Variabele: GIB/IGO

Een verbetering voorstellen

Naam

GIB/IGO

Afkorting

GIB_IGO

Thema

Pensioenen, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Pensioentrekkende die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen ontvangt

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 34 (pensioentrekkend zonder werk) en in combinatie met de nomenclatuurpositie 1 (werkend) als die persoon waarde '1' heeft op de afgeleide variabele 'werkend als pensioentrekkende'.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Nee 31/03/2003 - ∞
1 Ja 31/03/2003 - ∞