Variabele: Vermindering op HVD

Een verbetering voorstellen

Naam

Vermindering op HVD

Afkorting

vermindering_op_HVD

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan welke vermindering wordt toegepast op de tegemoetkoming voor hulp van derden.

Bron

DWH_SPFSS_PAY

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is afgeleid uit de statistische classificatie. De statistische classificatie is een code verbonden aan ieder maandelijks recht van een tegemoetkoming. Deze code heeft zijn naam te danken aan het feit dat het de toegekende tegemoetkoming op een unieke wijze classificeert in een bepaalde categorie en tevens aan de basis ligt bij de opmaak van de maandelijkse en jaarlijkse statistieken van de tegemoetkomingen.
  • Deze variabele is van toepassing voor de oude wetgeving.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
00 Volledig bedrag of geen HVD 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 03, 04, 07 en 08.
25 Vermindering met 25%, dus recht op 75% 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 03, 04, 07 en 08.
50 Vermindering met 50%, dus recht op 50% 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 03, 04, 07 en 08.
** Niet van toepassing 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 03, 04, 07 en 08.