Variabele: Stand van zaken van de regeling van het ongeval

Een verbetering voorstellen

Naam

Stand van zaken van de regeling van het ongeval

Afkorting

CREGEL

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Duidt aan of de situatie van het slachtoffer al dan niet definitief geregeld is door een bekrachtiging of een vonnis.

Bron

DWH_FAT_B2

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/