Variabele: Medische categorie IT

Een verbetering voorstellen

Naam

Medische categorie IT

Afkorting

medische_categorie_it

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan welke medische categorie van toepassing is voor de rechthebbende op een IT.

Bron

DWH_SPFSS_PAY

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is afgeleid uit de statistische classificatie. De statistische classificatie is een code verbonden aan ieder maandelijks recht van een tegemoetkoming. Deze code heeft zijn naam te danken aan het feit dat het de toegekende tegemoetkoming op een unieke wijze classificeert in een bepaalde categorie en tevens aan de basis ligt bij de opmaak van de maandelijkse en jaarlijkse statistieken van de tegemoetkomingen.
  • Deze variabele is van toepassing voor IT.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Geen IT 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 13, 14, 15, 16, 44 en 46.
1 IT categorie 1 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 13, 14, 15, 16, 44 en 46.
2 IT categorie 2 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 13, 14, 15, 16, 44 en 46.
3 IT categorie 3 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 13, 14, 15, 16, 44 en 46.
4 IT categorie 4 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 13, 14, 15, 16, 44 en 46.
5 IT categorie 5 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 13, 14, 15, 16, 44 en 46.
* Niet van toepassing 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 13, 14, 15, 16, 44 en 46.