020 - ∞
M23 Interne stoornis van de knie 01/01/2020 - ∞
M24 Andere specifieke gewrichtsstoornissen 01/01/2020 - ∞
M34 Systemische sclerose 01/01/2020 - ∞
M35 Andere systemische betrokkenheid van bindweefsel 01/01/2020 - ∞
M40 Kyfose en lordose 01/01/2020 - ∞
M45 Spondylitis ankylopoetica 01/01/2020 - ∞
M46 Andere inflammatoire spondylopathieën 01/01/2020 - ∞
M47 Spondylose 01/01/2020 - ∞
M48 Andere spondylopathieën 01/01/2020 - ∞
M49 Spondylopathieën bij elders geclassificeerde ziekten 01/01/2020 - ∞
M50 Cervicale schijfaandoeningen 01/01/2020 - ∞
M51 Andere aandoeningen van de tussenwervelschijven 01/01/2020 - ∞
M53 Andere dorsopathieën, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
M54 Dorsalgie 01/01/2020 - ∞
M56 01/01/2020 - ∞
M62 Andere aandoeningen van de spier 01/01/2020 - ∞
M63 Aandoeningen van spieren bij elders geclassificeerde ziekten 01/01/2020 - ∞
M65 Synovitis en tenosynovitis 01/01/2020 - ∞
M67 Andere aandoeningen van synovium en pees 01/01/2020 - ∞
M70 Aandoeningen van de weke delen gerelateerd aan gebruik, overmatig gebruik en druk 01/01/2020 - ∞
M71 Andere bursopathieën 01/01/2020 - ∞
M72 Fibroblastische aandoeningen 01/01/2020 - ∞
M73 Aandoeningen van de weke delen bij elders geclassificeerde ziekten 01/01/2020 - ∞
M75 Schouder laesies 01/01/2020 - ∞
M76 Enthesopathieën van de onderste ledematen, exclusief voet 01/01/2020 - ∞
M77 Andere enthesopathieën 01/01/2020 - ∞
M79 Andere aandoeningen van de weke delen, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
M81 Osteoporose zonder pathologische fractuur 01/01/2020 - ∞
M87 Osteonecrose 01/01/2020 - ∞
M89 Andere aandoeningen van het bot 01/01/2020 - ∞
M91 Chondropathieën 01/01/2020 - ∞
M93 Andere osteochondropathieën 01/01/2020 - ∞
N03 Chronisch nefritisch syndroom 01/01/2020 - ∞
N14 Door geneesmiddelen en zware metalen geïnduceerde tubulo-interstitiële en tubulaire aandoeningen 01/01/2020 - ∞
N18 Chronische nierziekte 01/01/2020 - ∞
N20 Calculus van nier en urineleider 01/01/2020 - ∞
N32 Andere aandoeningen van de blaas 01/01/2020 - ∞
N40 Hyperplasie van de prostaat 01/01/2020 - ∞
N49 Ontstekingsstoornissen van mannelijke geslachtsorganen, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
O63 Lange arbeid 01/01/2020 - ∞
R43 Verstoringen van geur en smaak 01/01/2020 - ∞
R49 Stemstoornissen 01/01/2020 - ∞
R83 Abnormale bevindingen in cerebrospinale vloeistof 01/01/2020 - ∞
R84 Abnormale resultaten van ademhalings- en thoraxmonsters 01/01/2021 - ∞
S00 Oppervlakkige verwonding van het hoofd 01/01/2020 - ∞
S40 Oppervlakkig letsel van schouder en bovenarm 01/01/2020 - ∞
S44 Verwonding van zenuwen op schouder- en bovenarmniveau 01/01/2020 - ∞
S45 Verwonding van bloedvaten op schouder- en bovenarmniveau 01/01/2020 - ∞
S60 Oppervlakkig letsel van pols en hand 01/01/2020 - ∞
T51 Giftig effect van alcohol 01/01/2020 - ∞
T52 Giftige werking van organische oplosmiddelen 01/01/2020 - ∞
T54 Giftige werking van bijtende stoffen 01/01/2020 - ∞
T56 Giftige werking van metalen 01/01/2020 - ∞
T57 Toxische werking van andere anorganische stoffen 01/01/2020 - ∞
T59 Giftige werking van andere gassen, dampen en dampen 01/01/2020 - ∞
T65 Giftige werking van andere en niet-gespecificeerde stoffen 01/01/2020 - ∞
T66 Niet-gespecificeerde effecten van straling 01/01/2020 - ∞
T67 Effecten van warmte en licht 01/01/2020 - ∞
T75 Gevolgen van andere externe oorzaken 01/01/2020 - ∞
T78 Bijwerkingen, niet elders geclassificeerd 01/01/2020 - ∞
U07 COVID-19 01/01/2020 - ∞