Variabele: Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en werkend

Een verbetering voorstellen

Naam

Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en werkend

Afkorting

fodsz_travailleur

Thema

Handicap, Loopbaan, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Werkende arbeidsmarktpositie in combinatie met een tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT)

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 1 (werkend).
  • Enkel de personen die recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) zijn opgenomen in de nomenclatuur van de socio-economische positie en de daarbij horende afgeleide variabelen.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Nee 31/03/2003 - ∞
1 Ja 31/03/2003 - ∞