Variabele: Gevolgen van het ongeval

Een verbetering voorstellen

Naam

Gevolgen van het ongeval

Afkorting

CONSEQACC

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Beschrijft de gevolgen van het ongeval voor het slachtoffer: tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid, overlijden.

Bron

DWH_FAT_AT_67

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Deze variabele duidt aan welke activeringsmaatregel van toepassing.

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid, geen te voorziene protheses 01/01/2014 - 31/12/2016
2 geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid maar te voorziene protheses 01/01/2014 - 31/12/2016
3 tijdelijke ongeschiktheid 01/01/2014 - 31/12/2016
4 te voorziene blijvende ongeschiktheid 01/01/2014 - 31/12/2016
5 overlijden 01/01/2014 - 31/12/2016
6 geen informatie in de aangifte 01/01/2014 - 31/12/2016