Variabele: Datum indiensttreding van de werknemer

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum indiensttreding van de werknemer

Afkorting

DENTRSERV

Thema

Loopbaan

Definitie/omschrijving

Datum waarop de werknemer in dienst getreden is bij de aangever van het arbeidsongeval.

Bron

DWH_FAT_AT_67

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Basisdienst via Dimona.

Internationale compatibiliteit

/